Gilles, modellaktuarie inom livförsäkring

Hej Gilles, berätta om ditt jobb!

Jag jobbar som modellaktuarie inom affärsområde Liv, vilket innebär att jag arbetar med att förvalta och utveckla våra beräkningsmodeller. Eftersom det pågår en utveckling av Folksams system så jobbar jag just nu med att anpassa vår modell till de nya systemen. Jag sitter även en hel del med modellering och beräkning av lönsamheten. 

Jag är med och lägger grunden till att våra kunders försäkringar är i goda händer. Det är spännande och häftigt!

Vad är det bästa med att jobba som aktuarie?

Att jag utmanas och lär mig saker varje dag! Lärandet tar inte slut. Att jag dessutom får inspireras och samarbeta med mina duktiga kollegor gör arbetsdagarna ännu mer berikande. 

Och som matematiker är det fantastiskt kul att få jobba med statistik och matematik. Jag sitter en del med kodning och att skapa matematiska formler och förvandla dem till något som datorn kan förstå är häftigt. Jag ser att det jag gör verkligen kommer till nytta för organisationen och våra kunder.

Hur är Folksam som arbetsgivare?

Kulturen är verkligen något som jag trivs med. Vi har en öppenhet där alla frågor får plats, stora som små. Vi har ett starkt samarbete och lär oss av varandra.

Det finns också goda möjligheter till utveckling, vilket uppmuntras av cheferna. Beroende på vad jag är intresserad av så kan jag driva min egen utveckling framåt.

Jag gillar också att Folksam är ett ömsesidigt bolag som ägs av våra kunder, alla är här för kundernas skull. Vi jobbar långsiktigt för att skapa både värde och lönsamhet för våra kunder.

På vilket sätt bidrar du i din roll till Folksams affär?

Många av de modeller och beräkningar jag gör är grunden till andra beräkningar och analyser som sker i organisationen. Jag är med och lägger grunden till att våra kunders försäkringar är i goda händer. Det är spännande och häftigt – och det gör mig stolt!