Vår organisation

— personliga och engagerade

Folksam Fastigheter ansvarar för Folksams ägande i fastigheter. Inom Folksam finns fastigheter ägda av Folksam Liv och Folksam Sak, KPA Pension och KPs Pensionsstiftelse.

Våra medarbetare har bred kompetens och är insatta och engagerade i verksamheten. Som hyresgäst hos oss möter du många av oss personligen. Vi finns i Malmö och i Stockholm, där vi har vårt huvudkontor.
Lars Johnsson
Stefan Vinglid
Mia Salin
Thomas Dansk
Anna Törnkvist
Niklas Langer
Erik Löfberg
Viktor Hansson

Asset Manager

Våra Asset Managers följer löpande upp fastighetsförvaltningen och styr mot uppsatta mål. Såväl kvaliteten i arbetet som resultatet utvärderas noga. Man arbetar också med att förbättra fastigheterna och utveckla deras fulla potential i användning och effektivitet. På så sätt skapar vi ytterligare värden för våra ägare – försäkringskunderna i Folksam.

Investment Manager

Våra Investment Managers arbetar med att höja kvaliteten i fastighetsbeståndet genom att förvärva attraktiva fastigheter på hyresmarknaden, samtidigt som de ibland säljer objekt som ligger utanför vår investeringsstrategi. De följer och analyserar förhållandena på fastighetsmarknaden och föreslår vid behov förändringar av gällande investeringsstrategi.

Project Manager

Vår Project Manager driver större utvecklingsplaner där Folksam har en del i stadsutvecklingen. De strävar efter att höja kvaliteten i beståndet genom att identifiera större utvecklingsmöjligheter och är kravställare när Folksam Fastigheter är byggherre i nyproduktion av i första hand bostäder.