FolksamPlan

— en attraktiv pensionslösning

Svara på hälsofrågor
Hej!

Din arbetsgivare har ansökt om försäkring för dig i FolksamPlan. Därför behöver du svara på några frågor om din hälsa.

Mer info om FolksamPlan