Hållbara fastigheter

Folksam Fastigheter investerar i attraktiva fastigheter för boende och verksamheter. Fastigheterna vi investerar i ska hålla god standard och underhållas på ett bra sätt.

Genom GreenAdvisor kan du själv se hur våra fastigheter bland annat miljöklassas.

GreenAdvisor

GreenAdvisor visar Folksams fastighetsbestånd på en karta och visar miljödata, mediestatistik och dokument för respektive fastighet. Bland annat finns data för energiprestanda, miljöklassning och elanvändning. Från dessa värden kan diagram skapas för att enklare jämföra fastigheterna sinsemellan.

Folksam Fastigheter på GreenAdvisor