Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring hos Folksam gör att du kan känna dig trygg.
Vårt jobb är att skapa trygghet vid olika händelser i livet. Vem som helst kan bryta ett ben, eller cykla omkull och skada tänderna. Med vår försäkring får du hjälp om oturen är framme.
 • Kan ersätta tandskador som ofta är kostsamma
 • Du kan välja en omfattning som passar just dig
 • Fortsätter att gälla även efter att du fyllt 65 år

Viktig och samlad information - förköpsinformation

Viktig och samlad information - produktfaktablad

Du kanske redan har en olycksfallsförsäkring genom ditt medlemskap.
Här kan du se vad som ingår, beroende på din ålder. Försäkringen ersätter också kostnader som du kan få i samband med olycksfall med engångsbelopp. Det kan till exempel handla om utslagna tänder, vård hos sjukgymnast, resor eller sönderslagna glasögon.
Ingår i olycksfallsförsäkringen – ersättningsförmåner Före du fyllt 65 Efter du fyllt 65
Ingår i olycksfallsförsäkringen – kostnadsersättning Före du fyllt 65 Efter du fyllt 65
200/100 kr/dag 100 kr/dag
40 000 kronor 20 000 kronor
Hjälpmedel vid bestående ögonskada
Bilstöd

Välj själv ditt försäkringsbelopp:

 • 500.000 kronor
 • 1.000.000 kronor
 • 2.000.000 kronor
Även en bra olycksfallsförsäkring kan behöva kompletteras utifrån de behov just du har. Här hittar du de tilläggsförsäkringar som du kan teckna tillsammans med olycksfallsförsäkringen.

Med det här tillägget kan du även få ersättning vid en bestående nedsättning av arbetsförmågan. Rätten till ersättning för ekonomisk invaliditet gäller när arbetsförmågan på grund av olycksfall är nedsatt till minst hälften och minst halv sjukersättning (inte tidsbegränsad) har beviljats av Försäkringskassan.

Olycksfallsskadan ska dessutom ha medfört en medicinsk invaliditet som är minst fem procent.

Ersättning

Ersättningens storlek är dels beroende av det försäkringsbeloppet du valt för försäkringen, och dessutom graden av beviljad sjukersättning (inte tidsbegränsad) enligt följande:

 • Halv sjukersättning – 50 procent av valt försäkringsbelopp
 • Tre fjärdedels sjukersättning – 75 procent av valt försäkringsbelopp
 • Hel sjukersättning – 100 procent av valt försäkringsbelopp

Ett räkneexempel

Om du valt att teckna olycksfallsförsäkringen med försäkringsbeloppet 1 000 000 kronor, råkar ut för en olycka och försäkringskassan beviljar tre fjärdedels sjukersättning blir ersättningen från försäkringen:

75 procent av försäkringsbeloppet 1 000 000 kronor = 750 000 kronor.

Med det här tillägget kan du få en engångsersättning om du får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige. Ersättningen är densamma som det försäkringsbelopp du väljer för tillägget. Du kan välja mellan beloppen 50 000 och 100 000 kronor.

Diagnoser
 • Elakartad cancer*
 • Cancer in situ, bröst
 • Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg
 • Diabetes, typ 1 och2
 • Alzheimers sjukdom
 • Atrofier i centrala nervsystemet (till exempel ALS)
 • Parkinsons sjukdom
 • Myelinförstörande sjukdom i centrala nervsystemet (t ex MS)
 • Muskelsjukdomar (neurologiska sjukdomar)
 • Förlamning av arm eller ben på grund av olycksfallsskada
 • Blindhet (fullständig)
 • Dövhet (fullständig)
 • Akut hjärtinfarkt, hjärtstillestånd
 • Stroke
 • Aortaaneurysm (aortabråck)
 • Leversvikt (ej alkoholrelaterad)
 • Njursvikt (kronisk)
 • Förlust av arm eller ben (amputationer)

* Exklusive vissa hudtumörer och sekundära tumörer

Med det här tillägget kan du få en engångsersättning om du får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige. Ersättningen är densamma som det försäkringsbelopp du väljer för tillägget. Du kan välja mellan beloppen 50 000 och 100 000 kronor.

