Barnförsäkring med kvalificeringstid

Har du frågor? Ring 0771–950 950 så hjälper vi dig.

 • Ersättning i samband med sjukdom, olycksfall och bestående men
 • Kristerapi vid överfall, hot eller dödsfall
 • Kan tecknas upp till 17 års ålder och gäller ända upp till 25 år

Viktig och samlad information om försäkringen

Du får mycket försäkring till ett bra pris med vår barnförsäkring. Läs mer om vad som ingår i de olika momenten här nedanför.
Det här ingår i vår barnförsäkring Barnförsäkring 25 prisbasbelopp
Försäkringsbelopp 1 312 500 kr
Upp till 3 937 500 kr
Upp till 1 312 500 kr
10% av 1 312 500 kr
131 250 kr

Grundtanken med Folksams barnförsäkring är att alla som vill också ska få vara med. Om barnet på grund av sin hälsa inte får teckna vår individuella barnförsäkring med hälsoprövning erbjuder vi istället denna försäkring med kvalificeringstid vid sjukdom. Kvalificeringstid är lika för alla och ger ett begränsat skydd vid sjukdom första halvåret men ger ersättning för exempelvis läke- och resekostnader.

Du kan läsa mer om kvalificeringstid nedan samt under Viktigt att tänka på där vi går igenom begränsningar vid vissa sjukdomar.

Begränsningar vid sjukdom

För att få rätt till ersättning vid sjukdom utöver läkekostnader, resekostnader och kostnader för kristerapi gäller att sjukdomen eller symtom på sjukdomen har visat sig tidigast efter det att försäkringen varit gällande i minst sex månader, för följder av sjukdom – både direkta och indirekta – gäller denna tidsgräns grundsjukdomen eller symtom på denna.

Exempel på ersättning vid sjukdom

Ingen ersättning — Karin tecknar barnförsäkring för Olle. När Olle efter tre månader började kissa och dricka allt oftare anar hon oråd. Efter en undersökning visar det sig att Olle fått diabetes. I detta fall har försäkringen begränsad omfattning vid sjukdom eftersom försäkringen inte varit gällande i minst sex månader. Ersättning lämnas dock för läke- och resekostnader över självrisken och kristerapi.

Ersättning — Karin tecknar barnförsäkring för Olle. Efter ett år framkommer att Olle drabbats av diabetes. En stor omställning väntar familjen men eftersom kvalificeringstiden på sex månader passerat kan ersättning utbetalas. Familjen får även stöd genom kristerapi. Olle har en sjuk- och olycksfallsförsäkring med 25 prisbasbelopp, 1 312 500 kronor, och kan få 240 300 kronor i ersättning enligt:

 • 200 kronor — läke- och resekostnader över självrisken
 • 600 kronor — akutersättning för sjukhusvistelse över natt
 • 7 000 kronor — sjukhusvistelse 14 dagar
 • 58 125 kronor — halvt omvårdnadsbidrag i 1 år
 • 174 375 kronor — bestående nedsättning av funktionsförmåga (medicinsk invaliditet)
 • Totalt ersatt belopp — 240 300 kronor
Har du frågor om graviditet, barn eller familjeliv? Ring Familjestöd Direkt och få svar direkt från experter som barnmorskor och socionomer.

Tjänsten är exklusiv för dig som har vår gravid- eller barnförsäkring och du kan ringa så många gånger du vill. Självklart kostar det inte heller någonting.

I Familjestöd Direkt ingår:

 • Rådgivning av barnmorska om du har frågor kring graviditet och förlossning
 • För frågor om barns utveckling eller frågor som rör dig som förälder: socionom
 • Ring så ofta du vill

Familjestöd Direkt

 • 0200–21 50 55 Alla dagar 08.00–20.00 för dig som har barn- eller gravidförsäkring

  Tjänsten är kostnadsfri, den sköts av Falck Healthcare och ger tillgång till ett obegränsat antal samtal.

Viktigt att tänka på

Det finns vissa begränsningar i försäkringen som kan vara bra att känna till innan du tecknar.

Försäkringen gäller inte för sjukdom eller kroppsfel och inte heller för följder av sådana tillstånd om symtomen visat sig före försäkringens teckningsdag.

Exempel

Niklas tecknar barnförsäkring för sin 3-åriga dotter Lisa. Lisa har innan Niklas tecknar försäkringen fått diagnosen diabetes. Ersättning kan inte lämnas från barnförsäkringen eftersom sjukdomen fanns före tecknandet.

Om ditt barn på grund av någon sjukdom inte kan få vår ordinarie barnförsäkring, kan vi erbjuda en försäkring med sex månaders kvalificeringstid.

Det betyder att försäkringen har ett begränsat skydd vid sjukdom under det första halvåret. Barnet är dock olycksfallsförsäkrat från första dagen och i övrigt är villkoren desamma som för vår ordinarie barnförsäkring.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Försäkringsvillkor barnförsäkring kvalificeringstid 2019

Försäkringsvillkor barnförsäkring med kvalificeringstid 2018

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen.

Kommunens försäkringar gäller sällan för sjukdom, vilket är den vanligaste orsaken till invaliditet. Många olyckor sker också på fritid då många kommunförsäkringar inte gäller.

En barnförsäkring är ett viktigt komplement till samhällets skydd och kan göra stor skillnad för familjens ekonomi. Den ser till att ditt barn är försäkrat dygnet runt för både sjukdom och olycksfall.

Barnförsäkringen ger ersättning vid till exempel vårdkostnader, invaliditet och vissa diagnoser och fungerar också som ett viktigt ekonomiskt stöd för ett barn som i framtiden har begränsade möjligheter att jobba på grund av en funktionsnedsättning.

Som vuxen kan barnet få ekonomisk hjälp som gör stor skillnad för livskvalitén. En barnförsäkring kan alltså hjälpa barnet både i dag och i framtiden. Dessutom kan den ge familjen ekonomisk hjälp om en förälder beviljas omvårdnadsbidrag för att ta hand om barnet.

Ja, men med begränsad omfattning vid vissa sjukdomar och tillstånd. Exempel på sådana sjukdomar  och tillstånd är autism, Aspergers syndrom, epilepsi och ADHD. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under "Begränsningar i försäkringens giltighet".

Det finns också regler för vid vilken ålder försäkringen tecknades. Om försäkringen tecknas efter barnets 6-årsdag gäller den inte för exempelvis utvecklingsförsening. Inte heller för vissa sjukdomar och tillstånd som visar sig under det första försäkringsåret.

Försäkringen täcker skador som uppstår genom olycksfall och i vår försäkring ingår dessutom skador vid idrottsutövning. Din sons ersättning beräknas bland annat för sjukhusvistelse, ärr och eventuell medicinsk invaliditet.

Prata även med fotbollsklubben, de kanske också har en försäkring. Om den är i ett annat bolag än Folksam, löser vi ersättningsfrågorna tillsammans med dem.

Ja, du kan teckna försäkring för henne innan hon fyller 18 år. Den gäller sedan till och med det avtalsår då hon fyller 25 år.

Ja, vi gör alltid en individuell bedömning av barnets hälsa. När barnet har fått ett födelsenummer går det bra att inkomma med en ansökan.

Tillsammans äger vi Folksam

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vi är kundägda

För en hållbar framtid

Genom att placera pengar ansvarsfullt vill vi påverka de företag vi investerar i att ta ett aktivt ansvar. Så här jobbar vi med ansvarsfullt ägande.

Ansvarsfull kapitalförvaltning