Karolina, biträdande chef kapitalförvaltning

Hej Karolina, du har en chefsroll i dag, berätta kort om den och resan du gjort på Folksam.

— I dag arbetar jag som biträdande chef för Kapitalförvaltningen. Jag började här 2004 på Back Office och har även jobbat ett tag på Middle Office.

Vi är den avdelning som ansvarar för kundernas kapital och förvaltar idag cirka 295 miljarder.

Jag biträder chefen för Kapitalförvaltningen i frågor som bland annat rör uppföljning och styrning av den verksamhet vi lagt ut externt. Jag ansvarar även för de administrativa frågorna och arbetar med verksamhetsutveckling.

Berätta vad som är särskilt kul och utmanande i ditt jobb.

Det mesta är väldigt roligt. En stor utmaning är att få vara med och ta det ansvar det innebär att förvalta Folksams kunders kapital och samtidigt få påverka både vår organisation och medarbetarna i det arbetet.

Hela den dynamiken är intressant och ger mig mycket. Folksam som bolag är också något som jag gillar. Vi har sunda värderingar och satsar bland annat mycket på trafik och miljö.

Hur ska man vara för att lyckas i din roll på Folksam?

Man behöver vara flexibel och stresstålig eftersom förutsättningarna kan förändras snabbt. Det kan till exempel vara turbulent på de finansiella marknaderna och då måste man vara ”på” och kunna fatta snabba beslut.

Jobbar man med förvaltning krävs också att man är analytisk. Det är också viktigt att förstå människor och kunna bidra till att såväl individen som gruppen fungerar och presterar.
Vi har sunda värderingar och satsar bland annat mycket på trafik och miljö.

Var i bolaget ser du dig själv vara om tre år och varför?

Jag är förhoppningsvis kvar här, för jag tycker att jag precis börjat bli varm i kläderna. Jag vill gärna fortsätta utvecklas i min roll. Resan jag gjort inom Folksam har gått fort och jag trivs fantastiskt bra.

Kan du berätta kort för oss om kundnyttan du gör och hur slutkunden upplever den?

Det vi levererar till Folksams kunder är avkastning och trygghet. De ska kunna förvänta sig en bra pension och konkurrenskraftiga premier.

Berätta lite om stämningen och arbetsklimatet på jobbet.

Det är ett väldigt bra arbetsklimat som genomsyras av ett starkt engagemang och en genuin omtanke om varandra. Vi är ett team och vi har roligt ihop.

Hur hämtar du energi utanför jobbet?

Jag hämtar kraft från min familj, mina vänner och mina kollegor. Den sociala biten är viktig för mig. En annan kraftkälla är självklart fysisk aktivitet, som exempelvis step up.

Vad är det absolut bästa med att jobba på Folksam?

Det absolut bästa är att det är ett omväxlande och stimulerande arbete och en god kollegial stämning. Det finns hela tiden nya utmaningar som får mig att växa. Jag har utvecklat mig jättemycket genom det här jobbet.