Toyota lätt lastbilsförsäkring

Tillsammans med Toyota har vi utvecklat en skräddarsydd försäkring för Toyotas lätta lastbilar (max 3.500 kg).

Du får en maskinskadeförsäkring för just ditt bilmärke och dessutom ersätts hela eller delar av självrisken vid uppsåtlig skadegörelse om din bil har vagnskadegaranti eller vagnskadeförsäkring.

Den här försäkringen är miljömärkt med Bra Miljöval!
 • Hyrbil ingår under 45 dagar
 • Maskinskadeförsäkring speciellt framtaget för ditt bilmärke
 • Ingen självrisk

Broschyr med för- och efterköpsinformation

Här får du en översikt om vad som ingår för Toyota och Toyota Bilförsäkring Stor.
Du kan välja till vagnskadeförsäkring i båda paketen.

Tänk på att du måste ha minst trafikförsäkring enligt lag.
Det här ingår i försäkringen för lätt lastbil Toyota Endast trafik­försäkring Bil­försäkring Bil­försäkring stor
Trafik
Kris
Stöld
Rättskydd
Räddning
Brand
Glas
Maskinskada *
Vagnsskada Valbart Valbart
Hyrbil Valbart
Assistans Valbart Valbart
Feltankning
Nyckelförlust
Kupéskada
* Beroende på bilens ålder och körsträcka
Här kan du läsa mer om vad som ingår i försäkringen för lätt lastbil Toyota.

Bara trafikförsäkring

Endast trafikförsäkring är grundläggande och obligatorisk enligt lag.

Ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Men du får ingen ersättning för skador på ditt eget fordon eller egendom i fordonet.

Lätt lastbil Bilförsäkring

Vår bilförsäkring innehåller, förutom trafikförsäkring, också detta:

Om du drabbas av en traumatisk skadehändelse som vi kan ge dig ersättning för kan vi hjälpa dig med, som högst, tio behandlingstillfällen hos anvisad legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Krisförsäkringen gäller utan någon självrisk.

Ägaren, eller den som kör, kan få betalt för advokat- och rättegångskostnader vid tvister, till exempel vid trafikskada, köp, försäljning eller reparation. Försäkringen kan också hjälpa dig om du misstänks för vissa trafikbrott.

Ersättningen är högst 200.000 kronor.

Försäkringen gäller för skador genom brand. Med brand menar vi "eld som kommit lös". Kortslutning av elektriska kablar ersätts inom maskin- och elektronikskadeförsäkringen. För eftermonterad utrustning finns gäller vissa begränsningar.

Du får ersättning om ditt fordon skadats vid stöld eller stöldförsök. Blir hela fordonet stulet lämnar vi ersättning om det inte kommit till rätta inom en månad. Försäkringen gäller inte om någon som har tillgång till fordonet använder det utan lov.

Utrustningen ska vara fast monterad eller inlåst i fordonet. En avmonterad fordonsdel eller utrustning ersätts också, om du förvarar den inlåst i enskilt garage eller i annan låst lokal som du ensam har tillgång till. Om monterade hjul stjäls, är ersättningen högst 25.000 kronor om du inte har monterat hjullås. Denna begränsning gäller inte om hela fordonet stjäls.

Bilradio, band- eller cd-spelare, biltelefon eller annan kommunikationsutrustning ersätts om den är fast monterad och konstruerad för att enbart användas i fordonet. Utrustningen ersätts utan beloppsbegränsningar om den är fabriksmonterad. För eftermonterad utrustning gäller vissa begränsningar.

Vi ersätter inte kassettband, dvd/cd-skivor eller mobiler.

Försäkringen gäller för skada eller fel som påverkar bilens funktion och berör komponenter som till exempel motor eller kraftöverföring. Detta förutsatt att det handlar om en privat personbil eller lätt lastbil som är högst åtta år och som inte körts mer än 120.000 kilometer.

