Investeringsstrategi

Folksam Fastigheter investerar i attraktiva fastigheter för boende och verksamheter. Vår strävan är att äga de kontors- och butikshus som verksamhetsidkarna helst vill hyra sin lokal i.

Det betyder att de ska vara välbelägna och möta dagens krav på effektiva kontorslösningar, samtidigt som butikerna ska ha goda förutsättningar till försäljning. I våra bostäder ska hyresgästen trivas och känna stolthet över sitt boende.

Idag äger vi fastigheter huvudsakligen i Stockholm och i Skåne. Det är i första hand också på dessa tillväxtorter vi nu ska öka vårt fastighetsinnehav. Det vi letar efter är kontorsbyggnader i innerstadslägen och bostäder som har god standard och finns på delmarknader där befolkningstillväxten är bra. Det kan också vara aktuellt för oss att investera i samhällsfastigheter om förutsättningarna är de rätta.