Direktval till Folksams stämmor

För oss i Folksam är kund och ägare alltid samma sak. Det beror på att vi, som ett ömsesidigt företag, är kundägda. Det innebär också att du och våra andra försäkringskunder kan vara med och påverka beslut på våra stämmor.

Genom direktval kan du föreslå och rösta på ledamöter som ska företräda dina intressen i Folksams stämmor.

Du kan föreslå dig själv, din bästa kompis eller någon annan bra person som du bryr dig om – bara han eller hon har en försäkring hos oss.
Som ledamot har du förslagsrätt, yttranderätt och rösträtt på stämman.

Gör din röst hörd!

  • Du kan nominera någon som är kund hos oss under perioden 1 september – 30 november. Välj samtidigt vilken stämma du vill att din kandidat ska representera, Folksam Liv eller Folksam Sak.

Folksam Liv och Folksam Sak

I Folksam ingår Folksam Liv och Folksam Sak som båda är ömsesidiga bolag. Folksam Liv erbjuder bland annat traditionell livförsäkring och fondförsäkring. Folksam Sak erbjuder exempelvis boende-, bil- och djurförsäkringar.

På stämman för respektive bolag representeras kundernas intressen både av ledamöter som är utsedda av stora kundgrupper/organisationer och ledamöter som är direktvalda försäkringskunder.

Här hittar du mer information om varje stämma.

Folksam Livs stämma

Folksam Saks stämma