Du får ersättning för transportkostnaden till närmaste lämpliga verkstad vid driftstopp, men inte om du får stopp på grund av bensinbrist.

Om fordonet stulits, skadats eller fått driftstopp betalar vi också kostnaden för resa till hemorten för föraren och medresenärer.

Om föraren skulle drabbas av akut sjukdom eller olycksfall betalar vi hemresan för medresenärer som inte kan fortsätta resan – dock längst till fordonets hemort.

Försäkringen gäller för vind-, sido-, bak- eller siktruta som spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott eller skadegörelse.

Försäkringen gäller för skador som uppstår på bilen vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller andra yttre olyckshändelser, till exempel kollision, dikeskörning, fallande träd eller då bilen transporteras på ett annat fordon, till exempel på bilfärja eller tåg.

Det finns vissa begränsningar för eftermonterad utrustning som till exempel navigeringssystem eller bilradio.

Djurkollision

Vid kollision med djur betalar du ingen självrisk – om du har helförsäkring eller halvförsäkring med vagnskadegaranti.

Kollision utomlands

Vid kollision med annat fordon utomlands slipper du vagnskadesjälvrisken om du har fyllt 24 år. Är föraren under 24 år så finns en särskild självrisk. Detta gäller om du har helförsäkring eller halvförsäkring med vagnskadegaranti.

Vid uppsåtlig skadegörelse av utomstående betalar vi halva vagnskadesjälvrisken om bilen är helförsäkrad hos oss.

För bil med trafikförsäkring och vagnskadegaranti ersätter vi den del av vagnskadegarantin som överstiger 3.000 kronor.

Lätt lastbil Bilförsäkring stor

Med paketet Bilförsäkring Stor ingår – förutom allt som ingår med bilförsäkring – även detta:

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador på bildens inredning i kupé- och lastutrymme, eller på takboxen och lasthållaren.

Vid feltankning ersätter försäkringen bärgning och rengöring av tanken, ledningar och filter.

Försäkringen ersätter ny nyckel eller omkodning om du förlorar nyckeln eller om den blivit förstörd.

Du får betalt för hyrbil om din egen bil måste in på verkstad efter en ersättningsbar brand-, stöld-, maskin- eller vagnskada.

Vid maskinskada gäller hyrbilsförsäkringen även om ålders- och kilometergränserna i maskinmomentet överskridits. Vi betalar hela kostnaden de tre första dagarna. Därefter betalar vi 75% av dygns- och kilometerkostnaden upp till 65 dygn efter det att skadan inträffat. Vid skada utomlands betalar vi 100% av dygns- och kilometerkostnaden.

Avstår du från hyrbil får du istället 150 kronor per dygn i ersättning och gör samtidigt ett bra miljöval

Läs mer om hyrbil

Det är mycket som ingår i grundförsäkringen, men kanske vill du komplettera med ett tillägg för att få det skydd som just du behöver.
(ingår i Bilförsäkring Stor)

Med den här tilläggsförsäkringen kan du undvika att din vardag plötsligt störs av att du står utan bil.

Sköna fördelar
 • Du får tillgång till ersättningsbil upp till 65 dagar
 • De tre första dagarna utan kostnad. Därefter betalar du bara 25% av kostnaden
 • Utomlands står Folksam för hela kostnaden
 • Avstår du från hyrbil får du istället 150 kronor per dygn i ersättning och gör samtidigt ett bra miljöval
Hämtat ur verkligheten

Johan och en annan bilist krockar i en korsning. Kollisionen är så pass våldsam att Johans bil inte längre är i körbart skick. När bärgaren anländer kan han konstatera att bilen inte kommer att kunna lagas och kör sedan bilen direkt till skroten. Under den tid det tar för Folksam att reglera skadan och Johan att skaffa en ny bil, får han utnyttja hyrbil i två veckor. Folksam står för 100 procent/ hela kostnaden se tre första dagarna och sedan 75 procent resten av hyrtiden. Johan slipper lägga ut 1 807 kronor i hyreskostnad.

