Folksams stämmor

För oss är det viktigt att du som kund och ägare kan vara med och påverka det vi gör. Varje år har vi därför ett direktval där du kan nominera och rösta på den person som du vill ska företräda dina intressen på våra bolagsstämmor.

Stämmorna för Folksam Liv och Folksam Sak äger rum den 21 april 2022.

Folksam ägs av sina försäkringstagare och för oss är det viktigt att du som kund och ägare känner att dina intressen är representerade. På stämmorna representeras dina intressen i första hand av ledamöter som är utsedda av organisationer där vi har våra stora kundgrupper.

Om du inte känner dig representerad av någon av de organisationerna kan du nominera en egen representant till direktvalet på folksam.se. Alla har chansen att påverka och det finns fem platser att fylla via direktvalet.

Det som krävs för att bli nominerad är att personen har en försäkring hos Folksam och inte redan är representerad genom någon av de stora kundgrupperna. Annars är det fritt fram att nominera - även dig själv.

Varje ledamot har förslagsrätt, yttranderätt och rösträtt på stämman.
Folksam ömsesidig sakförsäkring respektive Folksam ömsesidig livförsäkring är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen sker för att kunna genomföra val av fullmäktigledamöter och för att uppfylla de lagkrav som gäller för fullmäktige.

Information om Folksams hantering av personuppgifter.

Folksam Sak

Namn Ålder
Ordinarie fullmäktigeledamot  
Labinot Malaj, Malmö 33
Jenny Tillander, Landskrona 52
Tony Sundbom, Luleå 45
Leif Johansson, Bro 62
Thomas Siljesvärd, Enköping 51
Sak suppleant  
Jonas Gunnarsson, Svensbyn 40
Lotten Rapp, Fränssta 31
Emil Forsberg, Mölndal 31
Joakim Lindqvist, Hammarö 34
Mahmoud Abdalla, Farsta 33

Folksam Liv

Namn Ålder
Ordinarie fullmäktigeledamot  
Joakim Nexbo, Limhamn 54
Tommi Lycke, Katrineholm 48
Abdalla Ismail, Karlshamn 37
Torbjörn Holmström, Karlstad 73
Sameer Lafta, Sundsvall 67
Liv suppleant  
Anette Wernersson, Kalix 58
Leonel Winqvist, Göteborg 22
Maria Chabo 31
Hans Andersson, Norrköping 41
Eva Lilja, Hörby 49