Hundförsäkring

Med en hundförsäkring kan du känna dig trygg med att kunna ge bästa möjliga vård till din bäste vän – utan att behöva tveka av ekonomiska skäl. Vår hundförsäkring ger din hund ett omfattande skydd vid bland annat olycksfall och sjukdom
 • 40 % nyteckningsrabatt för valpar som ej fyllt ett år
 • Dolda fel-skydd för valpar - även när du byter till Folksam
 • Om din hund blir sjuk eller skadad kan du få kostnadsfri rådgivning genom Veterinärbesök i mobilen

Viktig och samlad information - förköpsinformation

Viktig och samlad information - produktfaktablad

Vår hundförsäkring finns i omfattningarna Bas, Mellan och Stor. Välj en försäkring som passar just dina behov.
Hundförsäkring Bas Mellan Stor
Upp till 25 tkr Upp till 50 tkr Upp till 75 tkr
Upp till 5 000 Upp till 7 000
Upp till 3 000 Upp till 5 000
 • 40% nyteckningsrabatt på din valp. Om du tecknar hundförsäkringen innan valpen är ett år så får du 40 procents rabatt på den första årspremien.
 • 10% samlingsrabatt genom din hemförsäkring. När du har ditt boende försäkrat i Folksam får du 10 procents samlingsrabatt när du försäkrar din hund, katt eller häst och på många andra försäkringar.
 • 10 % rabatt när du kastrerar din tik i förebyggande syfte.
 • Upp till 50% mängdrabatt. När du försäkrar flera hundar kan du få mängdrabatt. Är du uppfödare och försäkrar 10 hundar eller fler kan du få ända upp till 50 procents rabatt.

Femåriga Ludde var i stallet. Rätt vad det var hoppade en häst till och landade på Luddes tass så att trampdynan sprack. Matte fick ta med Ludde till närmaste veterinärklinik för att ta hand om det stora såret.

Ludde har som tur är en Hundförsäkring Mellan i Folksam. Sårskadan visar sig vara omfattande och svårläkt, så Ludde måste åka till kliniken hela tio gånger för omläggning av såret

Matte får även recept på en mängd mediciner under den här tiden. Totalt hamnar kostnaden på 25.250 kronor. Matte behöver bara betala självrisken. Medicinkostnaden täcks också av försäkringen och gäller utan rörlig självrisk.

Ludde är försäkrad med Hundförsäkring Mellan

Operationskostnad 22 710 kronor
Mediciner 2 540 kronor
Självrisk Matte betalar en fast självrisk på 1 800 kronor och en rörlig självrisk på 25% på veterinärvårdskostnaden.
Ersättning: Matte får ersättning med 18 223 kronor
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Hämta villkor

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor hundförsäkring 1 maj 2018

Villkor hundförsäkring 1 maj 2017

Självrisker

Våra självrisker avseende veterinärvård. Ingen självrisk på livförsäkring.
 • Välj fast självrisk: 1 800 eller 3 000 kronor
 • Obligatorisk rörlig självrisk: 25 % av den överskjutande skadekostnaden
 • Ingen självrisk vid rovdjurs- och vildsvinsskador
Några saker om din försäkring som kan vara bra att känna till.

Försäkringen innehåller vissa undantag och begränsningar bland annat för skador som beror på ärftligt betingade eller medfödda sjukdomar.

Karens: Försäkringen gäller inte för sjukdom som uppkommit inom 20 dygn efter att försäkringen trätt i kraft. Detta gäller också om man ändrar försäkringen mellan Bas, Mellan och Stor. Karensen tillämpas då på den förhöjda delen.

Försäkringen gäller utan karens vid:
 • Införsäkring före 12 veckors ålder, om veterinärintyg från köptillfälle finns (dock högst fyra veckor gammalt)
 • Övertag från annan försäkringstagare
 • Byte från annat försäkringsbolag till Folksam
 • Vid olycksfallsskada genom plötsligt yttre våld
Undantag
 • Vi tecknar inte försäkring för Shar-Pei och Varghybrid samt korsningar med dessa raser.
 • Vi undantar veterinärvårdskostnader för hundar av raserna bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops gällande undersökning, behandling eller operation av luftstrupe, mjuka gommen, näsborrar eller förträngningar i svalget. Inte heller kostnader för följder eller fel som har samband med detta.
 • Vi undantar veterinärvårdskostnader i samband med kejsarsnitt för hundar som blivit snittade innan de försäkrades i Folksam.
 • Vi undantar också veterinärvårdskostnader i samband med kejsarsnitt för engelsk bulldog, chihuahua, fransk bulldog och bostonterrrier.
 • För övriga hundraser ersätts veterinärvårdskostnader för högst två kejsarsnitt. Läs mer i försäkringsvillkoret.

Särskilda regler gäller för Hund som importerats till Sverige.

För att kunna teckna Veterinärvårdsförsäkring och Livförsäkring för Hund som importerats från andra länder än Danmark, Finland och Norge och som varit i Sverige kortare tid än 3 månader kräver vi alltid ett svenskt veterinärintyg. Vid osäkerhet ring djursupporten i Sundsvall.

Intyget skall vara högst fyra veckor gammalt och inom 30 dagar sändas till:

Folksam Djurförsäkring
Box 735
851 21 SUNDSVALL

Oftast kan vi betala ersättning direkt. Under kontorstid kan vi oftast betala den ersättningsbara delen av dina veterinärvårdskostnader direkt till djursjukhuset eller kliniken.

