Hur bra stöldskydd har bilen?

Eftersom vi arbetar med det som engagerar våra kunder är det viktigt för oss att som ett av Sveriges trafikförsäkringsbolag att arbeta aktivt med skadeförebyggande åtgärder av stölder av bilar.

Folksam arbetar tillsammans med övriga trafikförsäkringsbolag genom Trafikförsäkringsföreningen, TFF, med att fler bilar ska testas genom NVSA-normen (New Vehichle Security Assessment). Normen har till syfte att jämföra stöld- och inbrottsskydd i personbilar. Resultatet kan vägleda kunder som ska välja bil och vill ha ett bra skydd mot stöld och inbrott.

NVSA-rankingen ska bidra till att:

  • förebygga bilstölder och bilinbrott
  • minska skador till följd av stulna bilar i trafiken
  • bidra till att undvika/minimera ekonomiska konsekvenser för våra kunder
  • göra en mer rättvis riskbedömning för bilförsäkring

Lista på stöldskyddsranking

Förteckning med testade bilmodeller och dess gradering hittar du här.

NVSA:s webbplats

NVSA-normen är en brittisk norm som ställer krav på bilar konstruktion och utrustning och använts av den engelska motsvarigheten till TFF sedan 1993.

Normen infördes i Sverige 2008 och biltillverkarna gör först en självdeklaration av nya bilmodeller som ger en preliminär gradering (betygssätt) 1-5 gula stjärnor.

Därefter görs en efterkontroll av försäkringsbranschen och de aktuella bilmodellen bedöms och ges en slutgiltig gradering med 1-5 blå stjärnor.

Våra bilförsäkringar

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen. Vi har försäkrat bilar sedan 1925 och har i dag mer än 900.000 bilar trygga hos oss. Välkommen du också!