null
Namn: Beerivan Roozbayani
Titel: Försäljningschef KPA Pension
Har haft den här tjänsten sedan: 2010
Anställd i Folksam: sedan år 2007

Vilket ansvar har du i din roll som chef?

Jag jobbar på KPA Pension där jag har försäljningsansvar mot kommuner och landsting. Organisationen är liten och på så sätt får jag en stor spännvidd i min chefsroll. Jag får insikt i både företagsövergripande och mer praktiska frågor.

Vilka egenskaper är viktigast för att trivas som chef på Folksam?

Ett ansvarsfullt och tydligt ledarskap. Dessa egenskaper är plattformen i sunda verksamheter och det avspeglar även hur vi vill uppfattas på ett bra sätt. Lite visionär behöver man också vara.

Vilket stöd fick du som nyanställd i en ledarroll?

Jag gick Folksams interna utvecklingsprogram för nya chefer. Det finns också ett bra utbud av utbildningar, bland annat inom coachande ledarskap.
Jag får i min chefsroll ägna mig åt de stora penseldragen

Vilka utmaningar har du som chef i din verksamhet?

En utmaning är att försöka prioritera min tid till rätt saker. Att vara nära mina medarbetare och samtidigt prioritera helheten.

Vilka karriärmöjligheter finns det inom Folksam?

Det finns jättefina möjligheter till karriär eftersom Folksam är en stor koncern. Du kan göra karriär på både bredden, höjden och djupet.

Så här recenserar en av medarbetarna sin chef:

Berivan är bra på att delegera och ger konstruktiv kritik. Hon är öppen för förslag och är inte rädd för att riva upp ett felaktigt beslut.