Vi rekommenderar

Guide till säkra och bränslesnåla nya bilar 2021

När Folksam väljer nya bilar

Rekommenderade bilar
Bilförsäkring hos Folksam
Ska du köpa ny bil? Vi guidar dig och rekommenderar nya bilar på den svenska bilmarknaden 2021, efter hur säkra och bränslesnåla de är.
 • I år måste bilens autobromssystem kunna bromsa för både fotgängare och cyklister
 • Vill du välja en bil som helt eller delvis drivs av fossilfria drivmedel, välj bland de bilar som är markerade som Klimatbonusbil!
 • Kör du en av de rekommenderade bilarna i vårt urval kan du få 10 procents rabatt på din bilförsäkring
Titta på listan med de rekommenderade nya bilarna innan du ger dig iväg till bilhandlaren!

Vårt urval

Här hittar du årets urval över bra bilmodeller för olika drivmedel när det gäller säkerhet och utsläpp. Du kan sortera urvalet efter de olika kolumnerna och även jämföra olika modeller mot varandra.

Kör du en av bilarna i listan – du kan du få 10% rabatt på bilförsäkringen.
Vi är ett kundägt företag - när vi möter en kund möter vi också en ägare. Vi engagerar oss i det som är viktigt för dig och genom att rekommendera säkra och bränslesnåla bilar, vill vi bidra till en tryggare tillvaro.

Dessutom sänker vi våra kostnader i och med att du förebygger skador. Det är en fördel för våra ägare – det vill säga för dig och mig.
Folksams trafikforskare Anders Ydenius om rekommendationerna

Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare, varför skapar ni den här guiden och rekommenderar trafiksäkra och bränslesnåla bilar?

– Eftersom vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder vill vi spara liv och värna om miljön. Vi vill se fler säkra och bränslesnåla bilar – styra utvecklingen av nya bilar mot högre säkerhet och lägre miljöpåverkan. Vi vill påverka bilvalen både hos bilköpare inom och utanför Folksam.
Eftersom en ny bil rullar i snitt 17 år kan vi påverka hur bilflottan ser ut efter 2030. Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare

Men varför är det så viktigt?

– Eftersom en ny bil rullar i snitt 17 år, är det framför allt viktigt att påverka de stora inköparna av personbilar - till exempel kommuner och företag. På sikt påverkar det också den begagnade marknaden. Vi kan alltså påverka hur bilflottan ser ut långt efter 2030.
Vi kan också påverka hyrbilsföretagen som erbjuder ersättningsbilar när en kund råkat ut för en bilskada.

Vilka krav ställer ni på årets urval?

– Det är tuffa krav på säkerhet och miljöprestanda. Eftersom utvecklingen inom de här områdena går snabbt framåt justerar vi kraven varje år. Autobroms är givetvis ett standardkrav och nu adderar vi kravet att förutom fotgängardetektion så ska bilen kunna detektera och bromsa för cyklister.

– Utsläppskraven är tufft satta och siktar mot en utsläppsfri bilflotta till 2030. Redan nu domineras urvalet av bilar med någon form av elunderstöd eller annan teknik för att minska de fossila utsläppen. Vill du välja en bil som helt eller delvis drivs av fossilfria drivmedel, välj bland de bilar som är markerade som Klimatbonusbil!
Vill du välja en bil som helt eller delvis drivs av fossilfria drivmedel, välj bland bilarna märkta som ”Klimatbonusbil”

Hur använder ni urvalet på Folksam?

– Vi kan till exempel påverka de hyrbilsföretag som erbjuder ersättningsbilar när en kund råkat ut för en bilskada. Ungefär hälften av alla biluthyrningar görs till just försäkringsbranschen i samband med en bilskada och det är en stor andel bilar. Vi ställer krav på att de måste kunna erbjuda bilar från vårt urval.

– Folksamanställda som väljer personalbil måste välja bland dem som finns på listan.

