Hyrbilsförsäkring

Ersättningbil från 37 kr/mån

Om din bil är minst halvförsäkrad i Folksam Bilförsäkring, OKQ8 Bilförsäkring eller i våra försäkringar för Volvo och Volkswagen kan du komplettera med hyrbilsförsäkring.

Därför behöver du tillägget Hyrbil

Vi betalar hyrbil om din egen bil måste in på verkstad på grund av ersättningsbar brand-, stöld-, maskin-, eller vagnskada.

Vid maskinskada får du hyrbil även om ålders- och kilometergränserna i maskinmomentet överskridits.

Sköna fördelar

  • Du får tillgång till ersättningsbil upp till 45 dagar vid skada
  • Du betalar bara 25% av hyrbilskostnaden
  • Utomlands står Folksam för hela kostnaden
  • Avstår du från hyrbil får du istället 150 kronor per dygn i ersättning och gör samtidigt ett bra miljöval

Hämtat ur verkligheten

Markus och en annan bilist krockar i en korsning. Kollisionen är så pass våldsam att Markus bil inte längre är i körbart skick. När bärgaren anländer kan han konstatera att bilen inte kommer att kunna lagas och kör sedan bilen direkt till skroten.

Under den tid det tar för Folksam att reglera skadan och Markus att skaffa en ny bil, får han utnyttja hyrbil i två veckor. Folksam står för 75 procent av kostnaden. Markus slipper lägga ut 2 300 kronor i hyreskostnad.

Kan jag få hyrbilsersättning om min bil blir stulen?

Ja, vid stöld lämnas dessutom ersättning för den tid bilen varit borta. Om den inte återfinns lämnas i stället ersättning för den tid som är rimlig för att skaffa annan likvärdig bil.

Vad kostar det?

Din ålder bestämmer priset

Normalpris

Med hemförsäkring i Folksam

0-24 år

872 kr/år

785 kr/år

25-29 år

567 kr/år

510 kr/år

30 år-

436 kr/år

392 kr/år

10% Samlingsrabatt!

Du kan få 10% samlingsrabatt

Din hemförsäkring är nyckeln till dina rabatter. Om du har ditt hem försäkrat hos oss kan du få 10% samlingsrabatt på många av våra försäkringar – bland annat den här!

Dessutom kan du få du ytterligare upp till 15% rabatt på hemförsäkringen när du skadeförebygger i hemmet.

Försäkringen som ger återbäring

Det överskott som inte behövs för att förbättra våra kunderbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring. – på samma sätt som utdelning till aktieägare i ett bolag.

Återbäringens storlek beräknas i efterskott, beror på vår ekonomiska ställning och på hur stort överskottet blev.

Du äger Folksam!

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Att vara kund i ett kundägt bolag ger många fördelar.

Du får återbäring på många av våra försäkringar, vi delar inte ut bonusar till ledningen och vi vill engagera oss i det du bryr dig om.

Vi hjälper dig!

Vad ska jag välja? Vi hjälper dig att försäkra allt du bryr dig om.

0771–950 950

Måndag – fredag 7.30 – 21.00
Lördag – söndag 9.00 – 19.00

Samla dina försäkringar och få 10% samlingsrabatt.

Dina rabatter

Du kan få 10% samlingsrabatt på den här försäkringen.

Fler bilar ger multirabatt

Du får 5% multirabatt per försäkrad person- bil om hushållet har mer än en bil och ditt hem är försäkrat hos oss.