Karolina, biträdande chef Kapitalförvaltning

Hej Karolina, berätta om ditt jobb på Folksam!

— Jag jobbar som biträdande chef för Kapitalförvaltningen. Vi är den avdelning som ansvarar för kundernas kapital och förvaltar idag cirka 400 miljarder.

Jag biträder chefen för Kapitalförvaltningen i frågor som bland annat rör uppföljning och styrning av den verksamhet vi lagt ut externt. Jag ansvarar även för de administrativa frågorna och arbetar med verksamhetsutveckling.

Vad är särskilt kul och utmanande i jobbet?

Det mesta är väldigt roligt! En stor utmaning är att få vara med och ta det ansvar det innebär att förvalta Folksams kunders kapital och samtidigt få påverka både vår organisation och medarbetarna i det arbetet.

Folksam som bolag är också något jag gillar. Vi har sunda värderingar och satsar mycket på ansvarsfullt ägande, trafiksäkerhetsforskning och miljö.

Hur ska man vara för att lyckas i din roll på Folksam?

Intresserad, flexibel och bra på att få saker gjorda. Det är också nödvändigt att förstå vad som verkligen gör skillnad för verksamheten. Eftersom det är mycket stora värden som hanteras krävs även ett visst mod att fatta beslut.

Jobbar du med förvaltning behöver du vara analytisk. Det är också viktigt att förstå människor och kunna bidra till att såväl individen som gruppen fungerar och presterar.
Vi har sunda värderingar och satsar mycket på ansvarsfullt ägande, trafiksäkerhetsforskning och miljö.

Var i bolaget ser du dig själv vara om tre år?

Jag är förhoppningsvis kvar här för jag trivs otroligt bra! Jag vill gärna fortsätta arbeta med att utveckla verksamheten. Ett mål är att Folksam ska bli en ledande aktör inom ansvarsfull kapitalförvaltning och det är ett område som intresserar mig.

Berätta kort om kundnyttan du gör.

Det vi levererar till Folksams kunder är avkastning och trygghet. De ska kunna förvänta sig en bra pension och konkurrenskraftiga premier.

Hur är stämningen och arbetsklimatet?

Det är ett väldigt bra arbetsklimat som genomsyras av ett starkt engagemang och en genuin omtanke om varandra.

Vad är det absolut bästa med att jobba på Folksam?

Att det är ett omväxlande och stimulerande arbete och ett väldigt gott arbetsklimat. Det finns hela tiden nya utmaningar att ta tag i.