Elsparkcykel

Håll koll på försäkringsskyddet om du har elsparkcykel

Du som har en elsparkcykel behöver ha olika försäkringar för att både sparkcykeln, du själv och andra i trafiken ska vara skyddade. Vilka försäkringar du behöver beror på hur fort elsparkcykeln kan gå och vilken motorstyrka den har.

Elsparkcykeln klassas som en cykel om den inte går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på max 250 watt. Den omfattas då av hemförsäkringen i fall att den blir stulen.

Hemförsäkringen har däremot inget olycksfallsskydd om du skulle råka ut för en elsparkcykelolycka och skada dig. För det behöver du ha en olycksfallsförsäkring.

Har du en elsparkcykel som går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på över 250 watt så klassas den som moped. Då finns det ett lagkrav på att du måste ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen innehåller ett skydd för den som skadas vid en olycka, både förare och utomstående. Den ersätter också skador på annans egendom.

När du tecknar vår mopedförsäkring kan du välja om du bara vill ha trafikförsäkring eller en halv- eller helförsäkring som även täcker stöld.

Här hittar du Transportstyrelsens regler för elsparkcykel

Försäkringar som ersätter olycksfallsskada

Vårt jobb är att skapa trygghet vid olika händelser i livet, så att du får hjälp om du råkar ut för en olycka. Här kan du ta reda på vad som ingår i våra försäkringar.