Till dig som planerar att resa

Resande och covid-19

Råd och tips

Tips inför resa under covid-19

Hanteringen av coronaviruset i världen kan skilja sig från hur vi i Sverige hanterar det. Här har vi samlat information för dig som ska ut och resa.

Reseskyddet täcker inte om du som resenär drabbas av de tillfälliga regler som ett land inför på grund av en pandemi. Exempel på det kan vara karantänsbestämmelser eller in och utreseregler. Merkostnader som detta kan innebära för dig som resenär är något du kommer behöva stå för själv.

Här har vi samlat några råd och tips inför din resa:

  • Håll dig uppdaterad genom att ladda ner UD:s app Resklar.
  • Uppdatera dig via din researrangör eller flygbolag samt via lokala myndigheters webbsidor.
  • Se till att ha en ekonomisk buffert för att klara förseningar och oförutsedda utgifter. Det är viktigt att ha marginaler då försäkringen inte ersätter alla merkostnader och situationer som kan uppstå, som till exempel PCR-test eller antigentest.
  • Ta med nödvändig medicin som räcker längre än planerad resa eftersom du både kan bli försenad eller kvar längre på resmålet.
  • Förvara gärna medicin och värdesaker i handbagaget.
Uppdaterad 2022-12-15

Om du blir sjuk i covid-19 på resan

Försäkringen gäller på samma sätt för covid-19 som andra akuta sjukdomar. Du ska ha varit frisk och inte sökt vård för samma eller liknande symptom inom tre månader innan resan.

Reseskyddet ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, lokala resor till och från vård och medicin. Vi ersätter merkostnader för kost, logi och hemtransport ifall du blir kvar längre än planerat om det är medicinskt motiverat. Detta ska i förhand vara godkänt av oss eller SOS International.

Karantän

Om ett visst land har speciella karantänsregler med anledning av coronaviruset som gör att du måste stanna kvar längre än det är medicinskt motiverat kommer du själv behöva stå för eventuella kostnader det kan medföra.

Om UD inför en reseavrådan på grund av smittspridning av coronaviruset gäller katastrofskyddet för merkostnader upp till 10 000 kr för att omedelbart ta sig tillbaka till Sverige. Reseskyddet har inget moment som ersätter merkostnader för exempelvis kost och logi om du sätts i karantän eller blir kvar utomlands av andra skäl än att du själv är sjuk eller skadad.

Om du blir akut sjuk eller skadad under din utlandsvistelse kontaktar du SOS International på telefonnummer +46-8 13 60 60.

Om du inte kan resa hem till Sverige för att du fått information om att din resa är inställd hänvisar vi dig till flygbolaget. Försäkringen ersätter varken merkostnader för att man blir kvar längre eller nya biljetter för hemresa.

Reseskyddet omfattar akut sjukdom och olycksfall om du är på resa som är planerad att vara mer än två dygn. Reseskyddet kan ersätta merkostnader för ändrad hemresa om det är medicinskt motiverat.

Sjuktransporter är något regionerna ansvarar för inom Sverige och Norden.

Om du blir akut sjuk eller skadar dig gäller reseskyddet endast om du sökt vård på resmålet. Om du har blivit akut sjuk eller skadat dig och bestämmer dig för att avbryta din resa utan att ha sökt vård hos en opartisk behörig läkare på vistelseorten , kan reseskyddet inte lämna någon ersättning för outnyttjade resekostnader.

Avbeställningsskyddet i Hemförsäkring Stor eller Resklar omfattar endast avbeställning på grund av akut sjukdom eller olycksfall som inträffar innan avresa. Att läkare avråder från att resa på grund av att du tillhör en riskgrupp ersätts inte.

Avbeställningsskyddet gäller inte för avbokning av resa på grund av att UD avråder från resor till ett visst land. Vi hänvisar till researrangör och flygbolag för att ta reda på vilka möjligheter du har att avboka eller omboka din resa.

Evenemangsförsäkringen i Resklar gäller endast egen akut sjukdom eller skada. Inställda konserter och evenemang hänvisar vi till arrangören för av- eller ombokning.