– Över sextio procent av nya bilar köps av juridiska personer som företag, kommuner och landsting som vi kan påverka och vägleda i deras val av stora bilflottor. Externa företag kan fritt använda den här listan som underlag i sina egna fordonspolicyer.
Alla bilar vi rekommenderar uppfyller våra säkerhets- och utsläppskrav , som ses över en gång per år. Här kan du läsa mer om vad vi undersöker när det gäller säkerhetsaspekten i vårt urval.

Våra säkerhetskrav

De bilar vi godkänner ska uppfylla de här kraven:

Krocksäkerhetskrav
 • Minst fyrtio procent bättre än medelbilen i Folksams undersökning “Hur säker är bilen?” (samtliga storleksklasser) eller:
 • Minst fem stjärnor i Euro NCAP:s krocktester
 • Krocktestresultat från Euro NCAP får inte vara äldre än från 2014

Letar du efter en säker begagnad bil? Titta i vår rapport "Hur säker är bilen?".

Till vår rapport Hur säker är bilen?

Bilen måste ha ett dokumenterat effektivt whiplashskydd, vilket kan uppvisas genom krocktester eller verkliga data. Minst ett av villkoren måste vara uppfyllt:

 • Effektiviteten måste vara i nivå med skydd som visat sig bra både i krockprov och verkliga olyckor.
Resultat från krocktester
 • Betyget "Good” i framsätet i Euro NCAP:s Whiplash protection från testår 2014
 • Tre poäng eller bättre i EuroNCAPS:s Whiplash protection före testår 2014
 • Betyget ”G” i dynamic whiplash rating av amerikanska IIHS.

Bilen måste vara utrustad med bältespåminnare på förarplatsen och på den främre passagerarplatsen och uppfylla funktionskrav motsvarande Euro NCAP.

Bilen ska ha autobroms med fordonsdetektion, fotgängardetektion och cykeldetektion som standardutrustning.

Bilen ska antingen ha filbytesvarning eller filhållningssystem som standard. Filbytesvarning aktiveras när bilen ofrivilligt närmar sig körfältslinjerna genom en varning eller att bilen styrs tillbaks till körfältet. Filhållningssystemet håller bilen i sitt körfält.

Folksam är unikt i försäkringsbranschen genom sitt medlemskap i Hagainitiativet som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Konkret innebär medlemskapet målet på noll nettoutsläpp av koldioxid från verksamhetsåret 2030. Ett viktigt verktyg för att nå det är kriterierna för Folksams personal- och förmånsbilar, vilka formaliseras i våra rekommendationer "När Folksam väljer nya bilar".
Folksam arbetar för ett nollutsläpp av koldioxid till 2030
Utsläppskraven gäller CO2-utsläpp uppmätt enligt körcykeln WLTP. För laddhybrider gäller ett utsläppstak på 60 g/km CO2.

Utsläppskrav för 2021

I grafen och tabellerna nedan visas vilka utsläppsgränserna är för olika bilvikter.

Utsläppscertifiering Euro6d

Förutom viktbaserade utsläppskrav, ska motorn uppfylla reningskrav enligt Euro6d. 2021 tillåts kväveoxidutsläppen enligt en beslutad konformitetsfaktor vara 43% högre i RDE-testet (verklig körning).

Kolväte milligram per kilometer Kväveoxider milligram per kilometer Partikelmassa milligram per kilometer
Euro 6d bensin 100 85,8 (RDE) 4,5
Euro 6d diesel 170 114,4 (RDE) 4,5
Den 1 juli 2018 genomfördes ett nytt fordonsskattesystem som premierar bilar med koldioxidutsläpp på 60 gram per kilometer eller mindre med en bonus. Från 2020 ändrades denna gräns till 70 gram efter införandet av den nya körcykeln för CO2-utsläpp, WLTP. Från 1 april 2021 kommer det maximala bonusbeloppet för laddhybrider justeras från 60 000kr till 45 000kr och CO2 gränsen för när bonus betalas ut kommer sänkas från 70g till 60g. Samtidigt höjs klimatbonusen för rena elbilar från 60 000 till 70 000kr.

CO2 gränsen för när det extra skattetillägget tas ut (malus) ändras 1 apr 2021 från 95g till 90g samtidigt som tilläggets storlek höjs. Bonusen är en engångsbonus som faller ut vid nybilsköpet. Det utökade skattetillägget, malusdelen, kommer att löpa under de tre första åren från att bilen är ny.

