Investeringsstrategi

Folksam Fastigheter investerar i attraktiva fastigheter för boende och verksamheter. Vår strävan är att äga de kontors- och butikshus som företag och organisationer vill hyra sin lokal i.

Det betyder att de ska vara välbelägna och möta dagens krav på effektiva kontorslösningar, samtidigt som butikerna ska ha goda förutsättningar till försäljning.

I våra bostäder ska hyresgästen trivas och känna stolthet över sitt boende.

Idag äger Folksam fastigheter huvudsakligen i Stockholm och i Skåne. Men vi letar även efter kontorsbyggnader i innerstadslägen i Göteborg och Uppsala och bostäder som har god standard och finns på orter där befolkningstillväxten är bra.

Vi kan också investera i samhällsfastigheter om förutsättningarna är de rätta.