Ledningsgrupp och styrelser

Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag.

Att Folksam är ömsesidigt innebär att vi ägs av våra kunder.
Jens Henriksson
vd, koncernchef
Ylva Wessén
chef Vd-staben och vice vd
Elisabeth Sasse
chef Affärsområde Partner och kollektivavtal
Gunnar Fröderberg
chef IT, CIO
Daniel Barr
chef Produkt
Harriet Pontán
chef Människor och miljöer
Michael Kjeller
chef Kapitalförvaltning
AnnKristine Wuopio-Mogestedt
chef Skador och pensionsservice, CCO
Per Ardehed
chef Marknad och försäljning
Britta Burreau
vd KPA Pension
Jesper Andersson
ekonomidirektör CFO
Anna-Karin Laurell
chef affärsområde Privat

Styrelse Sak

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande Ordförande LO
Ulf Andersson Ekonomichef IF Metall
Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet
Therese Guovelin Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket
Bo Jansson Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
Anders Lago Förbundsordförande HSB
Leif Linde Vd Riksbyggen
Eva Lindh Socionom
Magnus Ling Generalsekreterare Svenska Turistföreningen
Karin Mattsson Weijber Egen företagare
Anita Modin Pensionärsrepresentant
Eva Nordmark Ordförande TCO

Personalrepresentanter

Ann-Louise Andersson Akademikerföreningen
Mikael A. Carlsson Handels
Kerstin Kujala FTF
Cecilia Graff FTF (suppleant)
Magnus I. Johansson Handels (suppleant)

Externa revisorer, utsedda av stämman

Anders Bäckström revisor, auktoriserad revisor KPMG
Hans Eklund lekmannarevisor, KF
Michael Nyqvist lekmannarevisor, LO
Shoshana Kushner lekmannarevisor, TCO

Styrelse Liv

Göran Lindblå ordförande Styrelseordförande OKQ8
Göran Arrius Ordförande SACO
Elisabeth Brandt Ygeman Förbundssekreterare Handels
Lars Ericson Vd Konsumentföreningen Stockholm
Britt Hansson Vd och koncernchef OK ekonomiska förening
Cecilia Hermansson Gästforskare inom bank och finans KTH
Maj-Britt Johansson-Lindfors Styrelseordförande Coop Nord
Lars-Inge Larsson Förbundskassör SKPF
Jonas Nordling Förbundsordförande Journalistförbundet
Niklas Rengen Ekonomichef Svenska Kommunalarbetareförbundet
Jan Rudén Förbundsordförande SEKO
Eva-Lis Sirén Ordförande Lärarstiftelsen

Personalrepresentanter

Anders L Johansson FTF
Susanna Järnek Akademikerföreningen
Mikael Täll Handels
Anneli Ersson FTF (suppleant)
Heléne Thylin Handels (suppleant)

Externa revisorer, utsedda av stämman

Magnus Ripa revisor, auktoriserad revisor KPMG
Hans Eklund lekmannarevisor, KF, HSB och Riksbyggen
Michael Nyqvist lekmannarevisor, LO
Shoshana Kushner lekmannarevisor, TCO