null

Ann Lundgren, kommunikatör

Varför gillar du att arbeta aktivitetsbaserat?

Det är roligt att kunna byta arbetsplats och jobba i kreativa och inspirerande miljöer. Jag lär känna nya kollegor hela tiden och arbetssättet underlättar utbytet av kunskap och erfarenheter.

Vilka aktivitetsbaserade ytor använder du mest?

Behöver jag koncentrera mig så sätter jag mig i ett tyst rum och för att jobba kreativt eller få inspiration blir det i sofforna. Kontorslandskapet passar bäst när jag vill jobba nära andra.

Hur har det förändrat ditt arbetssätt mot hur det var innan?

Nu kan jag sitta var jag vill istället för att vara låst vid mitt skrivbord och jag trivs med variationen och den trevliga inredningen. Att kunna byta sittställning ofta är dessutom snällare mot kroppen.
null

Patric Sundell, produktutvecklare

Varför gillar du att arbeta aktivitetsbaserat?

Det ger mig möjlighet att välja miljö efter hur jag jobbar effektivast i olika situationer. Vi har en ganska stor variation i möbleringen som gör att jag inte sitter på en och samma stol varje dag.

Vilka aktivitetsbaserade ytor använder du mest?

Jag sitter mestadels i miljöer där det är mycket aktivitet eller är ganska så tyst. Jag använder däremot inte den helt tysta ytan så mycket.

Hur har det förändrat ditt arbetssätt mot hur det var innan?

Förr satt jag vid ”mitt” skrivbord varje dag och rörde mig väldigt lite på dagarna. Jag är mer rörlig nu och under de första veckorna fick jag till och med träningsvärk av att bland annat testa nya möbler.