Vårt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar och därför ställer vi frågor till dig som är kund. Dessutom har vi ett ansvar, enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, att alltid bedöma om det finns en risk att våra liv- och sparprodukter används för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Därför ställs det höga krav på oss på Folksam att ha en bra kunskap om alla våra kunder och deras affärer. Vi måste dessutom förstå syftet med affärsförbindelsen och med de transaktioner som du som kund vill genomföra.

Både du som vill bli ny kund och du som är befintlig kund behöver svara på frågorna vi ställer till dig. I vissa fall kan vi behöva ställa mer kompletterande frågor och även begära in olika typer av underlag från dig. Alla uppgifter vi får veta om dig omfattas av sekretess och behandlas konfidentiellt.

Om du inte svarar på frågorna

Om du inte svarar på frågorna och om du inte vill identifiera dig kan vi inte erbjuda dig våra produkter. Vi behöver vidta åtgärder om du är en befintlig kund hos oss och inte lämnar svar på efterfrågad information.

Vi har rätt att begränsa ett befintligt avtal samt vägra att ingå nytt avtal i de fall misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism föreligger. Vi har även rätt att avsluta avtalsförhållandet om det på skälig grund kan misstänkas att nyttjandet av våra produkter utgör led i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Vi hoppas på din förståelse för vårt arbete att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering.

Penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Penningtvätt är när någon försöker få illegala pengar från brottslig verksamhet att verka legala så att de ska kunna redovisas öppet. Pengarnas ursprung kan komma från skattefusk, rån, stöld, narkotikahandel, människosmuggling, vapenhandel, bedrägeri med mera. Penningtvätt döljer och försvårar pengarnas ursprung.

    Finansiering av terrorism är att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom i syfte att stödja terrorism. Det handlar således om ekonomiskt stöd till terrorism som kan komma både från legitima inkomstkällor och från brottslig verksamhet.
Läs mer om våra skyldigheter som försäkringsbolag enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Därför måste försäkringsbolaget ställa frågor - Svensk Försäkring

Penningtvätt - Finansinspektionen