Information med anledning av

coronaviruset/covid-19

Här hittar du information om hur coronaviruset kan påverka dina försäkringar hos oss. Se gärna efter om du kan hitta svar på dina frågor om corona här på sidan innan du ringer oss.

Så gäller din reseförsäkring

Vi har samlat tips och råd om resor och coronapandemin på en egen sida. Här kan du läsa om hur din reseförsäkring gäller.

Information regarding the COVID-19

Due to the current public health situation, the Ministry for Foreign Affairs advises against non-essential travel to all countries. As a result of the non-essential travel recommendation it is understandable there is a lot of questions about what our travel insurance covers.

Common questions

 • Cancellation protection – if you must cancel your trip due to illness or accident, the insurance will provide compensation for the costs that you are unable to recoup from air carriers and/or tour operators.
 • The insurance policy does not reimburse if you cancel your trip due to the advisement against non-essential travel from the Ministry for Foreign affairs, doctor’s certificate because of belonging in a risk group or if you cancel the trip because of concerns about infection.
 • Going abroad – if you plan to travel abroad the travel policy is valid for acute illness or accident even if the Ministry for Foreign Affairs advises against non-essential travel to all countries. If your trip back to Sweden is cancelled, you must contact your airline company.
We have compiled some of the most frequently asked questions along with some useful information here:

Frequently asked questions in english

Information is also available in the following languages:

Arabic

Persian

Polish

Spanish

Gå in direkt på ditt förbunds sida och se vad som gäller för dig och din inkomstförsäkring. Välj ditt förbund från rullistan.
Vi befinner oss i en historisk och osäker tid med anledning av coronaviruset där många länder inledningsvis vidtog extraordinära åtgärder, allt från att stänga skolor till att förbjuda folksamlingar. Pandemin har påverkat världsekonomin och världens börser har reagerat både upp och ner.

Över tid har börserna tidigare alltid återhämtat sig och vi på Folksam ser inte att det finns någon anledning till att tro att det skulle vara annorlunda den här gången. Men så länge virusspridningen pågår finns det risk för fortsatt oro på marknaderna. Världens centralbanker och politiker gör allt för att försöka mildra effekterna.

Har du frågor om ditt långsiktiga sparande?

Vice vd Michael Kjeller summerar marknadsläget

Hör vår vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Michael Kjeller berätta om turbulensen på marknaden och hur det påverkar Folksam.

Vi är finansiellt stabila och kan stå emot fortsatt turbulens. Hittills har utvecklingen haft en begränsad påverkan på Folksam som bolag.

Våra kapitalförvaltare placerar pengarna i såväl aktier som räntebärande papper, fastigheter och specialplaceringar vilket skapar en diversifierad portfölj som kan stå emot svängningar på marknaden. Samtidigt som aktier i år haft en negativ utveckling har räntebärande placeringar i princip behållit sitt värde.

Vill du som kund läsa om hur du kan tänka långsiktigt kring ditt fondutbud?

Vill du som kund läsa om hur din traditionella försäkring fungerar?

Vill du läsa om nyckeltal och om hur Folksam placerar kapitalet?

Traditionell försäkring är en trygg och enkel sparform för långsiktigt sparande till pension. Den passar dig som inte själv vill bestämma var pengarna ska placeras. Istället är det vi på Folksam som sköter förvaltningen åt dig. Våra kapitalförvaltare placerar pengarna i såväl aktier som räntebärande papper, fastigheter och specialplaceringar vilket skapar en diversifierad portfölj som kan stå emot svängningar på marknaden.

Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har möjlighet till mer eftersom våra kunder får dela på allt överskott. Överskottet fördelas med en återbäringsränta, vilket innebär att en utjämning av avkastning sker över tid.

Traditionell försäkring under finansiell turbulens

Avkastning
Tillgångsportföljen är konstruerad utifrån långsiktiga samband mellan tillgångsslag och marknader. Folksam har inte ändrat sin syn på underliggande strategisk allokering. Under den senaste tiden har tillgångsportföljen fortsatt utvecklats förutsägbart och i linje med bidragen från den generella marknadsutvecklingen för aktier och räntor.

