Smålantbruksforsäkring

Har du frågor? Ring 0771–950 950 så hjälper vi dig

Vår försäkring för smålantbruk är ett komplement till vår villa- och fritidshusförsäkring. Den passar dig som har några djur eller som odlar åkermark i liten, men inte yrkesmässig, skala.
 • Skydd vid bland annat brand, storm och blixtnedslag.
 • Du kan få ersättning om rör fryser och det uppstår läckage
 • Du kan få ersättning om en cistern läcker och orsakar skador.
Ekonomibyggnader till lantbruket kan försäkras för upp till sammanlagt 20 prisbasbelopp (886.000 kr). Djur, lantgårdsprodukter och lantgårdsinventarier kan försäkras upp till sammanlagt fem prisbasbelopp (221.500 kr)

Skador som försäkringen ersätter

 • Brand, blixt och explosion
 • Storm och hagel (egendom inomhus och byggnad)
 • Läckage från ledningssystem
 • Stöld, skadegörelse och tjuvslakt
 • Jordras och jordskalv
 • Ansvarsförsäkring och rättskydd ingår
Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret. I det kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada. Längre ner kan du läsa om självrisker och ersättningsbelopp.

Försäkringsvillkor smålantbruk

Självrisker

Grundsjälvrisken är 1.500 kronor för skador enligt nedan. För rättsskydd är självrisken 20 procent av kostnaderna, men lägst 1.500 kronor.
 • skada orsakad av ras, jordskalv, vulkanutbrott med mera
 • skada orsakad av storm
 • skada genom påkörning med eget fordon
 • läckageskada orsakad av frysning. Vid annan läckageskada är självrisken 2.000 kronor
 • skada orsakad av utströmning från cistern

Vi äger Folksam tillsammans

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Vi ser till att tryggheten följer med i livets alla skeden. Det är vårt jobb.

Vi är kundägda

Den här försäkringen ger dig återbäring

Det är du som äger Folksam. Det över­skott som inte behövs för att förbättra våra kund­erbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring