Grönt kort och resebevis för dig i Folksam

Resebeviset är gratis, men Gröna kortet kostar 200 kronor när du beställer via Internet.

Innan du beställer bör du kontrollera att din försäkring:

• gäller utomlands (särskilt om du har ett "yrkesinriktat" fordon)

• är betald för hela den period du ska vara bortrest.

Om försäkringstagaren inte ska följa med på resan måste förarens namn och adress anges i "Meddelanderutan".

Om handlingarna ska skickas till annan adress än den som står i försäkringsbrevet måste det anges under "Övrigt".

Lämna telefonnummer så att vi kan nå dig om något är oklart.

Viktigt
Kom ihåg att ta med fordonets registreringsbevis. Om du har ett nytt EU-harmoniserat registreringsbevis räcker det att ta med del 1, den blå delen, som innehåller fordonets tekniska specifikationer.

I vilka länder behövs Grönt kort

Tips inför utlandsresan

Välj produkt/produkter

Grönt kort önskas     

       

Resebevis önskas    

Fordonförsäkringsnummer

Hem/villaförsäkringsnummer

Registreringsnummer

Registreringsnummer på medföljande släp- eller husvagn

Gemensamma uppgifter

*Avresedatum

*Tel dagtid, även riktnummer

*Hemkomstdatum

*Tel kvällstid, även riktnummer

E-post


 

Meddelanden

Till exempel namn och adress på annan användare än den försäkrade.

 

Övrigt

Fälten nedan fylls i endast om handlingarna ska skickas till annan adress än den som står på försäkringsbrevet.

Efternamn


Förnamn

Utdelningsadress

 

Postnummer

Ort

OBS! Räkna med fem arbetsdagar för utskrift och postgång.