Gör så här för att reglera skadan direkt:
 • Lämna ditt försäkringsnummer till personalen
 • Säg att du vill ha veterinärvårdskostnaderna direktreglerade
 • De kontaktar Folksams skadeavdelning
 • Du betalar självrisken direkt till kliniken/djursjukhuset
 • Vi betalar resten direkt till kliniken/djursjukhuset

Om vi inte skulle kunna direktreglera skadan betalar du till kliniken eller djursjukhuset och skickar sedan faktura och skadeanmälan till:

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Djurskador
Box 90345
120 25 Stockholm

Om ditt djur dör eller måste avlivas

Om djuret är akut skadat och du behöver ett avlivningstillstånd, ring 020-82 13 13. Skicka skadeanmälan och utlåtande från den behandlande veterinären till Folksam (adressen ovan).

Om diagnosen eller skadebilden är osäker, begär obduktion och bifoga ett utlåtande.

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen

Ja, om den är minst sex veckor och inte har fyllt sju år. Tar du över en äldre hund som redan är försäkrad i Folksam, kan du själv teckna en ny försäkring för den.

Du kan försäkra din hund om den är minst sex veckor, men den får inte ha fyllt sju år. Tar du över en äldre hund som redan är försäkrad i Folksam, kan du själv teckna en ny försäkring på den.

Valpkullsförsäkring - kan tecknas endast för valpar födda i Sverige.

Vi tecknar inte försäkring för raserna Shar-Pei och Varghybrid samt korsningar med dessa raser

Det räcker nästan alltid med att du betalar självrisken och ger ditt försäkringsnummer till personalen på djursjukhuset eller kliniken. De kontaktar sedan oss och så gör vi upp om resten av kostnaden. Annars betalar du veterinären och skickar fakturan tillsammans med en ifylld skadeanmälan till oss på

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Djurskador
Box 90345
120 25 Stockholm

E-post: djurskador@folksam.se

Om du behöver avlivningstillstånd vid akut skada, ring 0771-950 950.

Skicka skadeanmälan och utlåtande från veterinären till

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Djurskador
Box 90345
120 25 Stockholm

E-post: djurskador@folksam.se

Om diagnosen eller skadebilden är osäker måste det göras en obduktion. I så fall ska du också skicka med ett obduktionsutlåtande.

Hundförsäkringen gäller i Sverige. I övriga länder dit hund kan föras fram och åter gäller försäkringen i 45 dygn räknat från avresedagen. Vid längre vistelse utomlands kan tiden förlängas. Folksam måste då kontaktas i god tid innan avresan.

En hundförsäkring skyddar din hund om någonting händer. Du blir skyddad mot kostnader som kan uppstå om din hund blir sjuk eller har råkat ut för en olycka. För dig som avlar hundar har vi en speciell valpkullsförsäkring. Den gör att du kan känna dig trygg med din kull och slipper oroa dig för dolda fel.

Försäkringen täcker inte om hunden har problem med tandsten. Gällande tandlossning så går det inte att ge ett rakt svar på den frågan. Detta är på grund av vad som orsakat hundens tandlossning. Kan finnas sjukdomar som är orsaken till tandlossningen, där vissa ersätts och andra inte. Här är det bäst att kontakta Folksams djurskadeavdelning.

Om hunden har kvarsittande mjölktänder ersätts detta om hunden varit oavbrutet försäkrad från 7 månaders ålder, i försäkringarna Mellan eller Stor. För övriga fall där tänder behöver dras ut kontaktar du Folksams djurskadeavdelning.

Försäkringspremien grundar sig på ras,kön, ålder och var man bor någonstans. Sedan beror det på vilken omfattning på försäkring som du väljer till din hund.

Man kan få ersättning för kastrering då hunden drabbats av vissa sjukdomar. Om detta händer din hund är det viktigt att du kontaktar djurskadeavdelningen så du får veta om försäkringen täcker ingreppet för den sjukdom din hund drabbats av.

Du kan teckna din hundförsäkring via Kundservice, på folksam.se eller via våra djurombud.

Ring oss på 020-57 57 22 så berättar vi mera.

Tänk på att du tecknat försäkringen innan du hämtar valpen, så det inte blir ett uppehåll mellan uppfödarens och din försäkring. Viktigt att du sparar valbesiktningsintyget.

Tänk på att uppge om hunden varit försäkrad tidigare och berätta då om vilket bolag och omfattning på tidigare försäkring. Om hunden inte varit försäkrad tidigare så finns det en del sjukdomar/skador som kanske inte gäller för din hund. Läs alltid igenom försäkringsvillkoret.

För att ansöka om full ersättning liv eller förlorad användbarhet ber vi dig fylla i blanketten nedan.

Ladda ned blanketten

Mejla till: djurskador@folksam.se
Eller skicka in till:
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Djurskador
Box 90345
120 25 Stockholm

Valpkullsförsäkring - för dig som är uppfödare

Vår valpkullsförsäkring gör att du kan känna dig trygg med kullen och slipper oroa dig för dolda fel.

Valpkullsförsäkring

Få bra vård till rimligt pris

Vi samarbetar med djurkliniker runt om i landet. Allt för att du och din fyrbenta vän ska få bra veterinärvård till ett rimligt pris.

Rabatt hos veterinären