Finansiell ställning – soliditet och konsolidering

Utvecklingen har hittills haft en begränsad påverkan i Folksam Liv. Vi är fortsatt finansiellt stabila och kan stå emot avsevärd fortsatt turbulens.

Folksam Liv i siffror

Hur länge oron på marknaderna kommer att bestå är det ingen som vet. Det vi vet är att avkastningen under perioder som denna ibland kan bli svag och i vissa fall negativ. Som långsiktig pensionssparare är det i princip en omöjlig uppgift att pricka in toppar och dalar.

Det som är viktigt är att ha en riskspridning som är anpassad efter din ålder. Behöver du hjälp med att se över detta, kontakta gärna någon av våra certifierade rådgivare på nedan nummer:

Stockholm: 08-772 72 60
Syd: 03-177 44 215
Mellansverige: 019-19 48 60
Norrland: 06-013 83 35

Sparar du långsiktigt ska du också tänka långsiktigt. Om du har dina pengar placerade på lång sikt, det vill säga 10 år eller mer finns det ingen anledning att göra några förändringar.

Aktier har historiskt gett en bra avkastning på lång sikt. Pengar som du behöver inom 1-2 år ska du generellt sett inte ha placerade på börsen utan på ett sparkonto.

Just nu känner många en oro på grund av coronavirusets spridning, både för sina närmaste men också för sin ekonomiska situation.

Det finns fondförvaltare som väljer att tillfälligt stänga handeln i en fond. Då går det inte att köpa eller sälja andelar i fonden förrän fonder öppnar för handel igen.

Varför fonder stängs

I extremlägen, som nu, kan det vara omöjligt att sätta rätt pris på innehav i en fond. Då kan inte heller pris på fonden tas fram. För att skydda både de som vill sälja, men också de som vill stanna kvar, kan förvaltare välja att tillfälligt stänga handeln för fonden.

När fonder stängs

Det är svårt att säga hur länge en fond kommer ha stängt men hittills har det handlat om några dagar innan den öppnat igen.

Hur det påverkar mig som äger en fondförsäkring

Du förlorar inte dina andelar i en fond om den stänger, men under den tid som fonden är stängd går det inte att byta till en annan fond eller sälja.

Om jag vill köpa eller sälja i en stängd fond

Ifall du har stående köp och placeringar i en fond som just nu är stängd för handel kommer de att göras när fonden öppnas igen.

Vill du sälja ur en stängd fond kommer din begäran att ställas i kö och göras så fort det är möjligt. Om du har begärt återköp av hela försäkringen, men någon av dina fonder är stängd för handel, kommer vi sälja de andra fonderna så länge. Först när alla fonder är sålda, även de som varit stängda, är återköpet färdigt. Om du vill byta till en annan fond gäller samma sak: köp och försäljning går igenom när handeln öppnar igen.

Folksam som företag är ett finansiellt starkt företag. Just nu går flera fonder ner i värde. Historiskt har börsen återhämtat sig, vilket historiskt ibland tagit tid och ibland gått fort.

Har du frågor om ditt långsiktiga sparade?

Kontakta våra certifierade rådgivare.
Stockholm: 08-772 72 60
Syd: 03-177 44 215
Mellansverige: 019-19 48 60
Norrland: 06-013 83 35

Covid -19 kan påverka vårdgarantin i sjukvårdsförsäkringen
I sjukvårdsförsäkringen finns en vårdgaranti. I vissa fall kommer vård inte kunna ges inom den tid vi utlovat i vårdgarantin. Orsaken är det kritiska läget i sjukvården.

Personal från privata vårdgivare behövs dels för att ta hand om svårt sjuka patienter med covid-19, men även för att avlasta den offentliga vården gällande annan kritisk och akut vård. Alla måste nu bidra till att sjukvården fungerar och vi ber om förståelse för att det kan påverka dig som kund, även en tid efter det att den värsta krisen lagt sig. Du som redan har en sjukvårdsförsäkring hos oss och har en planerad operation kan i vissa fall få den uppskjuten. (Om det gäller just dig kommer vårdgivaren att kontakta dig.)

