Ledningsgrupp och styrelser

Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag.

Att Folksam är ömsesidigt innebär att vi ägs av våra kunder.
Jens Henriksson
vd, koncernchef
Ylva Wessén
chef Vd-staben och vice vd
Elisabeth Sasse
chef Affärsområde Sak
Johan Rudén
chef IT, CIO
Daniel Barr
chef Produkt
Harriet Pontán
chef Människor och miljöer
Michael Kjeller
chef Kapitalförvaltning
AnnKristine Wuopio-Mogestedt
chef Skador och pensionsservice, CCO
Per Ardehed
chef Marknad och försäljning
Britta Burreau
vd KPA Pension
Jesper Andersson
ekonomidirektör CFO
Anna-Karin Laurell
chef Affärsområde Liv

Styrelse Folksam Sak

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande Ordförande LO
Malin Ackholt Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket
Ulf Andersson Ekonomichef IF Metall
Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet
Åsa Fahlén Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
Anders Lago Förbundsordförande HSB
Helena Liljedahl Vd KF Fastigheter AB
Leif Linde Vd Riksbyggen
Eva Nordmark Ordförande TCO
Patrik Nygren Vd Unionen Medlemsförsäkring AB
Heidi Stensmyren Förbundsordförande Sveriges Läkarförbund
Pia Carlsson Thörnqvist Chef Varumärke & Medlem KF ekonomisk förening

Personalrepresentanter

Ann-Louise Andersson Akademikerföreningen
Kerstin Kujala FTF
Kristina Edin FTF (suppleant)
Mikael A Carlsson Handels
Magnus Johansson Handels (suppleant)

Externa revisorer, utsedda av stämman

Anders Bäckström revisor, auktoriserad revisor KPMG
Hans Eklund lekmannarevisor, KF
Michael Nyqvist lekmannarevisor, LO
Leif Hansson lekmannarevisor, TCO

Styrelse Folksam Liv

Lars Ericson, ordförande Vd Konsumentföreningen Stockholm
Göran Arrius Ordförande Saco
Tobias Baudin Förbundsordförande Kommunal
Britt Hansson Vd och koncernchef OK ekonomisk förening
Cecilia Hermansson Forskare KTH och seniorekonom på Swedbank
Lars-Inge Larsson Förbundskassör SKPF
Johan Lindholm Förbundsordförande Byggnads
Jonas Nordling Förbundsordförande Journalistförbundet
Eva Nordström Vd Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
Elisabeth Brandt Ygeman 2:e vice förbundsordförande Handels
Mikael Åbom Vd och koncernchef Fonus ekonomisk förening
Johanna Jaara Åstrand Förbundsordförande Lärarförbundet

Personalrepresentanter

Susanna Järnek Akademikerföreningen
Anders Johansson FTF
Anneli Ersson FTF (suppleant)
Mikael Täll Handels
Maria Bolin Handels (suppleant)

Externa revisorer, utsedda av stämman

Magnus Ripa revisor, auktoriserad revisor KPMG
Hans Eklund lekmannarevisor, KF, HSB och Riksbyggen
Michael Nyqvist lekmannarevisor, LO
Leif Hansson lekmannarevisor, TCO