Aktuellt

Här kan du läsa de senaste nyheterna om våra fastigheter.

Folksam tecknar genom Folksam Sak avtal med Skanska om förvärv av den nybyggda kontorsfastigheten Långan 1 i Malmö Stad. Affären är värd 580 miljoner kronor och fastigheten utgörs av cirka 10 000 kvadratmeter kontor.

Till pressmeddelandet

Folksam har genom dotterföretaget KPA Pensionsförsäkring tecknat avtal med GIC om förvärv av fastigheten Kåkenhusen 37 (Kungshuset) i centrala Stockholm.

Det underliggande fastighetsvärdet är 1 510 miljoner kronor och fastigheten utgörs av drygt 16 600 kvadratmeter.

Läs pressmeddelandet här

Folksam tecknar ett nytt förvaltningsavtal med Newsec och outsourcar därmed hela fastighetsförvaltningen. Genom att samtidigt bygga upp en ny Asset Management-organisation skapas ett ökat strategiskt och finansiellt fokus med en tydligt värdeskapande inriktning för Folksam Fastigheter och förutsättningar för bästa möjliga förvaltning.

Folksam har en expansiv strategi för sitt fastighetsinnehav och har en ambition att öka fastighetsexponeringen med 10 miljarder kronor de närmaste åren.

– Långsiktiga fastighetsinvesteringar bidrar till att bygga Folksams ekonomiska styrka för att tryggt förvalta försäkringstagarnas pengar. Med en ökad andel fastigheter i Folksams placeringsportföljer sänker vi risken utan att göra avkall på den förväntade avkastningen, säger Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam.

Genom att outsourca fastighetsförvaltningen till marknadens bästa förvaltare säkerställer Folksam att hyresgästerna får fortsatt god service i med i stort sett samma personal. Övergången till den nya organisationen kommer att ske den första oktober 2015.

Folksam tecknar nytt förvaltningsavtal med Newsec

Enligt Folksams nya placeringsstrategi för fastigheter ska investeringarna i portföljen ökas med cirka 10 miljarder kronor från dagens 18 miljarder kronor, under de kommande åren. Det innebär ett ökat strategiskt och finansiellt fokus. Därför ingår Fastighetsavdelningen organisatoriskt sedan den 1 mars 2015 i Kapitalförvaltningen.

I och med placeringsstrategins inriktning, att fastigheter likställs med övriga placeringsslag, väljer Folksam nu att lägga ut (outsourca) den operativa fastighetsförvaltningen. I dagsläget är mer än 95 procent av Folksams totala förvaltade kapital utlagt till olika aktörer, där Swedbank Robur är den största. Beslutet innebär att även de sista procenten kommer att förvaltas av externa aktörer.

Lars Johnsson har som prioriterat uppdrag att genomföra förändringen. Ambitionen är att outsourcingen ska vara slutförd i augusti 2015.

Lars Johnsson tillträdde den 1 mars 2015 som ny chef för Folksams fastighetsavdelning.

– Jag är glad att Lars har valt att komma till oss i Folksam. Vi har en ny placeringsstrategi för fastigheter i syfte att vässa Folksam för framtiden. Den kräver både ett affärsmannaskap i placeringsfrågor samt förmåga och erfarenhet av att leda och driva organisationsutveckling, säger Folksams kommunikationsdirektör Pia Carlsson Thörnqvist.

Lars Johnsson har 27 års erfarenhet från fastighetsbranschen, senast som vice vd och chef för fastighetsinvesteringar på Vasakronan. Han har och har haft olika styrelseuppdrag för bland andra Vasallen, Fortifikationsverket och bostadsbolaget Willhem.

– Folksam är inne i en spännande fas med höga ambitioner när det gäller utveckling av både placeringsportfölj och verksamhet. Jag tycker det ska bli väldigt roligt att bidra till det och känner att jag är väl förberedd för uppgiften, säger Lars Johnsson.

Lars Johnsson efterträdde Torbjörn Wiberg.