I de fall vi inte kan ge vård inom tiden för vårdgarantin på grund av tidigare nämnda omständigheter, som ligger utom Folksams kontroll, betalas inte ersättning ut från vårdgarantin. Tack för din förståelse.

Börsens svängningar i pandemins spår drabbar inte sparare i traditionell försäkring på samma direkta sätt som de som sparar i fonder eller fondförsäkringar. I en traditionell försäkring med återbäringsränta jämnas avkastningen ut över tiden. Tillfälliga börssvängningar blir därför inte lika kännbara.

Tillgångsportföljen är konstruerad utifrån långsiktiga samband mellan tillgångsslag och marknader. Folksam har inte ändrat sin syn på underliggande strategisk allokering. Under den senaste tiden har tillgångsportföljen fortsatt utvecklats förutsägbart och i linje med bidragen från den generella marknadsutvecklingen för aktier och räntor.

Folksam Liv i siffror

I vår månatliga rapport "Folksam Liv i siffror" redovisar vi viktiga ekonomiska nyckeltal för vår traditionella försäkring varje månad. I den hittar du information om aktuell återbäringsränta, placeringsfördelning, nuvarande solvens, konsolideringsgrad och andra relevanta siffror.

Folksam Liv i siffror

Här beskriver vi vad som gäller kring idrottsförsäkringar i samband med coronaviruset. Följ alltid Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Idrottsreseförsäkringen gäller för nödvändiga och skäliga vårdkostnader om man drabbats av akut sjukdom eller olycksfall under resa, även om du reser till ett område som omfattas av UD:s avrådan.
 • Idrottsreseförsäkringen gäller också för merkostnader för hemresa om man på grund av akut sjukdom eller olycksfall inte kan resa hem på det sätt som planerats.
 • Idrottsreseförsäkringarna innehåller inget avbeställningsskydd.
 • Idrottsreseförsäkringen ersätter inte hemresa i förebyggande syfte för att undvika smitta eller för att man är orolig.
 • Blir du satt i karantän på grund av risk för smittspridning finns inget försäkringsskydd.
 • Försäkring K97 gäller för nödvändiga och skäliga vårdkostnader om man drabbas av akut sjukdom eller olycksfall under sin vistelse i Sverige.
 • Försäkring K97 gäller också för merkostnader till hemlandet om man på grund av akut sjukdom eller olycksfall inte kan resa hem på det sätt som planerats.
 • Försäkring K97 ersätter inte hemresa i förebyggande syfte för att undvika smitta eller för att man är orolig.
 • Blir du satt i karantän på grund av risk för smittspridning finns inget försäkringsskydd.
 • Elitidrottsförsäkringen lämnar inte ersättning för vård utomlands och innehåller inget reseskydd.
 • Elitidrottsförsäkringen har undantag för behandlingar och provtagningar för förkylningssymtom som tex övre luftvägsinfektioner och liknande.
 • Undantaget är även besvär och behandlingar som beror på sjukdom som omfattas av smittskyddslagen.
 • Motionsloppsförsäkringen återbetalar anmälningsavgift till motionsarrangemang som man inte kan delta i på grund av sjukdom eller olycksfall.
 • Motionsloppsförsäkringen återbetalar inte anmälningsavgiften till motionsarrangemang som ställs in eller som man inte kan delta i på grund av att man är satt i karantän.
 • Under coronapandemin gör Folksam en tillfällig tillämpningsutökning av Motionsloppsförsäkringen. Det innebär att den gäller för fullt ut för dom befintliga lopp som på grund av pandemin tvingas ställa om till ett digitalt eller annat coronaanpassat lopp. (Olycksfallsdelen sedan pandemins början och avbeställningsdelen enligt nytt beslut från och med 17 november 2020).

Gruppolycksfallsförsäkringarna och tjänsten Råd och Vård för idrottsskador lämnar inte ersättning för sjukdom eller smitta av bakterier, virus eller annat smittämne.

