Tigist, lösningsarkitekt

Hej Tigist, vad jobbar du med?

— Jag har precis börjat jobba som lösningsarkitekt på IT och ska främst jobba i ett projekt som handlar om att bygga ett nytt system för våra rådgivare.

Min roll blir att se helheten och hitta lösningar som funkar ur både kund- och användarperspektiv. Just nu försöker jag få en bild av Folksam och vår verksamhet för att förstå både affärssidan och utvecklingssidan.

Hur kommer det sig att du sökte jobb på just Folksam?

Jag pluggade data- och systemvetenskap på Stockholms Universitet i Kista och träffade Folksam på en arbetsmarknadsdag. Jag blev intresserad av företaget och när jag såg den här platsannonsen precis när jag tagit examen så sökte jag direkt.

Det lockade mig att jobba på ett stort företag där jag kan utvecklas och tillämpa mina kunskaper på många olika sätt, både på bredden och djupet. Folksams värderingar stämmer dessutom överens med mina och jag gillar särskilt att vi är aktiva inom mångfaldsfrågan. Det finns en acceptans för människors olikheter och en tro på att mångfald stärker kundnyttan. Här vill jag gärna bidra!
Du behöver brinna för utveckling och kundbemötande

Vad tror du blir särskilt kul och utmanande med jobbet?

Jag kommer ju direkt från högskolan och har mycket teoretisk kompetens, så jag hoppas kunna bidra med innovativa och moderna lösningar. Det är stora förändringar på gång inom IT vilket kräver nytänkande. Men jag ser också fram emot att få utbyta erfarenheter med dem som är mer praktiskt erfarna. Utmaningen blir att förstå hela sammanhanget i Folksam eftersom det är ett stort företag med komplex verksamhet. Det ska bli väldigt spännande och lärorikt!

Hur bör man vara för att lyckas som lösningsarkitekt?

Du behöver brinna för utveckling och kundbemötande och vara lyhörd för både kundernas och affärens behov. Det är också viktigt att du ser helheten och har kunskap om både IT och affärsverksamheten.

Folksam har som mål att ha försäkrings- och pensionssparandebranschens mest nöjda kunder – hur kan du bidra till det?

Jag kan bidra genom att hitta lösningar som skapar kundnytta och utveckla system ur kundens perspektiv. Jag hoppas också kunna vara en förebild ur mångfaldsperspektiv och fånga upp behov från våra flerspråkiga kunder.