Folksam anmäler spridning av personuppgifter till Datainspektionen

Folksam har vid en intern kontroll upptäckt att uppskattningsvis 1 miljon personers personuppgifter, varav vissa är att betrakta som känsliga, har delats med digitala samarbetspartner.

Folksam har stoppat denna delning, begärt att uppgifterna raderas hos partnerföretagen och anmält det inträffade till Datainspektionen.

Som kund ska du kunna känna dig trygg med hur Folksam hanterar dina personuppgifter och vi ser allvarligt på det som inträffat.

Personuppgifterna har delats i samband med att kunder och besökare har varit i ett köpflöde på folksam.se eller inloggade på Mina sidor till företag såsom Facebook, Google, Microsoft, LinkedIn samt andra digitala samarbetspartners.

Detta har i första hand gjorts för att kunna ge dig som kund och besökare på folksam.se personliga och relevanta erbjudanden i våra egna och andras kanaler.

Vi har stoppat delningen av känsliga personuppgifter överallt där vi upptäckt att vi delat dem och vi jobbar hårt med att säkerställa att vi har rutiner och avtal på plats som gör att detta inte kan hända igen.

Vi har även gjort en anmälan till Datainspektionen. Vi arbetar med att kartlägga vilka personuppgifter vi delar med våra samarbetspartner och hur vi delar dem.

Slutligen har vi har skickat in en begäran om att alla känsliga personuppgifter ska gallras hos de företag vi skickat uppgifterna till.

De känsliga personuppgifterna som har delats är besök på förbundssidor eller i köpflöden för försäkringar, bland annat för gravidförsäkring.

I nuläget finns inga uppgifter om att informationen har använts av tredje part på något otillbörligt sätt, men det pågår ett arbete med att säkerställa vad som har hänt med de uppgifter vi har skickat över.

Folksam har i kontakter med de samarbetspartner som mottagit personuppgifter begärt att de uppgifter som kan betraktas som känsliga ska raderas.