Vanliga frågor och svar

Här ser du svar på frågor som ofta ställs till oss. Får du inte svar på just din fråga, kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig.

Frågor om fordon

Bilförsäkringen gäller i de flesta europeiska länder. Tänk bara på att i en del länder krävs att du har med dig ett Grönt kort.

Det beror på om du ska importera från ett EU-land eller till exempel USA och Kanada.

Transportstyrelsens hemsida finns information och anvisningar om hur du går tillväga.

Om du har vårt paket Bilförsäkring Stor eller bilförsäkring med tillvalet vagnskada – betalar du bara halva din vagnskadesjälvrisk, resten står vi för. Har du endast paketet bilförsäkring men vagnskadegaranti betalar vi den del av självrisken som överstiger <<3 000>> kronor.

Med Bilförsäkring Stor betalar du ingen självrisk för skador på din bil eller om du har valt bilförsäkring och har valt till vagnskada.

I Bilförsäkring ingår trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. Om du vill kan du välja till vagnskadeförsäkring. Du kan också välja till Hyrbil och Assistans.

I Bilförsäkring Stor ingår också vagnskadeförsäkring, som ersätter skador på det egna fordonet när du själv är vållande till exempel om du kör i diket men också vid skadegörelse. Här ingår också Hyrbil, Assistans och försäkring mot otursmoment som till exempel feltankning.

När du köper en ny bil, ingår ofta vagnskadegaranti. Då kan du välja Bilförsäkring utan vagnskademomentet.

Du måste själv anmäla ägarbyte och teckna försäkring. Ägarbytet måste du anmäla till Bilregistret inom en vecka. Försäkring måste du teckna senast på och från och med ägarbytesdagen. För att försäkringen ska gälla måste försäkringstagaren och ägaren till bilen vara samma person.

Bilfirman anmäler ägarbytet och tecknar försäkring åt dig.

  • Börja med att sätta ut en varningstriangel. Märk ut platsen där du körde på djuret.
  • Särskilda markeringsremsor finns hos Bilprovningen, men en vit plastpåse eller liknande fungerar också. Anmäl till polisen på telefon 112.
  • Lämna en så noggrann platsbeskrivning som du kan. Om du är osäker var du är, kan du nollställa trippmätaren och köra till en plats där du känner igen dig.
  • Kom ihåg att du har anmälningsplikt. Om du inte anmäler till polisen blir böterna minst <<2 000>> kronor.

Laga skadan så fort det går innan det blir en lång spricka och du måste byta hela vindrutan. När du lagar vindrutan slipper du självrisken. När du byter vindrutan betalar du ordinarie självrisk.

Enligt trafikskadelagen måste alla fordon som används i trafiken ha en trafikförsäkring. Om du inte tecknar trafikförsäkring behöver du betala en straffavgift. Den är mycket högre än priset på försäkringen.