Vårt hållbarhetsarbete i praktiken

Tre hållbarhetsexempel från 2021

Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i våra försäkrings- och pensionserbjudanden. Här kan du ta del av tre olika exempel på hur vi har arbetat med hållbarhet under 2021.

Bättre skydd för våldsutsatta i hemmet

För tre år sedan införde Folksam ersättning och stöd i hemförsäkringarna för kunder som utsatts för våld i nära relationer.

Under 2021 har skyddet förbättrats med överfallsersättning vid upprepat fysiskt våld och ett ekonomiskt stöd för att täcka akuta merkostnader som uppstår när brottsoffret behöver lämna hemmet. Det kan handla om resor till kvinnojour eller annat akut boende samt kostnader för mat, telefonkort, hygienartiklar och liknande.

Den ersättning som kunderna kan få är ett komplement till det skydd samhället erbjuder.

Det här ingår i försäkringen

  • Överfallsersättning för enskilda skadehändelser.
  • Ersättning för personer som utsätts för upprepat fysiskt våld.
  • Ersättning för merkostnader som uppstår när man tvingas lämna sitt gemensamma hem och ordna med annat boende.
  • Möjlighet till tio kontakter med psykolog och kostnader för resor samt eventuell tolk till besöket.
  • Barn som utsätts för sexuella övergrepp eller våld i hemmet kan få ersättning från Folksam långt efter övergreppet.

En sommar med många översvämningar

Det har varit en sommar då det skett historiskt många översvämningar. Folksams kunder anmälde under sommaren 2021 nästan tio gånger fler skador relaterade till översvämningar jämfört med ett normalt år.

Det kraftiga regnovädret som i augusti satte bostadsområden i Gävleborg helt under vatten drabbade många av våra kunder, främst med översvämmade villakällare.
Översvämningar efter regnovädret i Gävleborg sommaren 2021.
Den första insatsen som behövdes var att få bort vatten ur källare och börja med avfuktning. Folksams skadeorganisation, tillsammans med partner, samlade all tillgänglig personal och utrustning och arbetade med förstärkt bemanning för att kunderna skulle få så snabb hjälp som möjligt.

Många kunder hade vid årsskiftet 2021/2022 fått sin skada värderad och ersatt. Att reparera en översvämmad villa tar dock lång tid då skadade utrymmen behöver rivas och avfuktas innan man kan börja återställa. Troligtvis kommer reparationsarbetet i Gävle att pågå fram till sommaren 2022 beroende på omfattningen av skadan och tillgången till byggnadsentreprenörer.

Nya klimatmål för placeringsportföljerna

Vid slutet av första kvartalet 2021 presenterade Folksamgruppen nya klimatmål till 2025 för placeringsportföljerna. Målen innebär bland annat att främja tillgången av gröna investeringar och att klimatavtrycket från aktier, företagsobligationer och fastigheter ska minska med 29 procent.
Vi vill säkerställa att klimatarbetet är strategiskt förankrat i de bolag som Folksamgruppen äger, i synnerhet bland de bolag som idag har störst klimatavtryck. Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet samt vice vd i Folksam, om Folksamgruppens nya klimatdelmål.
Vi har identifierat de 121 största utsläpparna av växthusgaser i koncernens placeringsportföljer. Bolag som redan täcks av våra befintliga påverkansinitiativ inom klimat har rensats bort från listan.

Fram till 2025 kommer vi via bolagsstämmor, direkta möten och andra påverkansaktiviteter arbeta för att resterande 86 bolag successivt förbättrar sin rapportering och målsättning kopplat till klimatomställningen.

Målet är att minst 50 procent av de 86 största utsläpparna i Folksamgruppens placeringsportföljer ska ha antagit vetenskapligt förankrade klimatmål. Vid slutet av första kvartalet 2021 var den siffran 23 procent.