Sjukvårdsförsäkring

Ingen ersättning lämnas för sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring vuxen

Kan erhålla ersättning vid sjukhusvistelse, dödsfall, kris och invaliditet vid sjukdom. Gäller försäkringen Sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Inkomstförsäkring

Gäller som vanligt, enligt ordinarie försäkringsvillkor.

Individuell sjukförsäkring

Undantag för sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen kan förekomma, vilket i så fall framgår av det ordinarie försäkringsvillkoret

Gruppsjukförsäkring

Gäller som vanligt enligt ordinarie försäkringsvillkor

Individuell livförsäkring

Gäller som vanligt enligt ordinarie försäkringsvillkor

Grupplivförsäkring

Gäller som vanligt enligt ordinarie försäkringsvillkor

Sparandeförsäkring

Gäller som vanligt enligt ordinarie försäkringsvillkor. Här kan du läsa mer om sparande.
Om din verksamhet måste stänga ner
Om du har Epidemiavbrottsförsäkring i företagsförsäkringen kan du få ersättning för förlorat täckningsbidrag på grund av smitta i den egna verksamheten, om myndigheter har ingripit och stängt ner din verksamhet med stöd av lagen.

Om du har Epidemiavbrottsförsäkring framgår det av ditt försäkringsbrev.

Företagsförsäkringen täcker inte avbrott på grund av t ex brist av varor eller sjuk personal. Den täcker inte heller om din omsättning minskar till följd av coronavirusets påverkan på omvärlden.

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom
Om du har tecknat en sjukavbrottsförsäkring för namngivna nyckelpersoner i företaget så gäller den utan undantag. Sjukavbrottsförsäkringen ger ersättning om någon av de namngivna personerna blir sjuk och arbetsoförmögen i mer än 30 dagar.

Om du är på tjänsteresa
Vid sjukdom
Tjänstereseförsäkringen gäller om du eller en av dina anställda insjuknar i coronaviruset i samband med tjänsteresa, om resan påbörjades innan det fanns en reseavrådan från UD. Då kan ni få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader, som till exempel kostnader för vård och behandling, resor i samband med vården och merkostnad för den sjukes hemresa.

Vid inställd resa
Avbeställningsskyddet för tjänsteresor gäller om du eller din anställda en nära anhörig till er blir sjuk.

Försäkringen omfattar däremot inte avbokningar på grund av rädsla för att bli sjuk, eller som beror på inställda avgångar eller UD:s avrådan.

Om en tjänsteresa blir inställd på grund av att flygbolaget eller arrangören ställer in avgången bör ni kontakta dem för frågor om ersättning.

Folksamgruppen investerar 700 miljoner kronor i en obligation utgiven av IFC, som är den del av Världsbanken som riktar sig mot den privata sektorn.

Obligationen ges ut för att finansiera stöd till företag som påverkas av pandemin relaterad till coronaviruset.

Stödet syftar till att företagen ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet och behålla sina anställda. Företag i strategiska sektorer som medicinsk utrustning och läkemedel kommer ges direkt stöd för att bland annat säkra att leverantörskedjor kan upprätthållas.

– Vi är glada över den här möjligheten att genom en investering delta i kampen mot de negativa effekterna av coronaviruset och skapa trygghet för företag och deras anställda, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef i Folksamgruppen.

Den pandemi vi nu upplever har stor global påverkan på alla delar av samhället. I Folksamgruppen försöker vi just nu göra allt för att driva verksamheten på ett säkert sätt för våra kunder och medarbetare. Vår kundtjänst besvarar samtal, våra skadereglerare tar hand om våra kunders skador och vi fortsätter att försäkra nya kunder.

–Folksamgruppens första och största fokus är alltid våra kunder. Folksamgruppen försäkrar närmare varannan svensk och det är en utmanande tid för oss alla idag. Vi gör vårt yttersta för att våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga och samtidigt bidra till att minska spridningen av coronaviruset, säger Ylva Wessén.