Bonus Malus-systemet efter 1 april 2021

 • Elbilar med nollutsläpp får 70 000 kronor
 • Laddhybrider med CO2-utsläpp mellan 1 och 60 gram får en bonus mellan 45 000 och 10 000 kronor.
 • Gasbilar får 10 000 kronor i bonus oavsett CO2-utsläpp
 • Etanolbilar får ingen bonus
 • Grundbelopp är 360 kronor kronor per år för alla bilar
 • För diesel tillkommer ytterligare 250 kronor per år i miljötillägg
 • Bränsletillägg för diesel är 13,52 x antalet gram CO2
 • Mellan 90 och 130 gram tas 107 kronor per gram CO2 ut i skatt - över 130 gram tas 132 kronor per gram CO2 ut i skatt
 • För bensin- och dieseldrivna fordon tas den förhöjda fordonsskatten (malus) ut under de tre första åren
Många känner stor osäkerhet kring vilket bränsle man ska välja vid nästa bilbyte och hur regeländringar påverkar de olika bränsletyperna, särskilt som det pågår en snabb utveckling av fordon som drivs av alternativa bränslen.

Fossilbränslen kommer att finnas kvar under minst 10–15 år men omställningen till fossilfria alternativ ökar i allt snabbare takt. Alternativen finns redan nu, framförallt när det gäller laddhybrider och naturgasdrivna bilar men även elbilar som successivt får en förbättrad räckvidd.

Fossildriven osäkerhet
Bland de fossildrivna bilarna råder en osäkerhet kring om man ska välja bensin eller diesel. Avgörande för att nå klimatmålen är låga koldioxidutsläpp - något som mer gynnas av diesel framför bensin. En bensinbil behöver hjälp av ett alternativbränsle som el och gas, för att få lägre koldioxidutsläpp än dieselbilen. Dieseln har å andra sidan högre utsläpp av kväveoxider (NOx) vilket enligt ny forskning visat sig vara hälsofarligt, speciellt i stadsmiljö där halterna blir höga.

Dessutom har både diesel- och bensinmotorer ett gemensamt problem med varierande utsläpp av hälsovådliga partiklar.

Körområdet påverkar bilvalet

Valet av bil påverkas av om man kör mest i tätbebyggd stadsmiljö eller mest på vägar utanför tätort. I staden är förutom el- och alternativbränsledrivna bilar, bensin att föredra då det är det viktigt att hålla ned kväveoxiderna. Dieseln har partikelfilter som kan sätta igen vid omfattande kortkörningar. Vid längre körning utanför tätorten är koldioxidutsläppen viktiga att hålla ner vilket man åstadkommer med ren eldrift, gas eller diesel.

Flera städer i Europa har i olika utsträckning infört begränsningar i form av miljözoner. Den 2 sept 2019 beslutades att under 2020 införa miljözon 2 på Hornsgatan i Stockholm.

Miljözoner i Stockholm

 • Miljözon 2
  Miljözon 2 infördes på Hornsgatan i Stockholm 15 januari 2020

  Miljözon 2 gäller personbil, lätt lastbil och lätt buss. Här krävs att bensin- eller dieselfordon minst uppfyller kraven för Euro 5 (bilar registrerade från 1 september 2011). 1 juli 2022 krävs Euro 6 (bilar registrerade från 1 september 2015) för dieselbilar.

Drivmedel - fördelar och nackdelar

Vi har listat ett antal egenskaper hos olika drivmedel som kan vägleda dig i valet av ny bil. Det är givetvis många parametrar som styr ett bilval som vi inte fördjupar oss i, till exempel pris, storlek, milkostnad och personliga önskemål om egenskaper.

