Gamla avtalet

För Allsvenskan och Superettan

Försäkringarna nedan gäller för de spelare som förnyat sina spelaravtal från och med 2012-07-01 eller senare. Försäkringarna börjar gälla från och med 2013-01-01 och är ett försäkringspaket i Folksam som är kopplat till kollektivavtalet.

Försäkringspaketet består av:

 • Trygghetsförsäkring fotboll
 • Bestående idrottsavbrott
 • Vårdkostnadsförsäkring

Om du blir inskriven på sjukhus över natt i minst två dgar i en följd lämnas ersättning från med 200 kronor per dag. Ersättning lämnas för högst 180 dagar.

Ersättning kan lämnas vid arbetsoförmåga till minst 50% under minst 31 dagar i en följd.

Ersättning lämnas med 2.215 kronor per månad i längst 180 dagar.

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms, och en invaliditetsgrad bestäms, med hjälp av en tabell. Ersättning kan utgå med högst 300.000 kronor.

Ersättning vid ärr på grund av olycksfall.

Försäkringsbeloppet är 200.000 kronor och utbetalas till dödsboet vid dödsfall.

Med bestående avbrott menas att du på grund av skadan eller sjukdomen måste sluta spela fotboll (karriärsstopp). Försäkringen gäller med samma ersättningsbelopp vid dödsfall.

Ersättningsnivåerna är följande:

 • Spelare i a-trupp i Allsvenskan försäkringsbelopp 400.000 kronor
 • Spelare i a-trupp i Superettan försäkringsbelopp 300.000 kronor
Övriga spelare med förbundskontrakt har försäkringsbeloppet 200.000 kronor om de tillhör allsvensk förening eller 150.000 kronor om de tillhör Superettan.
Från och med 2010-04-01 kan föreningen välja mellan två alternativ – Bas-försäkring och Bas+Extra.

Bas

Spelare som tillhör förening som valt alternativet Bas kan få ersättning för:

 • Kostnad för att ställa diagnos
 • Kostnad för läkarbesök och magnetröntgen/annan röntgen
 • Artroskopi och operativa ingrepp knä ingår
 • Högst fem rehabiliteringstillfällen

Bas+Extra

Detta gäller för både Bas+Extra. Ersättning lämnas oavsett som vården är offentlig eller privat och försäkringen gäller utan självrisk.

Spelare som tillhör förening som valt alternativet Bas +Extra

Dessa spelare kan dessutom få ersättning för vissa ingrepp som till exempel CAM-operation, diskbråck men med ett kostnadstak på 40.000 kronor.

Rehabilitering begränsas till 10 gånger per skada.

Ersättning för resor och boende i samband med vård ersätts med högst 3.000 kronor.

Undantag för

 • Förkylningar eller liknande
 • Allergiutredning
 • Övriga ingrepp
 • Rese- och boendekostnader
 • Tidigare skador och sjukdomar