Om du redan har bilförsäkring hos oss - teckna Hyrbil

Kan jag få hyrbilsersättning om min bil blir stulen?

Ja, vid stöld lämnas dessutom ersättning för den tid bilen varit borta. Om den inte återfinns lämnas i stället ersättning för den tid som är rimlig för att skaffa annan likvärdig bil.

Strejkar din bil? Ring Assistans och hjälpen är hos dig inom en timme. Priset för Assistans bestäms av din ålder, bilens ålder och om du har hemförsäkring hos oss.

Sköna fördelar
 • Hjälp på platsen inom en timme
 • Reparation, bärgning, låsöppning, hotellrum
 • Gratis hyrbil i tre dagar
 • Ingen självrisk - gäller för tre tillfällen per år
Exempel på hjälp

Dominika är på väg mot semester i fjällen när hon plötsligt får motorstopp på en enslig lantväg - hon blir stående vid vägrenen. Men tack vare assistansförsäkringen får hon snabbt hjälp med problemet av en bärgare som forslar bilen till närmaste verkstad.

Verkstaden kan inte åtgärda felet direkt utan måste behålla bilen under minst två dagar. Med assistansförsäkringen får hon en hyrbil att använda, de närmaste tre dagarna. Bärgning och hyrbil hade kostat 2.500 kronor som nu i stället täcks av försäkringstillägget.

Om du redan har bilförsäkring hos oss - teckna Assistans

Gäller Assistans utomlands, och kan jag använda tillägget hur många gånger som helst?

Försäkringen gäller även när du är utomlands med din bil. Du kan använda dig av Assistans vid tre tillfällen per försäkringsår.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och broschyr. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Broschyr med för- och efterköpsinformation

Villkor lätt lastbil Toyotaförsäkring 2016

Villkor lätt lastbil Toyotaförsäkring 2015

Självrisker

Här kan du se vad självrisken blir vid olika typer av skador.

Bilförsäkring Bilförsäkring Stor
Trafik 1.000 kronor. Är föraren under 24 år dubblas självrisken. Vid vissa trafikbrott är den 10% av prisbasbeloppet 1 000 kr. Är föraren under 24 år dubblas självrisken. Vid vissa trafikbrott är den 10% av prisbasbeloppet
Brand 1.500 kronor 750 kr
Stöld 1 500 kr. Om bilen inte varit låst med ratt- eller växellås ökar självrisken med 25% av skadekostnaden, dock lägst 5.000 kr 750 kr. Om bilen inte varit låst med ratt- eller växellås ökar självrisken med 25% av skadekostnaden, dock lägst 5.000 kr
Glas 1.500 kr, vid lagning 0 kr 750 kr, vid lagning 0 kr
Maskin och elektronik 1 500 kr, höjs till 3 000 kr om bilen körts mer än 100 000 km 750 kr, höjs till 1 500 kr om bilen körts mer än 100 000 km
Räddning 1.500 kronor. Med vår Assistansförsäkring slipper du självrisken vid upp till tre tillfällen per år 750 kr. Med vår Assistansförsäkring slipper du självrisken vid upp till tre tillfällen per år
Kris Ingen självrisk Ingen självrisk
Rättsskydd 20% av skadekostnaden, men lägst 1.500 kronor 20% av skadekostnaden, men lägst 1 500 kr
Vagnskada

Ordinarie självrisk
Om föraren fyllt 24 år: 3.000 eller 6.000 kr
Är föraren under 24 år: 4.000 eller 7.000 kr

Vid kollision med djur
Ingen självrisk

Vid kollision med annat fordon utomlands
Om föraren fyllt 24 år: Ingen självrisk
Är föraren under 24 år: 1 000 kr

