Sjukförsäkring

Trygghet vid inkomstbortfall

Sjukdom eller ett olycksfall kan drabba vem som helst. En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar ekonomin så mycket, men om sjukskrivningen blir långvarig kan det bli mer kännbart.

Med vår sjukförsäkring kan du försäkra dig mot inkomstbortfall, upp till 90% av inkomsten.

Därför väljer du vår försäkring

  • Trygghet om du blir sjuk eller svårt skadad
  • Ger upp till 90% av din vanliga lön
  • Ingen premiebetalning om du blir helt sjukskriven
  • Utbetalning varje månad

fungerar det

Med en sjukförsäkring kan du minska ditt inkomstbortfall. Ersättningen från din sjukförsäkring sammanräknad med övrig ersättning när du är sjuk, till exempel sjukpenning, får uppgå till cirka 90% av din inkomst.

Illustration sjukförsäkring

Behöver jag en sjukförsäkring?

Den allmänna sjukförsäkringen ger dig 80% av lönen upp till 7,5 prisbasbelopp när du blir sjuk. Om du är sjuk så länge att du får sjuk- eller aktivitetsersättning får du bara cirka 65% av din normala lön.

Om du har avtalsförsäkring via kollektivavtalet på din arbetsplats förlorar du inte fullt lika mycket under sjukperioden.

Medlem i ett förbund eller en organisation?

Om du är medlem i en facklig organisation kan du teckna en särskild sjukförsäkring. Välj det fackförbund du är medlem i.