Folksams stämmor

För oss är det viktigt att du som kund och ägare kan vara med och påverka det vi gör. Varje år har vi därför ett direktval där du kan nominera och rösta på den person som du vill ska företräda dina intressen på våra bolagsstämmor. Nu är det dags att nominera kandidater för 2019.

Stämmorna för Folksam Liv och Folksam Sak äger rum den 11 april 2019 på Folksams huvudkontor i Stockholm. Nominera din kandidat redan idag!

Var med och påverka Folksam

Folksam ägs av sina försäkringstagare och för oss är det viktigt att du som kund och ägare känner att dina intressen är representerade. På stämmorna representeras dina intressen i första hand av ledamöter som är utsedda av organisationer där vi har våra stora kundgrupper.

Om du inte känner dig representerad av någon av de organisationerna kan du nominera en egen representant till direktvalet på folksam.se. Alla har chansen att påverka och det finns fem platser att fylla via direktvalet.

Det som krävs för att bli nominerad är att personen har en försäkring hos Folksam och inte redan är representerad genom någon av de stora kundgrupperna. Annars är det fritt fram att nominera - även dig själv.

Varje ledamot har förslagsrätt, yttranderätt och rösträtt på stämman.

Folksam Liv och Folksam Sak

I Folksam ingår Folksam Liv och Folksam Sak som båda är ömsesidiga bolag. Folksam Liv erbjuder bland annat traditionell livförsäkring och fondförsäkring. Folksam Sak erbjuder exempelvis boende-, bil- och djurförsäkringar.

På stämman för respektive bolag representeras kundernas intressen både av ledamöter som är utsedda av stora kundgrupper/organisationer och ledamöter som är direktvalda försäkringskunder.

Här hittar du mer information om varje stämma.

Folksam Livs stämma

Folksam Saks stämma

Stämmohandlingar Folksam Liv 2018

Stämmohandlingar Folksam Sak 2018

Till dig som är försäkringstagare

Anmäla deltagande
Du som försäkringstagare har möjlighet att närvara på stämman. En förutsättning är dock att du anmäler dig. Av naturliga skäl måste Folksam förbehålla sig rätten att vid behov begränsa antalet närvarande försäkringstagare i lokalen. Under stämmorna är det endast fullmäktigeledamöter som har rösträtt, dock har samtliga närvarande möjlighet att framföra synpunkter.

Nominera till direktval

Vill du nominera en försäkringstagare till direktvalet är detta möjligt genom så kallat direktval. En av stämman utsedd oberoende valanordnare, Håkan Weberyd ansvarar för direktvalet i Folksam Liv och Folksam Sak. Mandattiden för direktvalda ledamöter avser tiden från och med 1 februari till och med den 31 januari. Information om hur du går till väga hittar du under fliken Direktval under respektive sida för Folksam Liv och Folksam Sak.
Till valda fullmäktigeledamöter

Anmäla ärende
Du som är fullmäktigeledamot har möjlighet att lämna förslag om att ett ärende ska behandlas på stämman. En förutsättning för att ett förslag ska kunna behandlas är att frågan kan bli föremål för beslut. Om du vill ha ett ärende behandlat på stämman vill vi att du senast den 28 februari anmäler ett skriftligt förslag till stamman@folksam.se alternativt Folksam Stämman, D6, 106 60 Stockholm.

Anmäla deltagande
Under februari kommer vi att skicka praktisk information om stämman till dig som vald fullmäktigeledamot. Information om hur bokning av resa och boende sker, hur anmälan om deltagande går till med mera.

Folksam Sak

Namn Ålder
Ordinarie fullmäktigeledamot  
Ebba Hamrin 21
Ellis Wohlner 77
Joakim Lindqvist 30
Lennart Mostrand 76
Torbjörn Holmström 70
Personlig suppleant  
Maria Zettergren 48
Niklas Svensson 38
Safet Muric 49
Christian Johannesson 38
Kent Kärrlander 68

Folksam Liv

Namn Ålder
Ordinarie fullmäktigeledamot  
Henrik Pettersson 25
Jasmin Muric 42
Jeanette Gademark 43
Lars-Anders Häggström 65
Sandra Sundbäck 38
Personlig suppleant  
Linus Johansson 24
Hans Berg 55
Lars Backe 65
Per Rönström 57
Arto Valtonen 51