Berivan Roozbayani,

försäljningschef KPA Pension


Om Berivan

  • Namn: Berivan Roozbayani
    Titel: Försäljningschef KPA Pension
    Har haft den här tjänsten sedan: 2010
    Anställd i Folksamgruppen sedan: 2008

Vilket ansvar har du i din roll som chef?

Mitt huvudsakliga ansvar är att bidra till KPA Pensions övergripande affärsmål genom att vi uppnår våra försäljningsmål. En viktig dimension som präglar vår försäljningslogik är att våra kunder inom kommunsektorn lyder inom ramen för offentlig upphandling.

Det innebär långa försäljningscykler där nära och långsiktiga relationer samt lyhördhet för kundernas behov är enormt viktigt. Styrning, stöd och uppföljning av mina medarbetare är grunden i mitt ledarskap.

Vilka egenskaper är viktigast för att trivas som chef på Folksam/KPA?

Jag tror det är viktigt att du som chef känner ett stort engagemang för ditt uppdrag. Du behöver också vara beslutsam och kommunikativ och ha förmågan att fokusera. Och sist men inte minst ha ett medmänskligt synsätt.

Vilket stöd fick du som nyanställd i en ledarroll?

Jag har fått ett kontinuerligt och bra stöd i att utveckla mitt ledarskap under mina tio år som chef på Folksam. Jag har bland annat genomfört två större ledarutvecklingsprogram, både på grundläggande nivå och för mer erfarna ledare. För närvarande deltar jag i ett externt chefsnätverk som är väldigt givande.
Jag tror det är viktigt att du som chef känner ett stort engagemang för ditt uppdrag

Vilka utmaningar har du som chef i din verksamhet?

En utmaning är att få till balansen – att kunna ägna tillräcklig tid åt det strategiska arbetet som gynnar verksamhetens långsiktiga utveckling när de dagliga operativa frågorna kräver ständig uppmärksamhet.

Vilka karriärmöjligheter finns det inom Folksam?

Karriärmöjligheterna är väldigt goda eftersom Folksam är en stor arbetsgivare som stödjer intern rörlighet. Du kan både bredda och fördjupa dig och utveckla ditt ledarskap om du har intresse för det.

Så här recenserar en av medarbetarna sin chef:

Berivan är en tydlig ledare som ger konstruktiv kritik. Hon lyssnar, är öppen för förslag och är inte rädd för att fatta beslut. Eller, om det behövs, riva upp ett felaktigt sådant.