En trygghet för familjen

Livförsäkring

Livförsäkring hos Folksam gör att du kan känna dig trygg.
Med en livförsäkring ger du dina anhöriga en ekonomisk trygghet om du skulle avlida. Den kan till exempel ge familjen möjlighet att bo kvar i huset eller bostadsrätten om det skulle hända dig något.
 • Enkel att teckna – välj själv ditt försäkringsbelopp
 • Ett skattefritt engångsbelopp betalas ut
 • Kan tecknas sent i livet med en enkel hälsobeskrivning

Viktig och samlad information - förköpsinformation

Viktig och samlad information - produktfaktablad

Vissa avtalsområden har tecknat tjänstegrupplivförsäkring med Folksam där du kan omfattas. Utöver denna kanske du redan har en livförsäkring som ingår genom medlemskap i förbund. Välj förbund för att se vad som ingår.
Livförsäkringen kan användas till att lösa in eventuella bostadslån, täcka andra boendekostnader och inkomstbortfall – eller till att användas om det finns särkullbarn i familjen som har rätt till arvslott.

Försäkringsbeloppet betalas ut som ett engångsbelopp till dina efterlevande om du avlider före årsförallodagen närmast efter din 85-årsdag.

Hos oss får du en bra försäkring till ett bra pris. Livförsäkringen gäller dygnet runt i hela världen om vistelsen varar upp till 12 månader. Om du reser under längre tid än så kan det dock finnas begränsningar, läs mer under avdelningen Villkor.

Så ansöker du

Du kan ansöka om livförsäkring om du har fyllt 18 år men inte fyllt 70 år. Du ska vara folkbokförd och stadigvarande bosatt i Sverige. Du ska också ha varit folkbokförd och stadigvarande bosatt i Sverige eller annat nordiskt land de senaste två åren före ansökan.

Till sist behöver du svara på några frågor om din hälsa. Sök försäkringen direkt på webben genom att klicka på ”Se pris och ansök” här ovanför.

Vad kostar försäkringen?

Hur mycket livförsäkringen kostar beror på vilket försäkringsbelopp du väljer och din ålder. Vad som gäller just för dig kan du enklast se genom att fylla i ditt personnummer högst upp. Premien förändras sedan varje år efter din ålder.

Här nedan visar vi exempel på månadskostnaden vid olika försäkringsbelopp och åldrar. Du kan också välja att betala per kvartal, halvår eller år.
Försäkringsbelopp 30 år 35 år 40 år 45 år
500 000 kronor 22 kr/mån 26 kr/mån 35 kr/mån 50 kr/mån
1 000 000 kronor 40 kr/mån 48 kr/mån 64 kr/mån 92 kr/mån
Innan du tecknar försäkring är det viktigt att du läser igenom förköpsinformationen. Här kan du också ladda hem försäkringsvillkoret.

Viktig och samlad information om försäkringen

Försäkringsvillkor livförsäkring

Viktigt att tänka på

I försäkringen finns några begränsningar då försäkringen inte gäller. De kan till exempel gälla dig som ska resa en längre tid.

Försäkringen gäller inte för dödsfall som en direkt följd av att den försäkrade deltagit i sport och idrott som inte kan anses som motion eller fritidssysselsättning av normal omfattning, eller vid riskfylld verksamhet - exempelvis:

 • Boxning eller kampsport
 • Tävling med motorfordon
 • Bergsklättring
 • Off-piståkning
 • Dykning på större djup än 30 meter
 • Fallskärmshoppning
 • Stuntman
 • Våldsbrott som har samband med brottslig handling

Försäkringen omfattar inte dödsfall som inträffar utanför EU, Norge eller Schweiz, om du har vistats borta i mer än tolv månader.

Det är viktigt att lämna korrekta uppgifter om hälsa i samband med ansökan. Oriktiga uppgifter kan medföra att försäkringen inte gäller vid försäkringsfall.

När du tecknar en livförsäkring har du ett generellt förmånstagarförordnande. I första hand utbetalas försäkringsbeloppet till din make, sambo eller registrerade partner och i andra hand till dina arvingar.