Elbil

 • Nollutsläpp från bilen
 • Låga skatter och driftkostnader kan under vissa förutsättningar ge en låg milkostnad trots högt inköpspris
 • Ändringar i Bonus Malus systemet 1 april 2021 gynnar elbilar
 • Passar framförallt för kortare körning men flera elbilar klarar 30-40 mils verklig körning
 • Nödvändigt med hemmaladdning för att hålla ned laddningskostnaden
 • Erbjuder oftast snabbladdning (80% 20-30 min) men stora variationer finns mellan modeller
 • Räckvidden påverkas påtagligt av vinterkyla
 • Får 60 000 kronor i statlig bonus (70 000 fr om 1 april 2021)
 • Går oftast inte att utrusta med dragkrok
 • Utbudet av bilmodeller är relativt litet men ökar snabbt

Laddhybrid

 • Kan ge nollutsläpp i stadstrafik, vanligtvis i kombination med bensindrift
 • Ändringar i Bonus Malus systemet 1 april 2021 missgynnar laddhybrider
 • Hybriddriften ger lägre utsläpp än konventionell fossildrift
 • Förutsätter laddning i bostaden för att ge låga utsläpp
 • Relativt lång laddtid - laddar som mest 3,7-7,4kW dvs två- fyra mil per timme
 • Utbudet av laddhybrider större än elbilar
 • Klimatbonus 60 000-10 000 kronor beroende på CO2 utsläpp 1-70g. Från 1 april 2021, 45 000-10 000 kronor beroende på CO2 utsläpp 1-60g.
 • Bra möjligheter att montera dragkrok
 • Lång total räckvidd (el+bensin)

Elhybrid

 • Har generellt lägre bensinförbrukning jämfört med traditionell bensinbil
 • Har bensinmotorns fördelar med lägre kväveoxidutsläpp i stadstrafik än diesel
 • Förbrukning i nivå med diesel som därför ger likvärdiga utsläpp av koldioxid, speciellt i stadskörning
 • Oberoende av laddning utifrån
 • Begränsad möjlighet med att montera dragkrok
 • Lång räckvidd

Gas

 • Mycket låga utsläpp av koldioxid och kväveoxider vid gasdrift
 • Begränsat utbud av modeller (10-tal)
 • Cirka 200 tankställen (cirka 2700 bensinstationer)
 • Ger 10 000 kronor i klimatbonus
 • Bra räckvidd i kombination med bensin

Bränslecell-vätgas

 • Nollutsläpp från bilen
 • Relativt snabb tankning (cirka fem minuter)
 • Lång räckvidd
 • Mycket få tankställen (fem stycken 2020)
 • Endast två bilmodeller
 • Relativt låg verkningsgrad vid tillverkning av vätgas

E85

 • Låga utsläpp av koldioxid, kväveoxid och kolväten
 • Känslig för kyla
 • Hög förbrukning
 • Litet utbud av bilmodeller
 • Ingen statlig klimatbonus

Bensin

 • Nya bensinbilar får hög skatt även om motsvarande dieselbil får ännu högre skatt
 • Kör du mycket stadstrafik är bensinmotorn att föredra framför diesel eftersom bensin har lägre utsläpp av kväveoxider
 • Moderna bensinmotorer har partikelutsläpp och saknar oftast partikelfilter
 • Klarar miljözon 2 om motorn minst uppfyller Euro 5
 • Lång räckvidd

Diesel

 • Höga skatter för nya dieselbilar
 • Kör du mycket landsväg och inte så mycket i storstadsmiljö så kan dieseln vara ett bättre alternativ än bensin med sina lägre koldioxidutsläpp
 • Dieselmotorernas partikelfilter sätter igen vid för mycket stadskörning. Kostsamt att byta
 • Klarar miljözon 2 om motorn minst klarar Euro 5, från 1 juli 2022 krävs Euro 6 i miljözon 2
 • Ofta mycket lång räckvidd
Hej!

Ställ din fråga direkt till vår trafikforskare Anders Ydenius

En bilförsäkring med högt betyg

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen och får betyget 4,4 av 5 hos Konsumenternas försäkringsbyrå.

Våra bilförsäkringar

Du kan få 10% rabatt på bilförsäkringen

Äger du en av bilarna i vår lista över säkra och bränselsnåla nybilar? Då kan du få 10% rabatt på din bilförsäkring.

De här bilmodellerna ger rabatt