Diagnoser
 • Elakartad cancer*
 • Cancer in situ, bröst
 • Demens vid Alzheimer
 • Atrofier i centrala nervsystemet, exempelvis ALS
 • Parkinsons sjukdom
 • Dövhet (fullständig)
 • Blindhet (fullständig)
 • Akut hjärtinfarkt
 • Stroke

* Exklusive vissa hudtumörer och sekundära tumörer

Du kan välja ett försäkringsbelopp mellan 500 000, 1 000 000 och 2 000 000 kronor. Beloppet påverkar den ersättning du får om du drabbas av ärrbildning.

Räkneexempel

 • Om du har tecknat vår olycksfallsförsäkring, med försäkringsbeloppet 1 000 000 kronor och råkar ut för en olycka, som orsakar ett 10 centimeter långt och 2,5 centimeter brett ärr på underarmen så ser uträkningen ut så här:

  Enligt ärrtabell för Underarmar, underben, armbågar och händer: 0,7 procent (9-15 cm längd / 2-3 cm bredd) av försäkringsbeloppet på 1 000 000 kronor = 7 000 kronor.
Så här räknar du ut vilken ersättning som lämnas vid ärrbildning utifrån ditt försäkringsbelopp och storleken på ärret:

Ansikte och hals

Ersättningar i procent av försäkringsbeloppet

Längd <3 cm Längd 3–5 cm Längd 6–10 cm Längd 11–15 cm Längd >15 cm
Bredd <1 cm 0,40 % 0,55 % 0,80 % 1,10 % 1,60 %
Bredd 1–2 cm 0,55 % 0,80 % 1,10 % 1,60 % 2,30 %
Bredd 3–5 cm   1,10 % 1,60 % 2,30 % 3,30 %
Bredd 6–10 cm     2,30 % 3,30 % 4,60 %
Bredd >10 cm       4,60 % 10,00 %

Underarmar, underben, armbågar och händer

Ersättningar i procent av försäkringsbeloppet

Längd <4 cm Längd 4-8 cm Längd 9-15 cm Längd 16-25 cm Längd >25 cm
Bredd <2 cm 0,25 % 0,35 % 0,50 % 0,70 % 1,00 %
Bredd 2–3 cm 0,35 % 0,50 % 0,70 % 1,00 % 1,50 %
Bredd 4–8 cm   0,70 % 1,00 % 1,50 % 2,10 %
Bredd 9–15 cm     1,50 % 2,10 % 2,90 %
Bredd >15 cm       2,90 % 5,50 %

Överarmar, lårben, fötter och bål

Ersättning i procent av försäkringsbeloppet

Längd <6 cm Längd 6–10 cm Längd 11–20 cm Längd 21–40 cm Längd >40 cm
Bredd <3 cm 0,20 % 0,30 % 0,40 % 0,60 % 0,80 %
Bredd 3-5 cm 0,30 % 0,40 % 0,60 % 0,80 % 1,20 %
Bredd 6–10 cm   0,60 % 0,80 % 1,20 % 1,70 %
Bredd 11–20 cm     1,20 % 1,70 % 2,30 %
Bredd >20 cm       2,30 % 4,50 %

Ersättningstabell vid medicinsk invaliditet

Ersättningen du får om du drabbas av medicinsk invaliditet räknas ut genom försäkringsbeloppet i din olycksfallsförsäkring.

Så här räknar du ut vilken ersättning som lämnas utifrån ditt försäkringsbelopp och invaliditetsgrad:

Räkneexempel

 • Om den konstaterade invaliditetsgraden är 35 procent ger detta 54,6 procent av försäkringsbeloppet. Om försäkringsbeloppet är 1 000 000 kronor skulle detta resultera i en ersättning om 546 000 kronor.

