Ansvarsfull fastighetsägare

Det är kunderna som äger Folksamgruppen. Det skapar förutsättningar för långsiktighet och ansvarstagande för en hållbar utveckling, även när det gäller fastighetsägandet.

Därför präglas även vår fastighetsverksamhet av ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

Med det menar vi att hållbarhet genomsyrar hela verksamheten genom såväl miljöhänsyn (med tydliga miljömål och livcykeltänkande) som social hållbarhet (såsom trygghet och etik).

Folksams hållbarhetsarbete utgår från påverkan, ständiga förbättringar och transparens. Ett sätt att kvalitetssäkra vårt arbete är att miljöcertifiera våra fastigheter.

Vi brukar tala om ansvarsfullt fastighetsägande, helt i linje med Folksams vision om att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld.
  • Driva vår fastighetsverksamhet mot tydliga miljömål och aktivt arbeta med energieffektivisering.
  • Samverka och utveckla goda relationer och hållbara beteenden med kunder och intressenter, såsom leverantörer, bostads- och lokalhyresgäster.
  • Ha ett miljömedvetet och socialt hållbart förhållningssätt vid förvärv, förvaltning, uthyrning och projektverksamhet.
Här kan du läsa mer om vår fastighetsverksamhet för 2019.

En ansvarsfull fastighetsägare

GreenAdvisor

GreenAdvisor visar Folksams fastighetsbestånd på en karta och visar miljödata, mediestatistik och dokument för respektive fastighet. Bland annat finns data för energiprestanda, miljöklassning och elanvändning. Från dessa värden kan diagram skapas för att enklare jämföra fastigheterna sinsemellan.

Folksam Fastigheter på GreenAdvisor