Fredrik, utvecklingskoordinator

Hej Fredrik, du har haft olika roller hos oss. Kan du berätta om dem och den resa du gjort här?

— Idag är jag utvecklingskoordinator och jobbar med liv- och pensionsförsäkringar.

Jag har gått hit via prissättning av bil- och villaförsäkring, från att vara aktuarie/försäkringsmatematiker från början.

Vad är särskilt kul och utmanande i ditt jobb?

Det som är speciellt roligt är att det är en komplex situation som hela tiden förändras. Allt från lagstiftning och kundbeteenden till marknadens utveckling skiftar över tid. I min nuvarande roll ska jag ju förändra och skapa produkter som marknaden efterfrågar.

Att förstå sambanden mellan dessa, och sedan agera utifrån dem, är utmanande. Sedan är det en trevlig arbetsmiljö med mycket sporrande kollegor som hjälper till att skapa de nya produkterna.

Hur ska man vara för att lyckas i din roll på Folksam?

Strukturerad och utåtriktad. Det senare är viktigast för att få alla att dra åt samma håll när man ska driva igenom en viss förändring eller produkt.

Sedan måste man självklart ha ett gediget försäkringskunnande. En nyfikenhet och en vilja att hitta lösningar behövs också, så att man kan förändra befintliga produkter och att det upplevs som verkliga förbättringar.
Det som är speciellt roligt i mitt jobb är att det är en komplex situation som hela tiden förändras.

Var i bolaget ser du dig själv vara om tre år och varför?

Jag tror jag kommer odla och utveckla den roll jag har idag.

Berätta kort om kundnyttan du gör och hur slutkunden upplever den.

Jag skapar lösningar som ger trygghet för kunderna. Pensions- och livförsäkringar är ju lågintresseprodukter som bara ska finnas där och funka. Den tryggheten vill jag kunna leverera åt kunderna.

Kan du berätta lite om stämningen och arbetsklimatet på jobbet?

Jag tycker vi har en öppen och trevlig stämning där idéer och synpunkter tas emot på ett bra sätt. Sedan gäller det att omvandla våra idéer till något som fungerar i systemen.

Vad ger dig energi utanför jobbet?

Framförallt är det familjen och att följa barnens utveckling. Jag rör lite på mig också, till exempel med löparrundor i skogen och så spelar jag lite golf.

Vad är det absolut bästa med att jobba på Folksam?

Att det är ett så stort företag med så många karriärmöjligheter. Det är tredje tjänsten jag har på Folksam så det finns många vägar att välja på. Och stämningen mellan arbetskamraterna. Den tycker jag är jättebra.