Vår organisation

— personliga och engagerade

Folksam Fastigheter ansvarar för Folksams ägande i fastigheter. Inom Folksam finns fastigheter ägda av Folksam Liv och Folksam Sak, KPA Pension och KPs Pensionsstiftelse.

Våra medarbetare har bred kompetens och är insatta och engagerade i verksamheten. Som hyresgäst hos oss möter du många av oss personligen. Vi finns i Malmö och i Stockholm, där vi har vårt huvudkontor.
Lars Johnsson
Anders Berg
Kristina Sawjani
Stefan Vinglid
Mia Salin
Malin Lövemark
Karin Barck-Holst
Anna Törnkvist
Ingrid Eriksson
Yvonne Andersson

Asset Manager

Våra Asset Managers följer löpande upp hur förvaltningsentreprenören utför fastighetsförvaltningen och om uppsatta mål nås. Såväl kvaliteten i arbetet som resultatet utvärderas noga. Man arbetar också med att förbättra fastigheterna och utveckla deras fulla potential i användning och effektivitet. På så sätt skapar vi ytterligare värden för våra ägare – försäkringskunderna i Folksam.

Investment Manager

Våra Investment Managers arbetar med att höja kvaliteten i fastighetsbeståndet genom att förvärva attraktiva fastigheter på hyresmarknaden, samtidigt som de ibland säljer objekt som inte är eftertraktade bland hyresgäster eller passar bättre in hos någon annan fastighetsägare. De följer och analyserar förhållandena på fastighetsmarknaden och föreslår vid behov på förändringar av gällande investeringsstrategi.

Project Manager

Vår Project Manager driver större utvecklingsplaner där Folksam har en del i stadsutvecklingen. De strävar efter att höja kvaliteten i beståndet genom att identifiera större utvecklingsmöjligheter och är kravställare när Folksam Fastigheter är byggherre i nyproduktion av i första hand bostäder.