Ersättning efter invaliditetsgrad

Invaliditetsgrad (%) Ersättning (% av försäkringsbeloppet)
1 2,5
2 2,5
3 2,5
4 2,5
5 5
6 6
7 7
8 8,2
9 9,4
10 10,6
11 11,9
12 13,2
13 14,6
14 16
15 17,4
16 18,9
17 20,4
18 22
19 23,6
20 25,2
21 26,9
22 28,6
23 30,4
24 32,2
25 34
26 35,9
27 37,8
28 39,8
29 41,8
30 43,8
31 45,9
32 48
33 50,2
34 52,4
35 54,6
36 56,9
37 59,2
38 61,6
39 64
40 66,4
41 68,9
42 71,4
43 74
44 77,4
45 81
46 84,6
47 88,4
48 92,2
49 96
50 100
51 102
52 104
53 106
54 108
55 110
56 112
57 114
58 116
59 118
60 120
61 122
62 124
63 126
64 128
65 130
66 132
67 134
68 136
69 138
70 140
71 142
72 144
73 146
74 148
75 150
76 152
77 154
78 156
79 158
80 160
81 162
82 164
83 166
84 168
85 170
86 172
87 174
88 176
89 178
90 180
91 182
92 184
93 186
94 188
95 190
96 192
97 194
98 196
99 198
100 200
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada. Här hittar du alltid den senaste versionen.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor olycksfallsförsäkring 2022

Villkor olycksfallsförsäkring 2021

Det viktigaste är att du är rätt försäkrad efter dina behov. Här förklarar vi hur vår olycksfallsförsäkring fungerar och reder ut några viktiga begrepp och försäkringens olika omfattningar.

Så väljer du olycksfallsförsäkring

 • Vår olycksfallsförsäkring kan väljas med tre olika försäkringsbelopp: 500 000 kronor, 1 000 000 kronor eller 2 000 000 kronor. Läs mer om innehållet här ovanför.
 • Du kan också välja en eller båda av våra tilläggsförsäkringar för att komplettera din olycksfallsförsäkring.

Vad innebär försäkringsbeloppets storlek?

Försäkringsbeloppet används för att beräkna vilken ersättning du får om du skadar dig. Välj det belopp som passar dig.

Med det menas att du får en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Om du till exempel bryter handleden och inte får tillbaka full rörlighet, kan du få hjälp av försäkringen.

Om du skadar dig i ett olycksfall kan ersättningen bli upp till 200 procent av försäkringsbeloppet.

Du kan läsa mer under Ersättningstabeller.

Ersättning lämnas för ärr som en direkt följd av olycksfallsskada som behandlats av legitimerad läkare, om ärret kvarstår två år efter dess uppkomst.

Ett bagatellartat ärr ersätts inte. Ersättning lämnas i procent av valt försäkringsbelopp för medicinsk invaliditet och ärrets omfattning.

Ersättningstabeller för ärr


Klicka på länken för att läsa mer om hur vi ersätter:

Ersättningstabeller

Vad innebär tilläggsförsäkringar?

Du kan komplettera din olycksfallsförsäkring efter dina behov genom att välja en eller båda tilläggen.

Med det här tillägget kan du även få ersättning vid en bestående nedsättning av arbetsförmågan. Rätten till ersättning för ekonomisk invaliditet gäller när arbetsförmågan på grund av olycksfall är nedsatt till minst hälften och minst halv sjukersättning (inte tidsbegränsad) har beviljats av Försäkringskassan.

Olycksfallsskadan ska dessutom ha medfört en medicinsk invaliditet som är minst fem procent.

