Helena, verksamhetsanalytiker

Hej Helena, vad jobbar du med?

— Jag jobbar som verksamhetsanalytiker här på Folksam.

De senaste åren har jag arbetat i flera olika projekt. Det projekt jag är med i nu utvecklar ett ärendehanteringsstöd. Det är kul att följa ett så stort projekt i alla faser. Vi verksamhetsanalytiker har fokus på de ”tidiga faserna” som handlar mycket om problemformulering, målanalyser, intressentanalyser och utredningar för att ta fram behoven.

Vi är även med längre fram i utvecklingsprocessen och samarbetar då med andra roller, som exempelvis kravanalytiker. I vissa projekt är vi med ända till implementering.

Beroende på erfarenhet, intresse och projektets sammansättning kan det också hända att vi blir inblandade i andra arbetsuppgifter. Jag har även arbetat med verksamhetsutveckling, förändringsledning och kravanalys.

Vad är särskilt kul och utmanande i ditt jobb?

Jag gillar att sätta mig in i olika verksamheter och de utmaningar som finns där. Folksam är ett stort bolag med många pågående projekt där verksamhetsanalytiker behövs. Samtidigt får jag möjlighet att använda olika metoder och modeller för att lösa problem.

Hur ska man vara för att lyckas som verksamhetsanalytiker?

Du ska framför allt gilla att arbeta tillsammans med andra och ibland också leda andra. Du bör också vara intresserad av att sätta dig in i olika nya områden med helt skilda förutsättningar. Ibland kan du behöva ifrågasätta på ett konstruktivt sätt och bidra med nya tankesätt.
Jag gillar att sätta mig in i olika verksamheter och de utmaningar som finns där

Hur kan du bidra till att Folksam har branschens mest nöjda kunder?

Jag kan bland annat vara med och påverka i olika projekt med kunden i fokus och se till att vi har effektiva arbetssätt. Det bidrar i sin tur till nöjda kunder.

Vad tror du att du jobbar med om tre år?

Jag gillar verkligen verksamhetsutveckling så jag jobbar nog med det om några år också. Men det behöver inte nödvändigtvis vara utveckling inom IT, Folksam är ett stort bolag med många intressanta verksamheter.

Vad är det absolut bästa med att jobba på Folksam?

Vi som jobbar här har verkligen ambitionen att göra ett gott jobb och alla tar ansvar för att det ska gå bra för Folksam. Jag gillar också Folksams samhällsengagemang och allt förebyggande arbete. Det kommer till nytta för både våra kunder och andra.