Kollektivavtal Fotboll

Information för dig som är klubbadministratör

Som klubbadministratör hanterar du anmälan om ny, ändrad eller avslutad försäkring. Det är också ni som i egenskap av arbetsgivare anmäler om någon försäkringsskada inträffat.

Nedan hittar du de blanketter som behövs för det. Vi har också sammanställt svar på vanliga frågor om administrationen som vi tror kan vara till nytta för dig som klubbadministratör.

Information om spelarnas försäkringar

Här har vi samlat relevanta blanketter för respektive område av kollektivavtalet.

Anslutning

Anslutning IUP

Tjänstepension Elitidrott

Villkor för tjänstepension Elitidrott

Aktuella regler och avgifter tjänstepension

Anmälan/ändring av IUP-planen

Sjukförsäkring Elitidrott

Villkor sjukförsäkring Elitidrott

Trygghetsförsäkring

Villkor Trygghetsförsäkring

TGL – Tjänstegruppliv

Dödsfallsanmälan TGL

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör dig som är administratör och frågor spelare ställer. Hittar du inte svar på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Anmäl sjukskriven spelare på telefon 08-772 64 25 
Skicka sjukintyg till: premiebefrielse-liv@folksam.se

För spelare i Allsvenskan och Superettan ansluts samtliga spelare till Tjänstesjukförsäkringen men avsättning till pension sker endast om månadslönen är 10 000 kronor eller mer.

Föreningen får återkomma med ny anmälan när spelaren är fullt arbetsför.

Startdag blir den första i samma månad. Premien blir för en hel månad.

I löneskatteunderlaget för IUP ingår årets debiterade premier för:
- ålderspension,
- premiebefrielseförsäkring och
- sjukpension.

Någon uppdelning av premien för sjukpension, i en del som motsvarar sjukpenning och en som motsvarar sjukpension vid sjuk- eller aktivitetsersättning, som görs inom exempelvis ITP, görs inte vad gäller IUP.

Tjänstepension

Pensionsavsättningen är bestämd i kollektivavtalet till 4,5 procent. Premie för premiebefrielse (0,3%) och premie för sjukförsäkringen tillkommer.

Ja det ingår default.

Genom att antingen fylla i en fondbytesblankett eller genom att logga in på Mina Sidor här på folksam.se.

Tjänstegrupplivförsäkring

En livförsäkring där ett skattefritt engångsbelopp utbetalas vid dödsfall.

Genom att fylla i en blankett för förmånstagarändring.

Ja, ett halvt prisbasbelopp (22 750 kronor) kan utbetalas till dödsboet.

Ja, om det finns barn under 17 år kan varje barn få ett prisbasbelopp (45 500 kronor) och efterlevande partnern ett halvt basbelopp (22 750 kronor).

Ja om sambon är insatt som förmånstagare.

Grundbeloppet kan utbetalas till ; make, maka, barn eller föräldrar i denna ordning.

Barn under 20 år kan få ett eget belopp.