Du kan själv ändra vem livförsäkringen ska utbetalas till genom ett särskilt förmånstagarförordnande. Här nedan kan du ladda ner en blankett för att göra en ändring.

Förmånstagarförordnande

Skicka in blanketten till

 • Folksam
  LIV1070
  Box 90346
  120 25 Stockholm

En livförsäkring är en trygghet för dina efterlevande. Om du avlider under försäkringstiden utbetalas ett engångsbelopp till den eller de personer du valt som mottagare av beloppet, så kallade förmånstagare.

Ett låneskydd kan vid dödsfall lösa hela eller delar av de lån du tecknat skydd för.

En livförsäkring betalar ut valt försäkringsbelopp till dina efterlevande som ett engångsbelopp, om du skulle avlida. Med engångsbeloppet kan du till exempel lösa hela eller delar av lån och/eller täcka upp för bortfallet av din inkomst.

Nej, försäkringen betalar ut det försäkringsbelopp man valt vid dödsfall. Finns behov av kombinerad liv- och sparandeförsäkring är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0771-950 950

En livförsäkring ger trygghet. Inte bara för din familj utan även för dig i vetskapen om att dina närmaste har ett extra skydd om du skulle dö i förtid. Den ekonomiska tryggheten kan vara värdefull om exempelvis ett bostadslån behöver lösas eller för att täcka ett inkomstbortfall.

Om du vill ha extra trygghet för din familj om du skulle dö i förtid och har behov av ett högre belopp än vad dina försäkringar via facket kan ge. Den ekonomiska tryggheten kan vara värdefull till exempel för att lösa ett bolån.

Det belopp du väljer bör vara ett som matchar din familjs behov. Om någon avlider - vilken ekonomisk situation behöver lösas? Hur stora är bostadslånen? En livförsäkring bör matcha motsvarande belopp.

Försäkringsbeloppet kan höjas och sänkas. Vill du höja beloppet behövs en ny hälsobeskrivning fyllas i.

Försäkringen gäller för dödsfall oavsett orsak. Dock finns begränsningar vid exempelvis självmord och för riskfylld verksamhet. Läs mer om det under avdelningen Villkor och begränsningar.

Ja, du kan teckna livförsäkring fram till du fyller 70 år. Du väljer själv vilket försäkringsbelopp du vill ha, lägst 200 000 kr och upp till 1 000 000 kronor. I samband med tecknandet behöver du besvara några frågor om din hälsa.

När du tecknar livförsäkring får du några enkla frågor att besvara. Om du väljer större försäkringsbelopp får du besvara fler frågor om din hälsa.

För att försäkringen ska vara giltig är det viktigt att hälsobeskrivningen fylls i fullständigt. Det bidrar till att du får rätt försäkring till rätt premie.

Försäkringen innehåller risk och bygger på att flera personer hjälps åt att ersätta den som drabbas och för det betalar man en premie.

Om du inte är helt frisk, kan det krävas kompletterande uppgifter och en riskbedömning. Efter bedömningen kan utfallet bli att försäkringen beviljas med ordinarie premie, med förhöjd premie eller att vi inte kan bevilja försäkringen.

Många försäkringar har ett förmånstagarförordnande som talar om vem som ska ha pengarna om den försäkrade dör. Det kan till exempel vara din make. Om du vill att någon annan ska ha pengarna, måste du fylla i ett nytt Förmånstagarförordnande och skicka till oss.

Om du vill ändra förmånstagare på försäkringen måste du genom en skriftlig anmälan göra detta till oss på speciell blankett.

Förmånstagarförordnande kan inte ändras genom testamente. Se fliken Förmånstagarförordnande för att hämta hem blanketten.

Nej, utbetalning av livförsäkring vid den försäkrades död är skattefri. Det vill säga att försäkringsbeloppet betalas ut netto till dina efterlevande.

Ja, priset förändras på årsförfallodagen varje år.

Nej, livförsäkringen är inte avdragsgill.

Tillsammans äger vi Folksam

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vi är kundägda

För en hållbar framtid

Genom att placera pengar ansvarsfullt vill vi påverka de företag vi investerar i att ta ett aktivt ansvar. Så här jobbar vi med ansvarsfullt ägande.

Ansvarsfull kapitalförvaltning