Sjukförsäkring för egenföretagare

Sjukdom eller ett olycksfall kan drabba vem som helst. En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar ekonomin så mycket, men om sjukskrivningen blir långvarig kan det bli mer kännbart.

Med vår sjukförsäkring kan du som är egenföretagare försäkra dig mot inkomstbortfall, upp till 90% av inkomsten. För närvarande erbjuder vi inte sjukförsäkring till privatpersoner.

Nya avdragsregler

Den 1 januari 2015 ändrades avdragsreglerna för P-klassad försäkring, det vill säga privat pensionsförsäkring och privat skattepliktig sjukförsäkring. Här kan du läsa om vad de nya reglerna innebär för dig, som är egenföretagare (näringsidkare):

Därför väljer du vår försäkring

  • Trygghet om du blir sjuk eller svårt skadad
  • Ger upp till 90% av din vanliga lön
  • Ingen premiebetalning om du blir helt sjukskriven
  • Utbetalning varje månad

fungerar det

Med en sjukförsäkring kan du minska ditt inkomstbortfall. Ersättningen från din sjukförsäkring sammanräknad med övrig ersättning när du är sjuk, till exempel sjukpenning, får uppgå till cirka 90% av din inkomst.

Behöver jag en sjukförsäkring?

Den allmänna sjukförsäkringen ger dig 80% av lönen upp till 7,5 prisbasbelopp när du blir sjuk. Om du är sjuk så länge att du får sjuk- eller aktivitetsersättning får du bara cirka 65% av din normala lön.

Kontakta oss

Vad ska jag välja? Vi hjälper dig att försäkra allt du bryr dig om.

0771–950 950

Måndag – fredag 7.30 – 21.00
Lördag – söndag 9.00 – 19.00

Medlem i ett förbund eller en organisation?

Om du är medlem i en facklig organisation kan du teckna en särskild sjukförsäkring. Välj det fackförbund du är medlem i.