Folksams stämmor

För oss är det viktigt att du som kund och ägare kan vara med och påverka det vi gör. Varje år har vi därför ett direktval där du kan nominera och rösta på den person som du vill ska företräda dina intressen på våra bolagsstämmor.

Stämmorna för Folksam Liv och Folksam Sak äger rum den 16 april 2020 på Folksams huvudkontor i Stockholm.

För valda fullmäktigeledamöter

Anmäla ärende
Du som är fullmäktigeledamot har möjlighet att lämna förslag om att ett ärende ska behandlas på stämman. En förutsättning för att ett förslag ska kunna behandlas är att frågan kan bli föremål för beslut. Om du vill ha ett ärende behandlat på stämman vill vi att du senast den 28 februari anmäler ett skriftligt förslag till stamman@folksam.se alternativt Folksam Stämman, D6, 106 60 Stockholm.

Anmäla deltagande

Under februari kommer vi att skicka praktisk information om stämman till dig som vald fullmäktigeledamot. Information om hur bokning av resa och boende sker, hur anmälan om deltagande går till med mera.

För dig som är försäkringstagare

Anmäla deltagande
Du som försäkringstagare har möjlighet att närvara på stämman. En förutsättning är dock att du anmäler dig. Av naturliga skäl måste Folksam förbehålla sig rätten att vid behov begränsa antalet närvarande försäkringstagare i lokalen. Under stämmorna är det endast fullmäktigeledamöter som har rösträtt, dock har samtliga närvarande möjlighet att framföra synpunkter.

Folksam Sak

Namn Ålder
Ordinarie fullmäktigeledamot  
Anders Kristiansson 56
Tony Sundbom 43
Jenny Tillander 50
Nina Wallin 37
Ellis Wohlner 79
Personlig suppleant  
Jeanett Magnusson 52
Emil Forsberg 29
Joakim Lindqvist 32
Monica Calderon 46
Peter Mårtensson 49

Folksam Liv

Namn Ålder
Ordinarie fullmäktigeledamot  
Nina Embrin 59
Anna Hansson 59
Lars-Anders Häggström 67
Sandra Sundbäck 40
John Thörnlund 39
Personlig suppleant  
Henrik Wiig Pettersson 27
Abdikadir Abdiaziz 40
Joakim Nexbo 52
Pertti Alapeura 51
Eva Lilja 47