Asset Management

Våra fastigheter förvaltas av Newsec, som är den för oss bästa samarbetspartner bästa förvaltaren för att sköta om våra fastigheter och kunder.

De ansvarar för att våra hyresgäster trivs i sina lokaler och lägenheter, att vi uppfyller alla myndighetskrav och att byggnaderna drivs och underhålls på ett bra sätt.

Vi på Folksam Fastigheter följer via våra Asset Managers noga hur denna förvaltning fungerar och utvärderar löpande kvaliteten i arbetet. Vi arbetar också ständigt med att försöka förbättra våra fastigheter, att utveckla deras fulla potential i användning och effektivitet. På så sätt skapar vi ytterligare värden för våra ägare, det vill säga försäkringskunderna i Folksam.

Dessutom höjer vi kvaliteten i beståndet genom att förvärva eller utveckla nya och på hyresmarknaden attraktiva fastigheter. Vi kan naturligtvis även sälja objekt som inte är eftertraktade för hyresgäster eller passar bättre in hos någon annan fastighetsägare.

Newsec