Eva Hagberg,

avdelningschef HR


Om Eva

  • Namn: Eva Hagberg
    Titel: Avdelningschef HR
    Har haft den här tjänsten sedan: 2012
    Anställd i Folksam: sedan år 2002

Vilket ansvar har du i din roll som chef?

Jag ansvarar för verksamhetsnära HR-frågor, både operativa och strategiska. Fånga in verksamhetens behov till HR och hantera förändringsfrågor.

Vilka egenskaper är viktigast för att trivas som chef på Folksam?

Folksam är ett ganska stort och komplext företag och för att göra ett bra jobb behöver du förstå och sätta dig in i verksamheten.

Vilket stöd fick du som nyanställd i en ledarroll?

Jag fick ett bra stöd! Vi har bra utbildningar för både nya och mer erfarna chefer. Som chef får du också stöd av HR i både i strategiska och operativa frågor.
Det är ofta ett högt tempo och mycket energi här på ett positivt sätt

Vilka utmaningar har du som chef i din verksamhet?

Att få in HR-perspektivet i ett tidigt skede. Mina medarbetare jobbar ofta i förändringsuppdrag och det är därför viktigt att förstå vad förändring är.

Vilka karriärmöjligheter finns det inom Folksam?

Folksam är ett stort bolag med många dotterbolag, så om du själv vill och kan så finns det möjlighet att vara chef för olika typer av verksamheter.

Så här recenserar en av medarbetarna sin chef:

Eva är mycket professionell med stor förmåga att balansera lyhördhet, uppmuntra till självständighet och ställa krav.