Träffa några av våra ledare

På Folksam tror vi på en gemensam kultur där vi jobbar tillsammans för att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vi jobbar i gemensam riktning med ständigt lärande på vägen. Och vi tycker att tillit och öppenhet är A och O. Men vad betyder det här i praktiken? Och hur är det egentligen att vara ledare på Folksam? Här berättar fyra av våra många ledare om hur de ser på sitt jobb.

Vänd på korten för att läsa mer.

Nu ska våra ledare få svara på några frågor. Vill du läsa varje enskild ledares svar som en separat intervju? Du hittar länkar till dem längst ner på den här sidan.

Klicka på frågorna för att fälla ut svaren.