Folksams stämmor

För oss är det viktigt att du som kund och ägare kan vara med och påverka det vi gör. Varje år har vi därför ett direktval där du kan nominera och rösta på den person som du vill ska företräda dina intressen på våra bolagsstämmor.

Stämmorna för Folksam Liv och Folksam Sak äger rum den 20 april 2023.

Se filmen om året som gått.

För valda fullmäktigeledamöter

Anmäla ärende
Du som är fullmäktigeledamot har möjlighet att lämna förslag om att ett ärende ska behandlas på stämman. En förutsättning för att ett förslag ska kunna behandlas är att frågan kan bli föremål för beslut. Om du vill ha ett ärende behandlat på stämman vill vi att du senast den 4 mars anmäler ett skriftligt förslag till stamman@folksam.se alternativt Folksam Stämman, D6, 106 60 Stockholm.

Anmäla deltagande
Under februari kommer vi att skicka praktisk information om stämman till dig som vald fullmäktigeledamot.

För dig som är försäkringstagare

Anmäla deltagande
Du som försäkringstagare har möjlighet att följa stämman digitalt. En förutsättning är dock att du anmäler dig. Under stämmorna är det endast fullmäktigeledamöter som har rösträtt.

Folksam Sak

Namn Ålder
Ordinarie fullmäktigeledamot  
Jenny Tillander, Landskrona  53
Anders Kristiansson, Varberg  59
Caroline Lennemar, Skövde  35
Leif Johansson, Bro 63
Emil Forsberg, Mölndal  32
Sak suppleant  
Sebastian Zetterberg, Lund  23
Hans Nilsson, Eslöv  41
Tony Sundbom, Luleå  46
Mahmoud Abdalla, Farsta  34
Joakim Lindqvist, Hammarö  35

Folksam Liv

Namn Ålder
Ordinarie fullmäktigeledamot  
Annica Falsck, Skövde  64
Hans Andersson, Norrköping  42
Anna Hansson, Malmö  64
Linda Segerark, Södertälje 32
Christina Emanuelsson, Kuni  54
Liv suppleant  
Samba Jobe, Malmö  59
Stefan Hultman, Sundsvall  58
Jan Sydberg, Kiruna  64
Torbjörn Holmström, Karlstad  74
Jamina Harki, Tyresö  54