null

Sara, javautvecklare

Hej Sara, berätta om ditt jobb.

— Jag jobbade på SEB i tre år innan jag började här 2010. Jag jobbar nu som integrationsutvecklare inom Java.

Vi levererar färdiga tjänster för integration. Detta innebär att jag samlar in krav, designar, programmerar, testar och följer upp.

Vad är särskilt kul och utmanande i ditt jobb?

Det är många varierande uppgifter, ofta har vi mycket att göra och det händer saker hela tiden. Vi arbetar med många projekt i Folksam och vi integrationsutvecklare har en central roll.

Jobbet är roligt eftersom jag lär mig mycket och jag håller mig hela tiden uppdaterad om vad som händer inom olika IT-projekt. Vi jobbar med agila metoder och använder oss av utvecklingsmetoden Scrum, vilket medför att jag är med i alla delar av utvecklingsprocessen.

Hur ska man vara för att lyckas i din roll på Folksam?

Nyfiken och vilja lära sig mera! Det dyker upp olika uppdrag hela tiden och man måste ha en vilja att utvecklas. Man ska också vara driven. Många gånger har vi snabba leveranser och man kan snabbt tvingas prioritera om bland sina arbetsuppgifter.

Var i bolaget ser du dig själv vara om tre år och varför?

Troligen arbetar jag fortfarande som utvecklare, men eftersom Folksam är en stor arbetsgivare med många möjligheter så vet man aldrig.
Jag har mycket frihet under eget ansvar, det gillar jag!

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Vi arbetar från ax till limpa och det innefattar att samla in krav, designa, programmera, testa, bygga och deploya. Flera gånger i veckan är det avstämningsmöten med olika beställare i organisationen. Eller så har vi möten inom gruppen där vi diskuterar vad vi gör just nu, tar upp problem och diskuterar lösningar.

Berätta kort om kundnyttan du gör och hur kunden upplever den.

Vi arbetar för att förenkla och effektivisera integrationen mellan olika IT-system i Folksam. Det ger i längden en effektivare och snabbare leverans, vilket också kommer kunden till nytta. Affärsverksamheten får ut sina produkter snabbare och det blir enklare att vara kund hos oss, det är viktigt för kundnyttan.

Hur är stämningen och arbetsklimatet på jobbet?

Vi är en grupp med hög kompetens som arbetar bra ihop. Vi har högt i tak och det är aldrig några problem att be om råd eller hjälp.

Vad är det absolut bästa med att jobba på Folksam?

Jag valde Folksam som arbetsgivare både utifrån den tekniska plattformen och för de värderingar som företaget står för. Det är en väldigt trevlig arbetsplats där de allra flesta är positiva och hjälpsamma. Här finns en vi-känsla som bidrar mycket till att jag trivs så bra. Och jag har mycket frihet under eget ansvar, det gillar jag!