Ledningsgrupp och styrelser

Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag.

Att Folksam är ömsesidigt innebär att vi ägs av våra kunder.
Jens Henriksson
vd, koncernchef
Ylva Wessén
chef Vd-staben och vice vd
Elisabeth Sasse
chef Affärsområde Partner och kollektivavtal
Johan Rudén
chef IT, CIO
Daniel Barr
chef Produkt
Harriet Pontán
chef Människor och miljöer
Michael Kjeller
chef Kapitalförvaltning
AnnKristine Wuopio-Mogestedt
chef Skador och pensionsservice, CCO
Per Ardehed
chef Marknad och försäljning
Britta Burreau
vd KPA Pension
Jesper Andersson
ekonomidirektör CFO
Anna-Karin Laurell
chef affärsområde Privat

Styrelse Sak

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande Ordförande LO
Eva Nordmark Ordförande TCO
Ulf Andersson Ekonomichef IF Metall
Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet
Bo Jansson F.d. förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
Anders Lago Förbundsordförande HSB
Leif Linde Vd Riksbyggen
Malin Ackholt Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket
Helena Liljedahl Vd KF fastigheter AB
Patrik Nygren Vd Unionen Medlemsförsäkring AB
Heidi Stensmyren Förbundsordförande Sveriges Läkarförbund
Pia Carlsson Thörnqvist Varumärkes- och organisationschef KF ekonomisk förening

Personalrepresentanter

Ann-Louise Andersson Akademikerföreningen
Kerstin Kujala FTF
Kristina Edin FTF (suppleant)
Mikael A Carlsson Handels
Magnus Johansson Handels (suppleant)

Externa revisorer, utsedda av stämman

Anders Bäckström revisor, auktoriserad revisor KPMG
Hans Eklund lekmannarevisor, KF
Michael Nyqvist lekmannarevisor, LO
Shoshana Kushner lekmannarevisor, TCO

Styrelse Liv

Lars Ericson, ordförande Vd Konsumentföreningen Stockholm
Eva-Lis Sirén Ordförande Lärarstiftelsen
Göran Arrius Ordförande Saco
Britt Hansson Vd och koncernchef OK ekonomisk förening
Cecilia Hermansson Forskare KTH och seniorekonom på Swedbank
Lars-Inge Larsson Förbundskassör SKPF
Jonas Nordling Förbundsordförande Journalistförbundet
Elisabeth Brandt Ygeman 2:e vice förbundsordförande Handels
Tobias Baudin Förbundsordförande Kommunal
Johan Lindholm Förbundsordförande Byggnads
Eva Nordström Vd Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
Mikael Åbom Vd och koncernchef Fonus ekonomisk förening

Personalrepresentanter

Susanna Järnek Akademikerföreningen
Anders Johansson FTF
Anneli Ersson FTF (suppleant)
Mikael Täll Handels
Maria Bolin Handels (suppleant)

Externa revisorer, utsedda av stämman

Magnus Ripa revisor, auktoriserad revisor KPMG
Hans Eklund lekmannarevisor, KF, HSB och Riksbyggen
Michael Nyqvist lekmannarevisor, LO
Shoshana Kushner lekmannarevisor, TCO