Fredrik, utvecklingskoordinator

Hej Fredrik, du har haft olika roller hos oss. Kan du berätta om dem och den resa du gjort här?

— Jag började som aktuarie/försäkringsmatematiker på Folksam 2000. Därefter jobbade jag med prissättning av bil- och villaförsäkring.

Jag har också fått gå projektledarutbildning för att kunna driva lite mindre projekt, som att leda förstudier och arbetsgrupper. Idag är jag utvecklingskoordinator och jobbar med liv- och pensionsförsäkringar.

När kom du på att du ville byta spår i karriären?

När jag jobbat som aktuarie i ungefär sex år hade jag en vilja att se andra delar av Folksam. Projektledning hade kommit med i bilden och jag tyckte inte riktigt att de två delarna gick så bra att kombinera.

Jag sökte mig till en nytillsatt tjänst inom prissättning och efter ett tag i den rollen ville jag tillbaks till livsidan. Det är en mer komplex verksamhet där förutsättningarna kan ändras ganska snabbt.
Jag vill bidra till att skapa lösningar som ger kunden trygghet

Hur fick du stöd av Folksam när du ville byta arbetsuppgifter?

Projektledarutbildningen var något som dök upp i ett utvecklingssamtal och det verkade roligt och intressant, så fick jag möjlighet vid lämpligt tillfälle. Att jag sedan fick den roll jag har idag berodde mest på att jag hade mitt kontaktnät, där jag visade intresse för att komma tillbaks till livsidan.

Så småningom gick det att para ihop ett behov som fanns med en tjänst där jag passade. Den här rollen fanns inte hos Folksam tidigare, så jag var först på plan.

Hur fick, och får, du stöd i den roll du har nu?

Främst är det vår feedbackkultur som ger stöttning. Det är hela tiden ett samspel mellan oss koordinatorer, produktutvecklare och kollegor från andra avdelningar. I många frågor agerar jag utifrån en specialistroll och där kan jag stötta mina kollegor. Självklart får jag också stöttning tillbaks av dem.

Berätta vad som är särskilt kul och utmanande med din roll inom Folksam?

Som jag nämnde är det en komplex situation som hela tiden förändras. Allt från lagstiftning och kundbeteenden till marknadens utveckling skiftar över tid. I min nuvarande roll ska jag ju förändra och skapa produkter som marknaden efterfrågar, därför måste jag förstå sambanden mellan dem, och sedan agera utifrån dem. Det är otroligt spännande och utmanande!

Dessutom är det en trevlig arbetsmiljö med många sporrande kollegor och jag får ta intryck från olika verksamheter inom Folksam i skapandet av nya produkter.

Hur ska man vara för att lyckas i din roll på Folksam?

I min roll behöver jag vara både strukturerad och utåtriktad. Det senare är viktigast för att få alla att dra åt samma håll när man ska driva igenom en viss förändring eller produkt.

Självklart måste man också ha ett gediget försäkringskunnande. Nyfikenhet och en vilja att hitta lösningar behövs för att kunna förändra saker och ting, så att de upplevs som verkliga förbättringar.

Berätta kort om kundnyttan du gör och hur slutkunden upplever den?

Pensions- och livförsäkringar är lågintresseprodukter som bara ska finnas där och fungera – och det ska de göra både för kunden och Folksam. Jag vill bidra till att skapa lösningar som ger kunden trygghet.

Var i bolaget ser du dig själv vara om tre år och varför?

Det finns så många utmaningar i min roll, så jag tror jag kommer vara kvar här. Jag har mycket kvar att odla och utveckla i den.

Vad vill du säga till den som funderar på att byta karriär inom Folksam?

Ta chansen för den finns! Det är intressant att se bolaget från olika horisonter och infallsvinklar. Det skapar också större förståelse för vad andra avdelningar och enheter gör och varför. Man får en bättre helhetsbild, helt enkelt.