Ersättning

Ersättningens storlek är dels beroende av det försäkringsbeloppet du valt för försäkringen, och dessutom graden av beviljad sjukersättning (inte tidsbegränsad) enligt följande:

 • Halv sjukersättning – 50 procent av valt försäkringsbelopp
 • Tre fjärdedels sjukersättning – 75 procent av valt försäkringsbelopp
 • Hel sjukersättning – 100 procent av valt försäkringsbelopp

Ett räkneexempel

Om du valt att teckna olycksfallsförsäkringen med försäkringsbeloppet 1 000 000 kronor, råkar ut för en olycka och försäkringskassan beviljar tre fjärdedels sjukersättning blir ersättningen från försäkringen:

75 procent av försäkringsbeloppet 1 000 000 kronor = 750 000 kronor.

Med det här tillägget kan du få en engångsersättning om du får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige. Ersättningen är densamma som det försäkringsbelopp du väljer för tillägget. Du kan välja mellan beloppen 50 000 och 100 000 kronor.

Diagnoser
 • Elakartad cancer*
 • Cancer in situ, bröst
 • Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg
 • Diabetes, typ 1 och2
 • Alzheimers sjukdom
 • Atrofier i centrala nervsystemet (till exempel ALS)
 • Parkinsons sjukdom
 • Myelinförstörande sjukdom i centrala nervsystemet (t ex MS)
 • Muskelsjukdomar (neurologiska sjukdomar)
 • Förlamning av arm eller ben på grund av olycksfallsskada
 • Blindhet (fullständig)
 • Dövhet (fullständig)
 • Akut hjärtinfarkt, hjärtstillestånd
 • Stroke
 • Aortaaneurysm (aortabråck)
 • Leversvikt (ej alkoholrelaterad)
 • Njursvikt (kronisk)
 • Förlust av arm eller ben (amputationer)

* Exklusive vissa hudtumörer och sekundära tumörer

Med det här tillägget kan du få en engångsersättning om du får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige. Ersättningen är densamma som det försäkringsbelopp du väljer för tillägget. Du kan välja mellan beloppen 50 000 och 100 000 kronor.

Diagnoser
 • Elakartad cancer*
 • Cancer in situ, bröst
 • Demens vid Alzheimer
 • Atrofier i centrala nervsystemet, exempelvis ALS
 • Parkinsons sjukdom
 • Dövhet (fullständig)
 • Blindhet (fullständig)
 • Akut hjärtinfarkt
 • Stroke

* Exklusive vissa hudtumörer och sekundära tumörer

Vår olycksfallsförsäkring skyddar dig mot det mesta som kan tänkas hända - men det finns också några begränsningar att tänka på, när försäkringen inte gäller.

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Du får ersättning för direkta följder av en sådan olycksfallsskada, inte för följder som beror på andra kroppsfel.

Som olycksfallsskada räknas inte frivilligt orsakad kroppsskada och kroppsskada som uppkommit genom:

 • Smitta av bakterier, virus eller annat smittämne – smitta på grund av insektsstick eller insektsbett, till exempel TBE eller borreliainfektion på grund av fästingbett, kan dock ersättas som olycksfallsskada
 • Smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck
 • Ingrepp, behandling eller undersökning (skada vid medicinsk behandling) eller genom användning av läkemedel
 • Förslitning, överbelastning eller överansträngning. Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning

Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som uppkommit i vissa sport- och idrottssammanhang. Begränsningen tillämpas däremot inte vid dödsfall.

 • Boxning
 • Kampsport där slag eller sparkar ingår
 • Fallskärmshoppning, paramotor, glid- eller skärmflygning
 • Djupdykning på större djup än 30 meter
 • Träning eller tävling med motorfordon
 • Offpiståkning på ej avsedd plats

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, missbruk och brottslig handling, ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Det är viktigt att du läser villkoret innan du köper försäkringen för att få en tydlig bild av vad försäkringen omfattar.

Undvik vanliga fallolyckor

Fallolyckorna beror ofta på att man halkar eller snubblar och tappat balansen. Här kan du läsa våra tips hur du undviker detta.

Undvik fallskador

Den här försäkringen ger dig återbäring

Det är du som äger Folksam. Det över­skott som inte behövs för att förbättra våra kund­erbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring