Sofia Johansson, kommunikatör och ansvarig employer branding

”Man behöver känna att här vill jag jobba”

Folksams employer branding-arbete

Att hitta rätt kompetens är en utmaning för många företag och det är extra tufft om man inte har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. För hur man uppfattar en arbetsplats har stor betydelse när man söker jobb, det är kommunikatören Sofia Johansson ett exempel på.

Sofia Johansson jobbade för en av Folksams leverantörer när hon första gången klev in i Folksamskrapan i Stockholm. Första intrycket satte sina spår – trevliga människor, sunda värderingar och fokus på kundnyttan.

Det imponerade så pass att hon sökte sig till Folksam när tillfället kom.
– Jag är själv ett exempel på hur viktigt arbetsgivarvarumärket är när man söker jobb. Det handlar inte bara om vilket företag det är utan också om hur det är att jobba där och vad det kan erbjuda dig. Man behöver helt enkelt känna som jag att ”här vill jag jobba”, förklarar Sofia Johansson, kommunikatör och ansvarig för Folksams employer branding-arbete.

En ständig utmaning
Arbetsgivarvarumärket är helt enkelt hur man uppfattar ett företag som arbetsplats och upplevs man som intressant blir det också lättare att rekrytera. För det är en ständig utmaning att hitta rätt kompetens i en snabbt föränderlig värld där bland annat den digitala utvecklingen gång på gång ritar om kompetenskartan.

Idag satsar alla företag i någon mån på arbetsgivarvarumärket. För ofta är det hård konkurrens om talangerna. Unga är svårflörtade och det kan vara extra tufft när andra företag och branscher toppar listorna över var unga vill jobba. Unga har dessutom andra förväntningar på ett jobb än tidigare generationer.
– De tycker det är viktigt att kunna identifiera sig med sin arbetsplats och att arbetet känns meningsfullt. De vill också styra det mesta själva, ha ett flexibelt jobb och få möjlighet att utvecklas. Om man inte kan erbjuda detta som arbetsgivare är man inte så intressant.
Jag är själv ett exempel på hur viktigt arbetsgivarvarumärket är när man söker jobb Sofia Johansson, kommunikatör och ansvarig för Folksams employer branding-arbete

Det är inget nytt att Folksam satsar på att vara en attraktiv arbetsplats. Men det har varit extra intensivt på senare år, särskilt inför rekryteringssatsningar. Just nu är det till exempel stor konkurrens om IT-kompetens och eftersom utvecklingen går fort är det dessutom få som har just den kompetens som Folksam behöver.
– Det är en utmaning att nå rätt personer och därför behöver vi hitta nya smarta sätt att nå dem, till exempel via satsningar som vårt talangprogram Folksam Tech Talent. Och vi har nyligen kört två stora IT-rekryteringskampanjer som har fallit väl ut.

Fem hundra nya medarbetare årligen
Så hur populärt är Folksam för dem som söker jobb idag? Trots konkurrensen är det många som vill jobba här, menar Sofia. Folksam har ett stabilt arbetsgivarvarumärke och lyckas oftast rekrytera av egen kraft. Varje år anställs runt 500 nya medarbetare.
– Vi jobbar ständigt med att stärka vår attraktionskraft och det ger resultat. Nyligen nominerades vi av Universum Communications till Årets employer branding-företag och vi har utnämnts till ett av 100 Karriärföretag både 2013, 2014, 2018 och 2019.

En av alla saker Sofia Johansson gillar med Folksam är att det finns en flexibilitet som gör det möjligt att kombinera livets olika delar. Hon uppskattar också alla trevliga jobbarkompisar som ger energi.
– Och jag är långt ifrån ensam om att uppskatta stämningen och kollegorna på Folksam. Vår medarbetarundersökning visar att många uppskattar just kamratskapet och det goda samarbetet.

Medarbetarundersökningen visar också att de allra flesta som jobbar på Folksam är nöjda och vill inte söka sig bort.
– Det är positivt för arbetsgivarvarumärket eftersom varje medarbetare är en ambassadör som förmedlar till sin omgivning hur det är att jobba på Folksam.