Uppsåtlig skadegörelse av utomstående
Om du har helförsäkring:
Hälften av ordinarie självrisk
Om du har halvförsäkring med vagnskadegaranti:
Vi ersätter belopp som överstiger 3000 kr

Ordinarie självrisk
Om föraren fyllt 24 år: 3.000 eller 6.000 kr
Är föraren under 24 år: 4.000 eller 7.000 kr

Vid kollision med djur
Ingen självrisk

Vid kollision med annat fordon utomlands
Om föraren fyllt 24 år: Ingen självrisk
Är föraren under 24 år: 1.000 kr

Uppsåtlig skadegörelse av utomstående
Om du har helförsäkring:
Hälften av ordinarie självrisk
Om du har halvförsäkring med vagnskadegaranti:
Vi ersätter belopp som överstiger 3.000 kr

Kupéskada Ingår inte 750 kr
Feltankning Ingår inte 750 kr
Nyckeförlust Ingår inte 750
Hyrbil Valbart tillägg 3 dagar utan kostnad, därefter 75% av hyreskostnaden

Ersättning för eftermonterad utrustning

Bilradio, band/cd-spelare, biltelefon eller annan liknande utrustning, informations- och kommunikationssystem för data, navigering, teve och video ersätts högst med nedan angivet belopp.
Stöld 25.000 kr
Brand och vagnskada 25.000 kr
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen.

Köp via bilfirma
Bilfirman anmäler ägarbyte och tecknar försäkring åt dig.

Privatköp
Du måste själv anmäla ägarbyte och teckna försäkring.

Ägarbytet måste du anmäla till Bilregistret inom en vecka. Försäkring måste du teckna senast på och från och med ägarbytesdagen. Försäkringstagare och ägare till bilen måste vara samma person, annars gäller inte försäkringen.

I en halvförsäkring ingår vanligen trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

En helförsäkring innehåller dessutom vagnskadeförsäkring, som ersätter skador på det egna fordonet när du själv är vållande till exempel om du kör i diket. Vagnskadeförsäkringen gäller också vid skadegörelse.

Du väljer själv om du vill ha hel- eller halvförsäkring. När du köper en ny bil, ingår ofta vagnskadegaranti. I så fall behöver du bara teckna halvförsäkring.

Enligt trafikskadelagen måste alla fordon som används i trafiken ha en trafikförsäkring.

Om du inte tecknar trafikförsäkring, får du betala en straffavgift som är mycket högre än priset på försäkringen.

Om du har halv- eller helförsäkring lämnar du bilen till en reparatör som är godkänd av oss. Du betalar självrisken direkt till reparatören, så fixar han och vi resten. Men laga ganska omgående - ett stenskott blir snart till en lång spricka och då måste kanske hela vindrutan bytas. Du slipper självrisken vid lagning av vindrutan – vid byte av vindruta betalar du ordinarie självrisk.

Bilförsäkringen gäller i de flesta europeiska länder. Tänk bara på att i en del länder krävs att du har med dig ett Grönt kort.

Börja med att sätta ut en varningstriangel.

Märk ut platsen där du körde på djuret. Särskilda markeringsremsor finns hos Bilprovningen, men en vit plastpåse eller liknande fungerar också.

Anmäl till polisen på telefon 112. Lämna en så noggrann platsbeskrivning som du kan. Om du är osäker var du är, kan du nollställa trippmätaren och köra till en plats där du känner igen dig. Kom ihåg att du har anmälningsplikt. Om du inte anmäler till polisen blir böterna minst 2.000 kronor.

Det finns olika regler för hur du ska göra beroende på om det är från ett EU-land eller till exempel USA och Kanada.

Transportstyrelsens hemsida finns information och anvisningar om hur du går tillväga.

Samla försäkringar och förebygg skada – 10% rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10% i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?

Försäkring som är märkt med Bra Miljöval

Den här försäkringen är certifierad enligt Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval – världens tuffaste miljömärkning.

Se filmen om varför det är viktigt – för dig och för oss