Folksams stämmor

För oss är det viktigt att du som kund och ägare kan vara med och påverka det vi gör. Varje år har vi därför ett direktval där du kan nominera och rösta på den person som du vill ska företräda dina intressen på våra bolagsstämmor.

Stämmorna för Folksam Liv och Folksam Sak äger rum den 15 april 2021 på Folksams huvudkontor i Stockholm.

För valda fullmäktigeledamöter

Anmäla ärende
Du som är fullmäktigeledamot har möjlighet att lämna förslag om att ett ärende ska behandlas på stämman. En förutsättning för att ett förslag ska kunna behandlas är att frågan kan bli föremål för beslut. Om du vill ha ett ärende behandlat på stämman vill vi att du senast den 4 mars anmäler ett skriftligt förslag till stamman@folksam.se alternativt Folksam Stämman, S5, 106 60 Stockholm.

Anmäla deltagande

Under februari kommer vi att skicka praktisk information om stämman till dig som vald fullmäktigeledamot. Information om hur bokning av resa och boende sker, hur anmälan om deltagande går till med mera.

För dig som är försäkringstagare

Anmäla deltagande
Du som försäkringstagare har vanligtvis möjlighet att närvara på stämman, men med anledning av rådande situation med Corona-viruset finns tyvärr inte den möjligheten i år. Vi beklagar detta och hälsar dig välkommen vid nästa års stämma.

Folksam Sak

Namn Ålder
Ordinarie fullmäktigeledamot  
Labinot Malaj, Malmö 33
Jenny Tillander, Landskrona 52
Tony Sundbom, Luleå 45
Leif Johansson, Bro 62
Thomas Siljesvärd, Enköping 51
Sak suppleant  
Jonas Gunnarsson, Svensbyn 40
Lotten Rapp, Fränssta 31
Emil Forsberg, Mölndal 31
Joakim Lindqvist, Hammarö 34
Mahmoud Abdalla, Farsta 33

Folksam Liv

Namn Ålder
Ordinarie fullmäktigeledamot  
Joakim Nexbo, Limhamn 54
Tommi Lycke, Katrineholm 48
Abdalla Ismail, Karlshamn 37
Torbjörn Holmström, Karlstad 73
Sameer Lafta, Sundsvall 67
Liv suppleant  
Anette Wernersson, Kalix 58
Leonel Winqvist, Göteborg 22
Lisen Thulin, Stockholm 50
Hans Andersson, Norrköping 41
Eva Lilja, Hörby 49

Folksam Sak

Namn Ålder
Ordinarie fullmäktigeledamot  
Jenny Tillander, Landskrona 51
Tony Sundbom, Luleå 44
Anders Kristiansson, Varberg 57
Joakim Lindqvist, Hammarö 33
Emil Forsberg, Mölndal 30
Sak suppleant  
Kari Parman, Gnosjö 57
Nina Wallin, Svedala 50
Peter Mårtensson, Tomelilla 50
Jeanett Magnusson, Hurva 53
Sune Rosdal, Stockholm 65

Folksam Liv

Namn Ålder
Ordinarie fullmäktigeledamot  
Joakim Nexbo, Limhamn 53
Nina Embin, Malmö 60
Anna Hansson, Malmö 62
Sandra Sundbäck, Karlstad 41
Torbjörn Holmström, Karlstad 72
Liv suppleant  
Johanna Grundström, Gävle 46
Kicki Barklund, Helsingborg 50
Ola Edeblom, Piteå 53
Dan Nilsson, Nacka 34
Carl Alexander Söderholm, Helsingborg 26