Sjukvårdsförsäkring

Snabb vård när du behöver den

När du inte mår bra ger vår sjukvårdsförsäkring dig snabb tillgång till rådgivning och planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdgivarnätverk utan långa väntetider.

Du som är försäkrad får snabb och kvalificerad sjukvård eller medicinsk rådgivning i rätt tid - när du behöver den!
En sjukvårdsförsäkring ger:
  • Trygghet och stöd om du blir sjuk.
  • Snabb kontakt med vårdgivare i hela landet.
  • Gratis rådgivning, hjälp med tidsbokning och vårdplanering.

Är du medlem i ett fackförbund eller organisation?

Se här vad som gäller för dig.

Viktig och samlad information - produktfaktablad

Vår sjukvårdsförsäkring finns i omfattningarna Bas, Mellan och Stor. Välj den sjukvårdsförsäkring som passar dig och dina behov.
Skydd Stor Mellan Bas
Vårdrådgivning
Vårdplanering
Vårdgaranti
Läkarvård
Patientavgifter
Sjukhusvård och operation
Resor och logi
Eftervård och rehabilitering
Hjälpmedel
Psykologstöd
Hälsotjänst
Fysioterapeut, sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor
Dietist
Logoped
Hjälp i hemmet efter operation
Läkemedel
Självriskeliminering vid vård utomlands
Ny medicinsk bedömning
Hälsoundersökning
Antal behandlingar hos fysioterapeut, sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor samt psykologstöd, är begränsade. I Bas och Mellan är det 10 behandlingstillfällen per skada. I Stor är det 15 behandlingstillfällen per skada.

Alla moment i paketet Bas avser kostnader efter remiss. Slutåldern för försäkringen är kalenderåret ut då du fyller 65 år.
Alla moment i paketet Mellan avser kostnader efter självrisk 700 kr eller remiss. Slutåldern för försäkringen är kalenderåret ut då du fyller 70 år.
Alla moment i paketet Stor avser kostnader efter självrisk 700 kr. Slutåldern för försäkringen är kalenderåret ut då du fyller 75 år.

Detta är endast en kort beskrivning av försäkringen. För mer information om försäkringens omfattning och begränsningar se villkor.
Dessa skatteregler gäller då arbetsgivaren är försäkringstagare och betalar premie för den anställde.

Om arbetsgivaren betalar premie för sjukvårdsförsäkringen för den anställde är en del av premien för försäkringen en skattepliktig förmån för den anställde. Arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet.

Har den anställde medförsäkrade som arbetsgivaren betalar sjukvårdsförsäkringens premie för, är hela premien även för medförsäkrad skattepliktig förmån för den anställde. Arbetsgivaren skall då även betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet.

Den 1 juli 2018 infördes en lagändring som innebär att förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård som en anställd får av sin arbetsgivare, är en skattepliktig förmån för den anställde.

Ändringen innebär bland annat att sjukvårdsförsäkringar som tillhandahålls av arbetsgivaren ska behandlas som en skattepliktig förmån för den anställde. Vissa åtgärder kommer även i fortsättningen att vara undantagna från förmånsbeskattning.

Den nya lagen innebär även att avdragsförbudet för arbetsgivarens kostnad för de anställdas sjukvårdsförsäkringar slopas.

Folksams uppskattar att 60 % av Sjukvårdsförsäkringens premie bör ligga till grund för förmånsbeskattning (tidigare 3 %). Detta är dock endast en uppskattning*.

Observera att premier betalda före 1 juli 2018 inte omfattas av de nya bestämmelserna.

(Ändringen görs i 11 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229). För närmare information se Skatteverkets ställningstagande.)

*Eftersom det saknas en tydlig skattemässig definition, kan Skatteverket vid en granskning komma fram till en annan fördelning än den Folksam gjort. I bolagets inkomstdeklaration och arbetsgivardeklaration bör du ange att värdet av den förmånsskattepliktiga delen av premien bygger på en uppskattning från försäkringsgivaren.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor sjukvård

Här kan du se priserna beroende på vad du väljer för omfattning på din sjukvårdsförsäkring. Du kan välja mellan paketen Bas, Mellan eller Stor.

Sjukvårdsförsäkring - Bas

Ålder Pris kronor / månad med remiss
16–29 168
30-34 206
35-39 243
40-44 276
45-49 351
50-54 437
55-59 551
60-65 685
66-70 837
71-75 1 485

Sjukvårdsförsäkring — Mellan

Ålder Pris kronor / månad med remiss Pris kronor / månad med självrisk 700 kr
16–29 191 289
30-34 234 355
35-39 277 419
40-44 315 477
45-49 399 605
50-54 497 753
55-59 627 949
60-65 780 1 181
66-70 952 1 442
71-75 1 690 2 560

Sjukvårdsförsäkring — Stor

Ålder Pris / månad med självrisk 700 kr
16–29 392
30-34 437
35-39 560
40-44 630
45-49 778
50-54 943
55-59 1 137
60-65 1 380
66-70 1 543
71-75 2 644
Är du intresserad av att köpa en sjukvårdsförsäkring kan du fylla i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig och hjälper dig att välja en Sjukvårdsförsäkring som passar dina behov.

Om du tränar eller tävlar inom en idrott på nationell eller internationell nivå eller om du går på ett idrottsgymnasium, gäller inte Sjukvårdsförsäkringen för skador som orsakats av din idrott. Vill du ha ett skydd som gäller när du utövar din idrott ska du teckna vår Vårdkostnadsförsäkring.

Tillsammans äger vi Folksam

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vi är kundägda

Ingår alltid med våra försäkringar - dina förmåner

Vi ger dig noggrant utvalda förmåner genom våra försäkringar som du får tillgång till som kund hos oss.

Dina förmåner