Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring hos Folksam

Om du skulle bli arbetslös är det tryggt att ha en inkomstförsäkring som ger dig tid att ordna din situation inför nästa jobb. Arbetslöshetskassan ersätter bara inkomst upp till 33 000 kronor de första 100 ersättningsdagarna.

Folksams inkomstförsäkring vid arbetslöshet gäller för dig som är med i ett fackförbund som erbjuder inkomstförsäkring i medlemskapet. I vissa fall kan du också köpa en tilläggsförsäkring som ger dig ytterligare ersättningsdagar och/eller skydd för högre inkomster.

Viktig och samlad information – produktblad

Du kan se om du är försäkrad hos Folksam genom ditt förbund nedan.

Tillfälliga förändringar i a-kassa

  • För att underlätta för personer som drabbats av ofrivillig arbetslöshet i samband med coronapandemin, har regeringen beslutat att tillfälligt höja ersättningen från A-kassan. Den högre ersättningen kommer att gälla ända fram till årsskiftet 2022/2023.

    När A-kassan höjs minskar ersättningen från din inkomstförsäkring, om du är eller blir arbetslös. Annars skulle du bli överkompenserad. Tänk på att dessa förändringar är tillfälliga och att det finns kvalifikationstid i inkomstförsäkringen.

    Läs mer om förändringarna i a-kassan på regeringens hemsida.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet under förutsättning att du är berättigad till ersättning från a-kassan.

Ersättningstaket för vanlig a-kassa motsvarar 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst, upp till 33 000 kronor per månad. Om du har Folksams inkomstförsäkring genom ditt fackförbund får du skydd på inkomster upp till 80 procent.

Beroende på vilket förbund du är med i kan villkoren för inkomstförsäkringen vara olika. Flera förbund erbjuder tilläggsförsäkringar där du kan köpa till ytterligare ersättningsdagar eller skydd för högre inkomst.

Välj ditt förbund i rullistan ovan för mer information om just din inkomstförsäkring.

Genom vår kalkylator för inkomstförsäkringar kan du få en generell översikt på vilken ersättning du kan få.

Du kan skriva in din lön och få en översyn på hur mycket inkomstförsäkringen ersätter dig vid arbetslöshet, möjliga tilläggsdagar och vad som gäller för dig och din inkomst. 

Välj ditt förbund i rullistan ovan för att räkna ut din ersättning.

En inkomstförsäkring är ett skydd som hjälper dig ekonomiskt om du blir arbetslös och tillhör en A-kassa. Inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen från A-kassan så att ditt lönebortfall inte blir så stort.

Inkomstförsäkring kan ingå i ditt fackliga medlemskap. Kolla under ditt förbund vad som gäller för dig.

För att omfattas av inkomstförsäkringen måste du i de flesta fall ha varit medlem i ditt förbund under minst 12 månader innan du blev arbetslös och ha haft en inkomst på över 33 000 kronor per månad. Du ska också få ersättning från ditt förbunds A-kassa. Du ansöker själv om ersättning från inkomstförsäkringen som betalas ut i efterskott.

Kolla under ditt förbund för att veta exakt vad som gäller för dig.

Har du inkomstförsäkring hos oss i Folksam ingår den som en del i ditt fackliga medlemskap.

En privat inkomstförsäkring kostar olika beroende på bland annat lön du vill försäkra och vilket förbund du är med i.

Hur hög ersättning du kan få beror på vilken inkomstförsäkring du har samt hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös. Inkomstförsäkringen ersätter som högst upp till 80 procent av din tidigare lön.

På din förbundssida kan du själva beräkna inkomstförsäkringen för att se hur stor din ersättning kan bli.

Inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen från A-kassan så att ditt lönebortfall inte blir så stort om du blir arbetslös.

Inkomstförsäkring hos Folksam ingår endast som en del av fackligt medlemskap. Har du inkomstförsäkring hos oss är det genom ett fackförbund.

Du kan inte köpa en privat inkomstförsäkring hos Folksam.

Respektive fackförbund har olika processer för att ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen. Du kan läsa mer om hur du gör för ditt förbund på deras sida om inkomstförsäkring på Folksams webbplats. Kom ihåg att du måste bifoga a-kassans beslut tillsammans med din ansökan. 

Flera fackförbund erbjuder möjlighet att teckna tilläggsdagar och i vissa fall även ersättning för högre inkomster. Du kan läsa mer om möjliga tillägg på ditt förbunds sida här på Folksams webbplats.

Försäkringen gäller för dig i din egenskap av medlem i ditt fackförbund. För att omfattas av inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i ditt förbund under minst 18 månader. Du måste också vara medlem i a-kassa som står under tillsyn av inspektionen för arbetslöshetsförsäkring.

För att omfattas av försäkringen ska du ha varit oavbrutet medlem i förbundet de senaste arton månaderna före arbetslöshetens inträde. Med arbetslöshetens inträde avses den dag då du har din första karensdag för arbetslöshetsersättning.

Ersättningen motsvarar upp till 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst, som överstiger det inkomsttak som arbetslöshetskassan tillämpar, för närvarande 33 000 kronor per månad de första 150 ersättningsdagarna.

Därefter görs ett schablonavdrag som motsvarar skatt. Om du får annan inkomstrelaterad ersättning kan denna komma att minska ersättningsbeloppet från försäkringen.

Nej, för försäkringens skull behöver du inte anmäla något på förhand. Om du skulle bli arbetslös fyller du i en blankett som hanteras av ditt förbund. För att vara säker på att det inte ska uppstå diskussion om storleken på din ersättning är det däremot naturligtvis viktigt att du alltid ser till att du betalar fackföreningsavgift utifrån din faktiska inkomst. För att kontrollera detta kan du kontakta ditt förbund.

Du som omfattas av försäkringen och har blivit arbetslös med en ersättningsgrundande inkomst som överstiger 33 000 kronor per månad, kan få ersättning från försäkringen. Du måste ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från svensk arbetslöshetskassa för den aktuella perioden.

Det är lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) som uttalar att den ersättningsgrundande inkomsten måste vara högre än 33 000 kronor per månad för att man ska kunna få ersättning från försäkringen.

Nej, ersättningen från försäkringen är skattefri och inget du betalar skatt på.

Från och med att ditt förbund tecknat gruppavtal med Folksam och att du beviljats medlemskap i förbundet. För att få ersättning från inkomstförsäkringen behöver du sedan ha varit medlem i minst 18 månader i ditt fackförbund.

Försäkringen upphör att gälla den första dagen i den månad du fyller 65 år. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla om gruppavtalet upphör eller om du utträder ur förbundet.

Nej det påverkar inte såvida du fortfarande tillhör den försäkringsberättigande gruppen. Om du byter arbete till en annan bransch och efter bytet tillhör ett annat förbund och annan arbetslöshetskassa, beror det på det nya förbundets regler och medlemsförmåner.

Enligt lag kan man inte få lika mycket i arbetslöshetsersättning som i lön utan högst 80 procent.

Tillsammans äger vi Folksam

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vi är kundägda

För en hållbar framtid

Genom att placera pengar ansvarsfullt vill vi påverka de företag vi investerar i att ta ett aktivt ansvar. Så här jobbar vi med ansvarsfullt ägande.

Ansvarsfull kapitalförvaltning