Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Sjuk- & efterlevandeförsäkring

I olika åldrar och familjesituationer behöver man kunna kompensera sig för förlorad inkomst eller större kostnader som tillfälligt kan uppstå – oavsett vad man drabbas av.

Därför är det bra att skaffa sig den trygghet som sjuk- och efterlevandeförsäkringen kan erbjuda.

Du kan och medförsäkra din partner till samma kostnad som du själv betalar.

Ansluts du till om du inte tackar nej.

Det här ersätter försäkringen för dig och äkta hälft

  • Arbetsoförmåga – engångsersättning, 1 700 kronor (efter 90 dagars karens)
  • Dödsfall – engångsbelopp till efterlevande, 140 000 kronor
  • Arbetsoförmåga – månadsersättning, max 1 700 kronor / mån efter karens
  • Vissa diagnoser – engångsersättning, 50 000 kronor

Så mycket kostar det

Priset är det samma både för dig som medlem så väl som din parter om du väljer att medförsäkra denne.

Ålder

Pris

Upp till 26 år

50 kronor

27-35 år

75 kronor

36-45 år

100 kronor

46-65 år

125 kronor

Försäkringar du kan köpa till

Skydd för din sambo

Om du är gift medförsäkras också din äkta hälft. Är du sambo kan du köpa till försäkringsskydd för din partner. Priserna är de samma som ovan för din partner.

Teckna  
Kommunal

Ansluts du till om du inte tackar nej.

Kolla dina rabatter

Upp till 25% rabatt på många försäkringar om du samlar och förebygger!