Är du vad du älskar?

Var med i vår tävling med din bästa bild

Du är vad du älskar brukar det heta. Vi vill gärna se om det är sant. Har du samma frisyr som din hund? Du kanske matchar inredningen med din klädstil eller har ett barn eller två som är kopior av dig. Möjligheterna är många och kärleken känner inga gränser.

Dela din bästa bild som visar hur lik du är vad du älskar så kan du vinna vår fototävling. Tävlingen kör igång den 4 oktober och pågår fram till 3 november. Gott om tid att vara kreativ med andra ord. Varje vecka kommer vi välja ut fem favoriter som går vidare till den stora finalen i början av november. Lycka till!

Tävla direkt!

Du kan vinna ett presentkort på 10 000 kronor!

Varje vecka kommer vi välja ut de bästa bilderna som går vidare till finalen. Har din bild blivit utvald till finalen så är du garanterad en biobiljett och har dessutom chansen att vinna det stora förstapriset.

För oss är det viktigt med hållbarhet och miljömedvetenhet. Vinnaren i fototävlingen får ett presentkort på 10 000 kronor på Interrail.se. Då kan du åka tåg i Sverige eller i övriga Europa och upptäcka ett trevligt och klimatvänligt sätt att färdas. Ta med dig kompisarna eller träffa nya kompisar på vägen. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Så här gör du: skicka in din bästa bild på dig själv med något eller någon som du älskar - men kom ihåg att du själv behöver synas i bilden. Ju mer lik du är vad du älskar desto större chans har du att vinna.

Tävlingsregler

Tävlingen
Dela din bästa bild som visar hur lik du är vad du älskar. Du själv måste synas på bilden och ju mer lik du är det du älskar, desto större chans har du att vinna. Vi tar endast emot digitala bilder via tävlingsformuläret. Vi tar inte ansvar för tekniken det vill säga för konsekvenserna av att bidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Folksam.

Det tävlingsbidrag som juryn bedömer på bästa sätt visar hur lik du är vad du älskar vinner ett presentkort på Interrail.se. Juryns beslut går inte att överklaga.

Tävlingsperiod
Tävlingen pågår på folksam.se från 4 oktober 2019 till 3 november 2019. Vinnaren kontaktas via e-post efter tävlingens slut, senast den 7 november samt publiceras på folksam.se.

Vinst
Presentkort hos Interrail.se. Värdet på vinsten är 10 000 kronor. Vinsten kan inte bytas mot kontanter eller andra vinster/varor eller liknande. Presentkortets giltighetstid är 1 år. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Så här gör du för att tävla

  • Läs igenom och godkänn tävlingsvillkoren och samtyck till att vi behandlar dina personuppgifter
  • Fyll i tävlingsformuläret och ladda upp din bild

Tävlingsuppgifter:

  • Det här är en plats för att sprida skratt och glädje. Innan du laddar upp din bild behöver du ha tillstånd från alla som är med på bilden
  • Av hänsyn till de människor och djur som är med på bilden kommer Folksam att granska alla bilder före publicering, så att inget känsligt material sprids
  • Säkerheten för både människor och djur är viktigt för oss. Därför får bilderna som laddas upp inte visa situationer eller tillfällen som kan upplevas som farliga för någon av dem som är med på bilden

Allmänna tävlingsvillkor

1. För att delta i tävlingen behöver du samtycka till att vi behandlar dina personuppgifter, se särskilt avsnitt om det nedan.

2. Ansvarig för tävlingen, tävlingsvinst, tävlingsupplägg och genomförande är: Folksam ömsesidig sakförsäkring, Bohusgatan 14, 106 60 Stockholm.

3. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Folksams Marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, ha fyllt 18 år vid tävlingens start samt acceptera reglerna för tävlingen.

5. För att tävla behöver du ladda upp en bild och en kort beskrivning av vad bilden visar. Det är på den tävlandes eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande annan part. Detta innefattar exempelvis upphovsrättslagen och lagen om namn och bild i reklam. Enligt den sistnämnda lagen ska alla som medverkar i de bilder som är tävlingsbidrag, eller deras vårdnadshavare om de är under 18 år, samtycka till att bilderna kan förekomma i reklamsammanhang.

6. Tävlingen är inte öppen för anställda, för konsulter eller för andra företag inblandade i tävlingen. Folksam förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Folksam får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

7. Priset består av ett presentkort hos Interrail.se. Värdet på vinsten är 10 000 kronor. Vinsten kan inte bytas mot kontanter eller andra vinster/varor eller liknande. Presentkortets giltighetstid är 1 år. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

8. Du kan tävla fler gånger med olika bilder, endast en gång per bild.

9. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Folksams beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

10. Vinnaren kommer att kontaktas av Folksam senast den 7 november. Om inte vinnaren gått att nå äger Folksam rätt att utse en ny vinnare i tävlingen.

11. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen upplåter du en exklusiv upphovsrätt avseende bidraget till Folksam. Detta innebär bland annat att Folksam får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Folksams normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed. Det innebär även att du inte kan upplåta eller överlåta dina rättigheter till annan och att du får använda bilden själv men endast för ditt privata bruk.

12. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Folksam förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.
Personuppgiftsansvarig
Samtycke till personuppgiftsbehandling begärs in av Folksam ömsesidig sakförsäkring, org.nr. 502006-1619. Folksam ömsesidig sakförsäkring är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för samtycket.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas?
Förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress samt tävlingsbidraget (aktuell bild).

Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter?
De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn samt bild att publiceras i Folksams kanaler såsom Folksam Facebook och folksam.se.

Hur länge kommer personuppgifterna att behandlas?
Efter att vinnaren är utsedd och kontaktad raderas övriga inkomna tävlingsbidrag och tillhörande personuppgifter.

Återkallande av samtycke
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke varvid vi kommer att upphöra med behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering, begränsning av dina personuppgifter eller om du vill ha registerutdrag.

Du kontaktar oss enklast via kundservice på telefonnummer 0771-950 950. Om du har synpunkter som du vill att Dataskyddsombudet får kännedom om kan du kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@folksam.se eller på adressen: Dataskyddsombudet, Folksam ömsesidig sakförsäkring, 106 60 Stockholm.

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Läs mer om hur vi hanterar personlig integritet och dataskydd

Våra favoriter vecka 41

Ta hand om allt du älskar

Skaffa en bra försäkring eller börja spara

Folksam har hjälpt svenskar att ta hand om sina ägodelar och förverkliga sina drömmar i mer än 110 år. Vi vet ett och annat om vad som är viktigast när det betyder som mest.

Det är därför vi säger att vi finns för allt du bryr dig om. Och att bry sig om är egentligen samma sak som att älska. Så när du tecknar en bilförsäkring så betyder det att du älskar din bil. För det gör du väl?

Så visa din kärlek på det mest omtänksamma sätt som finns - teckna en försäkring. Eller starta ett sparande för framtiden. Det finns mycket kvar att älska.

En helt vanlig dag