Per, sverigechef försäljning

Hej Per, berätta kort om din roll och den resa du gjort på Folksam.

— Jag började på Folksam i samband med att jag läste ekonomi vid Lunds ekonomiska högskola, då jag och två kursare fick i uppdrag att skapa en strategisk analysmodell. 

Det ledde till ett jobb som internkonsult under två års tid.

Jag fick därefter jobb på huvudkontoret, där jag arbetade som affärscontroller med marknads-, kund- och konkurrentanalys samt var produktansvarig för Motorförsäkring. Under cirka fem år gjorde jag specialistkarriär i den rollen.

Sedan fick jag möjlighet att bli chef för Folksams Contact Center i Kramfors med ansvar för cirka 300 medarbetare. Och det gav mersmak. Det är roligt att vara chef, vara i linjen och att leda operativt. Efter det hade jag några olika tjänster som områdeschef i Stockholm under sammanlagt cirka tre år. Sedan fick jag förmånen att bli chef över hela områdesorganisationen, det vill säga alla fem geografiska områden i hela Sverige.

Från och med 2011 har vi en ny organisation där vi arbetar i distributionskanaler istället för geografiska områden. I och med det blev jag chef för all försäljning genom samtliga säljkanaler. Det vill säga kundservice, telemarketing, webb, rådgivare och säljare.

När kom du på att du ville byta spår i karriären?

Det var nog när jag fick chansen att gå från affärscontroller till linjechef. Det var något som växte fram. Jag kände att jag hade nått en milstolpe som controller. Jag kunde förstås ha gått vidare inom ekonomiområdet, men jag var mer intresserad av den operativa försäkringsverksamheten.
"Det är roligt att vara chef, att vara i linjen och att leda operativt"

Hur fick du stöttning i din nya roll?

Jag upplever att jag alltid haft mycket ansvar själv men Folksam har alltid lyssnat. Innan jag tillträdde min första chefsroll fick jag gå ett chefsutvecklingsprogram. Dessutom är jag reservofficer så lite ledarskap hade jag med mig i bagaget. Och jag har alltid känt att jag haft stort stöd av min egen chef.

Får du något stöd i din roll idag?

Jag har haft samma chef under hela min ledarkarriär, så det har varit ett kontinuerligt stöd för mig. Det är högt i tak inom Folksam, vilket ger bra förutsättningar. Det gör också att jag kan ge stöttning vidare neråt i organisationen.

Kan du berätta vad som är särskilt kul och utmanande med din nya roll inom Folksam?

Dels är det att öka vår försäljning, dels att göra det mer kostnadseffektivt. Det är en spännande och motiverande utmaning att utveckla säljkanalerna – var och en för sig och tillsammans. Kunden ska också uppleva att det är en förbättrad servicenivå. Jag hoppas också kunna bidra till att göra kundmötena mer behovsorienterade. Kunden ska känna att han eller hon får den hjälp som behövs – även med sånt man inte tänkt på att man behöver.

Vad krävs för att lyckas i din roll på Folksam?

Man måste vara målinriktad och uthållig. Man måste också vara engagerad. Både i jobbet och i människorna som ska utföra det. Jag måste kunna kommunicera så att mina chefer kan föra det vidare ut till sina medarbetare.

Berätta kort om kundnyttan du gör och hur slutkunden upplever den?

Jag skapar kundnytta genom att ansvara för försäljning, service och skador. Idag ansvarar jag för sammanlagt fem miljoner kundmöten per år. Att införa nöjdkund-mätningar var något som jag bidrog till. De mätningarna gör att vi kan analysera och se vilka förbättringar som behövs utifrån vad kunderna vill ha. Vilket i sin tur bidrar till att skapa kundnytta genom att vi kan förändra våra erbjudanden, effektivisera och sänka priserna.

Och var i bolaget ser du dig själv om tre år och varför?

Jag hoppas jag leder en väl fungerande säljorganisation. Där vi har fler nöjda kunder, säljer mer och har aktivt CRM-baserat teknikstöd. Sedan sitter jag förhoppningsvis med i en central ledningsgrupp och funderar på vilket nästa kunddrivna utvecklingssteg vi ska genomföra.