Peter Nylund,

avdelningschef aktuarie liv


Om Peter

  • Namn: Peter Nylund
    Titel: Avdelningschef Aktuarie Liv
    Har haft den här tjänsten sedan: 2013
    Anställd i Folksam: sedan 2003 respektive 2009

Vilket ansvar har du i din roll som chef?

Jag ska se till att vi håller den beslutade riktningen och ge mina medarbetare förutsättningar att göra ett bra jobb.

Vilka egenskaper är viktigast för att trivas som chef på Folksam?

Engagemang. Med engagemang och nyfikenhet blir jobbet roligare och resultatet bättre.

Vilket stöd fick du som nyanställd i en ledarroll?

Folksam har dels bra utbildningar för nya chefer, dels ett fantastiskt stöd från HR. Min upplevelse är också att det är ett stort erfarenhetsutbyte mellan chefer på Folksam.
Är du intresserad av försäkring så kan du prova på det mesta här

Vilka utmaningar har du som chef i din verksamhet?

Största utmaningen är att få tiden att räcka till, men också att ta ut en riktning för min verksamhet. När saker dyker upp mer ad hoc behöver jag kunna sätta in dem i ett sammanhang.

Vilka karriärmöjligheter finns det inom Folksam?

Är du intresserad av försäkring så kan du prova på det mesta här eftersom vi är ett av Sveriges största försäkringsbolag med ett brett kunderbjudande.

Så här recenserar en av medarbetarna sin chef:

Peter är positiv men tar också alla problem på allvar. Han finner lösningar för stort och smått och är väldigt stöttande.